Dnevni red 98. sjednice Velikog vijeća

Na temelju čl. 10. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst

(«Službeni glasnik Bosne i Hercegovine» broj 94/14), zakazujem

98. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 27. studenog 2019. godine

sa početkom u 9:30 časova

Dnevni red:

I. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 97. sjednice Velikog vijeća od 13. 11. 2019. godine

II. Odluke o meritumu

            1. AP-3146-19 (Nenad Suzić)

            2. AP-1-18 (Spaso Šakota)

            3. AP-878-19 (Aleksandar Bulatović)

            4. AP-105-18 (Ugorsko gradnja SZR vlasnik Aziz Hodžić)

            5. AP-318-18 (V. T.)

            6. AP-333-18 (Z. H.)

            7. AP-187-18 (Ismihana Peco)

            8. AP-362-18 (Uprava za indirektno oporezivanje BiH)

            9. AP-116-18 (S. O.)

            10. AP-3781-19 (I. B.)

            11. AP-33-18 (Mile Misir)

            12. AP-3683-18 (Ademir Halilčević)

            13. AP-3459-18 (M. P.)

            14. AP-3645-18 (Fatima Begić)

            15. AP-3688-18 (H. K.)

            16. AP-324-18 (Malika Nora Flici Jurić)

            17. AP-1666-18 (Mulija Manov)

            18. AP-4147-18 (Hajrudin Imamović)

            19. AP-6973-18 (Vahid Maslić)

            20. AP-332-18 (Eldar Krečinić)

            21. AP-198-17 (Antonić Trade d.o.o. Laktaši)

            22. AP-344-18 (Fehim Alić)

            23. AP-2961-19 (Edin Mulić)

            24. AP-473-18 (E. L.)

            25. AP-102-18 (Federacija BiH - Vlada F BiH - Služba za zajedničke poslove organa i tijela F BiH)

            26. AP-39-18 (Snežana Potežica)

            27. AP-3289-18 (Mirsad Čamdžić)

            28. AP-134-18 (Nurija Omerbašić)

            29. AP-2591-18 (Sandra Jovanić)

            30. AP-954-18 (Ismet Valjevac)

            31. AP-2002-18 (Osman Mujić)

            32. AP-1273-18 (Sabahudin Kasumić)

            33. AP-2610-18 (Kaja Jakovljević)

            34. AP-2973-18 (Nefa Aljić)

            35. AP-778-18 (Stevo Vojnović)

 III. Odluke o dopustivosti - prima facie

IV. Odluke o dopustivosti - odjel za dopustivost

V. Odluke o obustavi postupka

VI. Razno

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Zlatko M. Knežević

Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.