Dnevni red 140. plenarne sjednice

Na temelju čl. 9. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 94/14 i 47/23),
zakazujem

140. plenarnu sjednicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 18. siječnja 2024. godine
s početkom u 9.30 sati
u velikoj sali Ustavnog suda Bosne i Hercegovine


Dnevni red:

I.    Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 139. plenarne sjednice Ustavnog suda od 30. studenog 2023. godine

II.   U predmeti

1.    U-21/22
Zahtjev Bakira Izetbegovića (u vrijeme podnošenja zahtjeva prvi zamjenik predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine) za ocjenu ustavnosti članka 5. stavak (3) Pravilnika o uniformama Oružanih snaga Bosne i Hercegovine broj 11-02-3-1864-13/16 od 24. travnja 2017. godine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 44/17).

2.    U-11/23
Zahtjev Kantonalnog suda u Tuzli (sutkinja Amira Ferizbegović) za ocjenu ustavnosti članka 3. stavak 1. točka 4. i stavak 2. te članka 12. Zakona o komunalnim pristojbama („Službeni list SRBiH“ br. 21/77, 35/88 i 26/89) sa člankom II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i člankom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno čl. 6. i 14. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u svezi sa člankom 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.

3.    U-14/23
Zahtjevi Kantonalnog suda u Tuzli (suci: Amira Ferizbegović, Alma Mujčinović, Predrag Krsmanović i Faruk Latifović) za ocjenu ustavnosti članka 32. stavak 5., članka 34. stavak 3., članka 35. stavak 1. točka a) i članka 36. stavak 1. toč. a) i c) Zakona o komunalnom gospodarstvu Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“ broj 3/17) i članka 10. toč. 2. i 3., članka 11. stavak 1. i članka 14. Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Općine Odžak“ broj 3/15), čl. 3., 4., 6., 9., 12., 14., 17. i 20. Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Općine Orašje“ br. 9/13 i 10/14) i članka 3. točka 2., članka 4. stavak 1., članka 9., članka 12. točka 3., članka 14., članka 17. toč. 1. i 7. i članka 20. Odluke o komunalnoj naknadi Općine Domaljevac-Šamac („Službene novine Općine Domaljevac-Šamac“ broj 2/14)
Spojeni predmeti: U-14/23, U-15/23, U-16/23, U-17/23, U-18/23, U-19/23, U-22/23, U-23/23, U-24/23, U-25/23 i U-26/23.

4.    U-20/23
Zahtjevi Kantonalnog suda u Tuzli (sudac Predrag Krsmanović) za ocjenu ustavnosti članka 102. stavak (2) Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 13/18, 93/19 – odluka USFBiH, 94/20 – rješenje USFBiH, 90/21, 19/22 i 42/23) i čl. 7., 14. i 20. Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 70/07, 26/14, 40/18 i 25/22).
Spojeni predmeti: U-20/23, U-28/23, U-29/23, U-30/23 i U-31/23.

5.    U-21/23
Zahtjev Denisa Zvizdića (drugi zamjenik predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine) za ocjenu ustavnosti članka 8. Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakonika Republike Srpske.
Zahtjev za donošenje privremene mjere kojom bi Ustavni sud obustavio primjenu članka 8. Zakona o izmjenama i dopunama KZRS do donošenja konačne odluke Ustavnog suda o zahtjevu za ocjenu ustavnosti.
Zahtjev 14 poslanika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti čl. 208a., 208b. i 280a. stavak (2) KZRS.
Spojeni predmeti: U-21/23 i U-27/23.

6.    U-32/23
Zahtjev Darka Popovića za ocjenu ustavnosti Rješenja Ustavnog suda Republike Srpske broj U-68/22 od 25. listopada 2023. godine i Rješenja Okružnog javnog tužiteljstva u Banjoj Luci broj T13 0 KTP 0061948 22 od 26. studenog 2022. godine.

III.  Odluke o meritumu

 1. AP-3993/22 („Face“ d.o.o. Sarajevo)
 2. AP-4058/22 (Adriatic osiguranje d.d. Sarajevo)
 3. AP-487/23 (S. M.)
 4. AP-1520/23 (Ivica Mišković)
 5. AP-1633/23 (Alija Delimustafić)
 6. AP-2766/23 (E. N.)
 7. AP-3158/23 (R. J.)
 8. AP-3263/23 (Anita Gavrić)
 9. AP-3450/23 (A. K.)
 10. AP-4117/23 (Sabina Sarajlija)
 11. AP-1754/22 (Senad Bojagić)
 12. AP-1832/22 (B. M.)
 13. AP-1883/22 (Matija Damjanović)
 14. AP-1892/22 (Šefik Talović)
 15. AP-2185/22 (Gradimir Rađenović)
 16. AP-2232/22 (Dunja Gače)
 17. AP-2498/22 (HA-DO d.o.o. Cazin)
 18. AP-2800/22 (Zahir Đulović)
 19. AP-2826/22 (UTD BEST d.o.o. Travnik)

IV.   Odluke o dopustivosti – prima facie

V.    Odluke o dopustivosti – Odjel za dopustivost

VI.   Razno

Predsjednica
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
 Valerija GalićCopyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.