Koje su ovlasti Suda?

Nakon vijećanja i glasovanja Ustavni sud donosi odluke, i to:

  • o dopustivosti zahtjeva/apelacije;
  • o dopustivosti i meritumu zahtjeva/apelacije (potpuna ili djelomična);
  • o obustavi postupka;
  • o privremenoj mjeri.

Odlukom kojom usvaja apelaciju Ustavni sud ukida pobijanu odluku i predmet vraća sudu, odnosno organu koji je donio tu odluku, na ponovni postupak, osim u slučaju kada se posljedice kršenja ustavnih prava mogu otkloniti na drugi način.

Ako je do donošenja odluke Ustavnog suda promijenjen zakon koji određuje nadležnost za postupanje u toj pravnoj stvari, sud, odnosno organ koji je donio ukinutu odluku dužan je bez odgađanja dostaviti predmet nadležnom sudu, odnosno organu.

U obrazloženju odluke Ustavni sud navodi koje je ustavno pravo povrijeđeno i u čemu se sastoji povreda.

Sud, odnosno organ čija je odluka ukinuta dužan je donijeti novu odluku pri čemu je obvezan poštivati pravno shvaćanje Ustavnog suda o povredi Ustavom utvrđenih prava i temeljnih sloboda podnositelja apelacije.

Ustavni sud može, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev podnositelja zahtjeva ili apelanta, odrediti svaku privremenu mjeru za koju smatra da je treba donijeti u interesu stranaka ili pravilnog vođenja postupka. Zahtjev za donošenje privremene mjere može podnijeti sudionik u postupku pred Ustavnim sudom pod uvjetom da je prethodno, sukladno mogućnosti propisanoj zakonom, tražio odgađanje izvršenja odluka redovitih sudova ili organa uprave u postupku koji je vođen pred tim sudovima, odnosno organima (čl. 57. i 62. Pravila).

Odluke se otpremaju, u pravilu, u roku od 30 dana od dana donošenja.

Sve ODLUKE USTAVNOG SUDA se objavljuju na službenoj internetskoj stranici.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.