Izvješće o rezultatima ocjenjivanja pismenoga dijela ispita znanja za radno mjesto Stručni suradnik za pravne, personalne i opće poslove

Izvješće o rezultatima ocjenjivanja pismenoga dijela ispita znanja za radno mjesto
Stručni suradnik za pravne, personalne i opće poslove u Ustavnome sudu Bosne i Hercegovine

Na temelju Odluke o popuni radnoga mjesta stručni suradnik za pravne, personalne i opće poslove u Ustavnome sudu Bosne i Hercegovine raspisivanjem javnoga natječaja broj SU-06-348/23 od 5. travnja 2023. godine, u Ustavnome sudu Bosne i Hercegovine je obavljeno testiranje kandidata koji su pristupili pismenome dijelu ispita znanja.

Povjerenstvo za izbor, sukladno Pravilniku o radu u Ustavnome sudu Bosne i Hercegovine, na sjednici, održanoj 22. svibnja 2023. godine, obavilo je ocjenjivanje pismenih radova kandidata.

Kandidati koji su položili pismeni dio ispita znanja sukladno navedenim odredbama Pravilnika imaju pravo pristupiti usmenome dijelu ispita znanja, i to kandidati koji su radili pod šifrom kako slijedi:

               Šifra:                Broj bodova:

                3111                    75,16
                3119                    76,33
                3121                    75,00
                3125                    75,16
                3126                    78,00
                3127                    75,49
                3133                    76,16   
           
Kandidati koji nisu položili pismeni dio ispita znanja su kandidati koji su radili pod šifrom kako slijedi:
                3112                    67,99
                3113                    63,83
                3114                    53,33           
                3115                    67,49
                3116                    54,99           
                3117                    49,16
                3118                    59,99
                3122                    62,49
                3123                    59,16
                3128                    46,66
                3129                    59,16
                3130                    52,49
                3131                    48,33
                3132                    49,16
                3135                    59,99
                3136                    33,33
               
Kandidati koji su položili pismeni dio ispita znanja dužni su odmah kontaktirati Ustavni sud Bosne i Hercegovine putem telefona broj 033/561-146 kako bi se identificirali u skladu sa šifrom pod kojom su radili pismeni dio ispita znanja.

Usmeni dio ispita znanja (intervju) održat će se 26. svibnja 2023. godine (petak) u prostorijama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Ulica reisa Dž. Čauševića broj 6/III, sa početkom u 10.00 sati za kandidate pod šifrom: 3111, 3119, 3121 i 3125,  odnosno u 11.00 sati za kandidate pod šifrom: 3126, 3127 i 3133.

Prilikom dolaska na intervju kandidati su dužni donijeti izvorni dokaz šifre pod kojom su radili pismeni dio ispita znanja, kao i važeći identifikacijski dokument (osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola).

Kandidati nemaju pravo priziva na rezultate pismenoga dijela ispita znanja.

Predsjednica Povjerenstva za izbor
Nataša Vuković

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.