Dnevni red 127. sjednice Velikog vijeća

Temeljem čl. 10 i 36 Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 94/14), zakazujem

127. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 7. travnja 2021. godine

Dnevni red:

I    Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 126. elektroničke sjednice Velikog vijeća od 16. ožujka 2021. godine

II    Memorandumi o preispitivanju

1.    AP 2420/18
2.    AP 689/19
3.    AP 1979/20
4.    AP 629/19
5.    AP 3480/20
6.    AP 4503/20
7.    AP 3378/20
8.    AP 4451/20
9.    AP 2268/19
10.    AP 806/19
11.    AP 6111/18
12.    AP 2110/20
13.    AP 1248/20
14.    AP 3544/20
15.    AP 4835/19
16.    AP 2808/20
17.    AP 4551/20
18.    AP 3914/20
19.    AP 1688/20
20.    AP 2972/20
21.    AP 367/20
22.    AP 2451/20
23.    AP 3519/19
24.    AP 4399/18
25.    AP 4229/18
26.    AP 134/18
27.    AP 3841/20
28.    AP 3298/20
29.    AP 2826/20

III    Rješenja o preispitivanju

1.    AP 2793/20
2.    AP 3554/20
3.    AP 2797/20
4.    AP 4244/20

IV    U predmeti

1.    U 5-21 (Drago Vučenović)

V    Odluke o meritumu

1.    AP 648-21 (M. U.)
2.    AP 542-21 (Koalicija Moja adresa Srebrenica (SDA-SBiH-SBB- PDA))
3.    AP 4027-19 (Samira Hamidović)
4.    AP 4331-19 (Neđo Gajić)
5.    AP 3389-19 (Hazim Patković)
6.    AP 3492-19 (Senad Bilal)
7.    AP 3201-19 (Mirsad Menzilović)
8.    AP 206-21 (S. LJ.)
9.    AP 287-21 (Dario Markočević)
10.    AP 2041-19 (Sanja Ivić)
11.    AP 1965-19 (E. O.)
12.    AP 4096-19 (Bakir Čakar)
13.    AP 4375-19 (Javno komunalno preduzeće d.o.o. Tomislavgrad)
14.    AP 4562-19 (Krista Đukić rođ. Josipović)
15.    AP 4431-19 (DOO Braća Pavlović Obudovac)
16.    AP 4095-19 (Petar Matoš)
17.    AP 3693-19 (Grad Široki Brijeg)
18.    AP 3362-19 (Dragutin Vukša)
19.    AP 3297-19 (R. D.)
20.    AP 3410-19 (D. P.)
21.    AP 3088-19 (Vladan Pucarević)
22.    AP 3431-19 („Raiffeisen Bank“ d.d. BiH Sarajevo)
23.    AP 3151-19 (Mesud Begunić)
24.    AP 3062-19 (Veliša Ivanović)
25.    AP 3457-19 (Muris Bešlagić)
26.    AP 3444-19 (Opština Centar Sarajevo)
27.    AP 185-21 (Nedžad Sokolić)
28.    AP 3229-19 (Almir Hadžiahmetović)
29.    AP 727-21 (S. Š.)
30.    AP 4579-19 (Jerko Ivanković Lijanović)
31.    AP 4877-19 (Suad Smajlović)
32.    AP 3438-19 (Minet Akeljić)
33.    AP 738-19 (Perica Janjić)
34.    AP 1335-19 (Edina Emić)
35.    AP 1020-19 (Željko Vulić)
36.    AP 4428-20 (Adem Bešlagić)
37.    AP 3204-19 (Čedomir Avramović)
38.    AP 2975-19 (Milica Cvijanović)
39.    AP 3248-19 (Svetlana Katić-Kozomara)
40.    AP 3152-19 (Tuzlanski kanton)
41.    AP 4539-19 (Vlado Adrovac)
42.    AP 2833-19 (Emina Hasanbašić)
43.    AP 2930-19 (Ajeta Dželalagić)
44.    AP 3059-19 (Brane Milošević)
45.    AP 4094-19 (A. M.)
46.    AP 4839-19 ("Interijer Exclusive" d.o.o. Brčko)
47.    AP 3842-19 (Federalni zavod za MIO/PIO Mostar)
48.    AP 3291-19 (Mldb. A. Č.)
49.    AP 2511-20 (Luka Beljan)
50.    AP 3955-19 ("Diamant" d.o.o. Kiseljak)
51.    AP 2286-19 (PORTAL MEDIA d.o.o. Banja Luka)
52.    AP 3980-19 (RI TRANSPORTI d.o.o.)
53.    AP 4216-19 (DOO IEG za proizvodnju, usluge i promet Brčko Distrikt BiH)
54.    AP 2299-19 (Milenko Stojanović)
55.    AP 4128-19 (Željko Latinović)
56.    AP 4638-19 (Mile Srdić)
57.    AP 4188-19  (I. M.)
58.    AP 2497-19 (Milosava Basurić)
59.    AP 2511-19 (Muhamed Šišić)
60.    AP 3081-19 (Esad Kahvedžić)
61.    AP 4218-19 (Esad Badžić)
62.    AP 905-20 (Džemal Suljić)
63.    AP 841-20 (Goran Hozić)
64.    AP 2854-20 (ITI „Computers“ d.o.o. Sarajevo)
65.    AP 2146-20 (AC FOOD d.o.o. Velika Kladuša)
66.    AP 485-20 (Aida Mrgan)
67.    AP 3777-20 (Hrvatsko riječno brodarstvo "Dunavski Lloyd-Sisak" d.o.o. Sisak)
68.    AP 3288-20 (*Z. U.)
69.    AP 3287-20 (V. K.)
70.    AP 3289-20 (G. Š.)
71.    AP 3292-20 (M. S.)
72.    AP 3286-20 (I. B.)
73.    AP 175-21 (I. H.)
74.    AP 1304-20 (Dragan Šantić)
75.    AP 1643-20 (A. G.)
76.    AP 1607-20 (Salih Aganović)
77.    AP 831-20 (Arnaut Mešan)
78.    AP 1620-20 (Majda Salkanović Aljić)
79.    AP 2060-20 (R. K.)
80.    AP 848-20 (Radovan Aničić)
81.    AP 374-20 (Veterinarska stanica d.o.o. Jablanica)
82.    AP 3478-20 (Ljubica Ostojić)
83.    AP 1970-20 (AGROKOP d.o.o. Kobatovci)
84.    AP 1969-20 (AGROKOP d.o.o. Kobatovci)
85.    AP 785-20 (Behrudin Sinanović)

VII    Odluke o dopustivosti – prima facie

VIII    Odluke o dopustivosti – Odjel za dopustivost

IX    Razno

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Zlatko M. Knežević

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.