Izvješće o rezultatima ocjenjivanja pismenoga dijela ispita znanja za radno mjesto stručni suradnik za materijalno-financijske poslove

Izvješće o rezultatima ocjenjivanja pismenoga dijela ispita znanja za radno mjesto
stručni suradnik za materijalno-financijske poslove u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine

Na temelju Odluke o popuni radnoga mjesta stručni suradnik za materijalno-financijske poslove, raspisivanjem javnog natječaja broj SU-06-1008/23 od 9. studenog 2023. godine, u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine  održano je testiranje kandidata koji su pristupili pismenom dijelu ispita znanja.

Povjerenstvo za izbor, sukladno Pravilniku o radu u Ustavnome sudu Bosne i Hercegovine, na sjednici, održanoj 5. prosinca 2023. godine, ocijenilo je pismene radova kandidata.

Kandidat koji je položio pismeni dio ispita znanja sukladno navedenim odredbama Pravilnika ima pravo pristupiti usmenom dijelu ispita znanja, i to kandidat koji je radio pod šifrom kako slijedi:

Šifra: Broj bodova:
8053 96,83

Kandidat koji nije položio pismeni dio ispita znanja je kandidat koji je radio pod šifrom kako slijedi:   

8051 00,00

Kandidat koji je položio pismeni dio ispita znanja dužan je odmah kontaktirati Ustavni sud Bosne i Hercegovine putem telefona broj 033/561-146 kako bi se identificirao u skladu sa šifrom pod kojom je radio pismeni dio ispita znanja.

Usmeni dio ispita znanja (intervju) održat će se 8. prosinca 2023. godine (petak) u prostorijama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Ulica reisa Dž. Čauševića broj 6/III, sa početkom u 14.00 sati.

Prilikom dolaska na intervju kandidat je dužan donijeti izvorni dokaz šifre pod kojom je radio pismeni dio ispita znanja, kao i važeći identifikacijski dokument (osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola).

Kandidati nemaju pravo priziva na rezultate pismenoga dijela ispita znanja.

Predsjednica Povjerenstva za izbor
Nataša Vuković

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.