Dnevni red 115. sjednice Velikog vijeća

Na temelju čl. 10. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst

(«Službeni glasnik Bosne i Hercegovine» broj 94/14), zakazujem

115. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 14. listopada 2020. godine

Dnevni red:

I. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 114. sjednice Velikog vijeća od 24. 9. 2020. godine

II. Odluke o meritumu

1. AP-96-19 (Željka Koralija)

2. AP-7201-18 (Sead Vehabović)

3. AP-7077-18 ("F.S. Zenicabus" d.o.o. Zenica)

4. AP-6434-18 (Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo)

5. AP-3160-20 (Vasilije Šćepanović) (V. Š.)

6. AP-693-19 (Izet Kačapor)

7. AP-7079-18 (Kemal Murić)

8. AP-7580-18 (JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "Abid Lolić" d.o.o. Travnik - Bila)

9. AP-2279-20 (B. R.)

10. AP-2450-20 (Miralem Ahmečković)

11. AP-2861-20 (Perica Simićević)

12. AP-2227-20 (Miladin Vidačković)

13. AP-2932-20 (S. B.)

14. AP-3148-20 (Boris Čupić)

15. AP-2649-20 (Kojo Nikolić)

16. AP-1840-20 (Erna Mehmedović)

17. AP-7652-18 (Hotel "Tuzla" d.d.)

18. AP-7687-18 (Huso Ćorić)

19. AP-7481-18 (Mile Todić)

20. AP-13-19 (Emir Čekro)

21. AP-7738-18 (Sonja Rubež)

22. AP-7309-18 (Branislav Marušić)

23. AP-2975-20 (Milena Grabovac)

24. AP-2754-18 (Mira Krišto Smajić)

25. AP-369-19 (Sulejman Ćatović)

26. AP-7426-18 (TIBEX ROYAL Group d.o.o. Sarajevo)

27. AP-951-19 (Džafer Džaferi)

28. AP-972-19 (S. B.)

29. AP-1086-19 (Selma Mušanović)

30. AP-1094-19 (Anita Ristanović)

31. AP-7473-18 (Dragica Roksandić Barišić)

32. AP-19-19 ("Šipad-Komerc" d.o.o. Bijeljina)

33. AP-16-19 (Triglav osiguranje d.d. Sarajevo Podružnica Tuzla)

34. AP-9-19 (Mirko Bosnić)

35. AP-238-19 (Muhamed Kabahija)

36. AP-414-19 (Demir Mešić)

37. AP-538-19 (Dragan Savkić)

38. AP-118-19 (Vesna Galić)

39. AP-7645-18 (S. T.)

40. AP-5850-18 (Hata Širić)

41. AP-133-19 (M. A.)

42. AP-944-19 (D. G.)

43. AP-7212-18 ("BN TRADE" d.o.o. Bijeljina, raniji naziv "MD PERIĆ COMPANY" d.o.o. Bijeljina)

44. AP-337-19 (Tomislav Mastikosa)

45. AP-7472-18 ("Glas Srpske" a.d. Banja Luka)

46. AP-770-19 (RTV BN d.o.o. Bijeljina)

47. AP-7389-18 (Ljubiša Vareškić)

48. AP-2333-20 (R. G.)

49. AP-2254-20 (Slobodan Samardžija)

50. AP-2537-20 (Nikola Bošković)

51. AP-3263-20 (Ivica Kosić)

52. AP-7659-18 (H. Č.)

53. AP-7730-18 (Marijan Savić)

54. AP-7356-18 (Jasmin Memčić)

55. AP-7447-18 (J. K.)

56. AP-4406-18 (Vasilj Timkov)

57. AP-5727-18 (Ibrahim Karić)

58. AP-514-19 (Dalibor Palalić)

59. AP-533-19 (E. H.)

60. AP-7313-18 (Danijela Vuković)

61. AP-1333-19 (Biljana Rakita)

62. AP-943-19 (G. C.)

63. AP-7691-18 (Ana Tomić)

64. AP-7715-18 (Milan Nenadić)

65. AP-7405-18 (Samir Hadžihamzić)

66. AP-11-19 (Drago Bogdanić)

67. AP-2540-20 (Ž. S.)

68. AP-637-19 (G. R.)

69. AP-7055-18 (E. H.)

70. AP-1240-19 (Šukrija Dupčanin)

71. AP-939-19 (E. O.)

72. AP-2334-19 (Mirnel Begić)

73. AP-1663-19 (Smajo Smajlović)

74. AP-1085-19 (Mihajlo Kvasni)

75. AP-760-19 (Mirsad Brčaninović)

76. AP-1582-19 (Boro Mihajlović vl. S.P. "Jukom kop")

77. AP-1593-19 ("Turist Best" d.d. Konjic)

78. AP-1867-19 (LU "Kozara" Laktaši)

79. AP-787-19 (Aida Dedeić)

80. AP-2324-19 (Općina Kakanj)

81. AP-499-19 (Općina Jajce)

82. AP-332-19 (Nizama Čičkušić)

83. AP-351-19 (Nikola Rimac)

84. AP-881-19 (Kadro Aljukić)

85. AP-929-19 (Blagoje Dukić)

86. AP-7374-18 (J. P.)

87. AP-1120-19 (Elma Džebo)

88. AP-408-19 (Rhea Express d.o.o. Sarajevo)

89. AP-2815-20 (Malek Ajam)

90. AP-4687-19 (Advokat Hamdija Veladžić)

91. AP-1178-19 (Bekira Bešić)

92. AP-2953-19 (ZiraatBank BH d.d. Sarajevo)

93. AP-4727-19 (Z. S.)

94. AP-3803-19 ("MZ PROMET" d.o.o. Bijeljina)

95. AP-7637-18 (Petrija Stojčinović)

III. Odluke o dopustivosti - prima facie

IV. Odluke o dopustivosti - Odjel za dopustivost

V. Odluke o obustavi postupka

VI. Izvještaj o izvršenju odluka Ustavnog suda BiH

VII. Rješenja o neizvršenju odluka Ustavnog suda BiH

VIII. Razno

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Zlatko M. Knežević

Podijeli
Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.