Dnevni red 104. sjednice Velikog vijća

Na temelju čl. 10. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst

(«Službeni glasnik Bosne i Hercegovine» broj 94/14), zakazujem

104. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 26. ožujka 2020. godine

Dnevni red:

I. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 103. sjednice Velikog vijeća od 11. 3. 2020. godine

II. Odluke o meritumu

1. AP-2146-18 (Žarko Vuković)

2. AP-4342-19 (Nebojša Ozimković)

3. AP-1981-18 (Hercegovačko-neretvanski kanton)

4. AP-2970-18 (Jelena Hrubi)

5. AP-3195-18 (A. M.-Š.)

6. AP-2772-18 (Branko Vrekić)

7. AP-2898-18 ("PST" d.o.o. Kotor Varoš)

8. AP-3218-18 ("Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka)

9. AP-2640-18 (Gostimir Ivanković)

10. AP-3381-18 (Vakufska banka d.d. Sarajevo)

11. AP-3061-18 (A. P.)

12. AP-1664-18 (Privredno društvo " United Media Distribution S.R.L.")

13. AP-1814-18 (Čedo Milošević)

14. AP-3067-18 (QUATRO INDAG d.o.o. Gradačac)

15. AP-517-20 (Tarik Zulčić)

16. AP-4214-19 (Fejtulah Šehanović)

17. AP-2663-18 (Jakov Perković)

18. AP-3019-18 (S. D.)

19. AP-2614-18 (Centrotrans transport robe d.d. Sarajevo)

20. AP-2723-18 (Advokat Mirko Simić)

21. AP-2833-18 (Azem Ćeman)

22. AP-3197-18 (Zaštitni fond Federacije BiH)

23. AP-3229-18 (Milena Kutić)

24. AP-3561-18 (Osman Mujkanović)

25. AP-3145-18 (Mladen Čilić)

26. AP-2645-18 (Nedžad Kahrimanović)

27. AP-3500-18 (Mirza Muhović)

28. AP-3322-18 (Davorka Boban)

29. AP-2397-18 (Munib Alić)

30. AP-1968-18 (Mato Grgić)

31. AP-1926-18 (Zavod za izgradnju A.D. Banja Luka)

32. AP-2727-18 (Džemka Šagi)

III. Odluke o dopustivosti - prima facie

IV. Odluke o dopustivosti - Odjel za dopustivost

V. Odluke o obustavi postupka

VI. Rješenja o preispitivanju odluka Ustavnog suda BiH

VII. Razno

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Zlatko M. Knežević

Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.