Dnevni red 123. sjednice Velikog vijeća

Temeljem čl. 10 i 36 Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 94/14), zakazujem

123. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 3. veljače 2021. godine

 Dnevni red:

I.  Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 122. sjednice Velikog vijeća održane elektroničkim putem 21. siječnja 2021. godine

II. Odluke o meritumu

1.      AP 4716-20 (Ć. H.)
2.      AP 3099-19 (Maksim Domazet)
3.      AP 158-19  (A. K.)
4.      AP 2015-19 (Tonćo Rajič)
5.      AP 2427-19 (Mensur Đakić)
6.      AP 2429-19 (M. Š.)
7.      AP 3517-191 (Zoran Janković)
8.      AP 4640-20 (Murfeta Krasnić)
9.      AP 2657-19 (Privredno društvo za inženjering, proizvodnju, trgovinu i posredovanje "Trimont" d.o.o. Zavidovići)
10.    AP 3150-19 (S. P.)
11.    AP 3192-19 (Nikola Dronjak)
12.    AP 2106-19 (Nurija Šabanović)
13.    AP 1852-19 (Vojka Zec)
14.    AP 2390-19 (Mile Kabiljo)
15.    AP 2580-19 (Edin Zec)
16.    AP 4709-20 (H. S.)
17.    AP  2996-19 (Blagoje Kovač)
18.    AP 3524-20 (Jasmin Husičić)
19.    AP 1277-19 ("Aris Electronic " d.o.o. Doboj)
20.    AP 2629-19 (Slobodan Taranjac)
21.    AP 1613-19 (I. M.)
22.    AP 4473-20 (DŽ. B.)
23.    AP -2778-19 (K. D.)
24.    AP 3014-19 ("TERMO-KLIMA" d.o.o. Laktaši)
25.    AP 2643-19 (A. Č.)
26.    AP 4068-19 (Hajrudin Čampara)
27.    AP 1815-19 (Amir Haskić)
28.    AP 2589-19 (G. M.)
29.    AP 3982-19 (D. M.)
30.    AP 2005-20 (Aladin Zirić)
31.    AP 4907-19 (Ranka Mijić)
32.    AP 3758-19 ("Prijedorputevi " a.d. Prijedor)
33.    AP 4133-19 (Živko Škrbić)
34.    AP 496-20 ("Arkada" d.o.o. Lukavac u stečaju)
35.    AP 530-20 (Fatima Goletić)
36.    AP 1060-20 (Ćamka Pandžo)
37.    AP 1710-20 (Angelina Vujaklija)
38.    AP 2050-20 („Radler“ d.o.o.Tuzla)
39.    AP 2455-20 (MF Banka a.d. Banja Luka)
40.    AP 204-20 (Nedžad Imširović)
41.    AP 282-20 (Dragan Aćimović)
42.    AP 339-20 (Vesna Čišić)
43.    AP 111-20 ("Tefarm" apoteka i centar za medicinsko snabdijevanje Tešanj)
44.    AP 655-20 (Nail Hodžić)
45.    AP 654-20 (Almir Husić)

III.   Odluke o dopustivosti – prima facie

IV.   Odluke o dopustivosti - Odjel za dopustivost

V.    Izvješće o izvršenju odluka Ustavnog suda BiH

VI.   Razno

 

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Zlatko M. Knežević

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.