76. sjednica Malog vijeća i 52. sjednica Vijeća od pet sudija

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je dana 26. 6. 2007. godine, održao 76 sjednicu Malog vijeća, a nakon toga i 52 sjednicu Vijeća od pet sudija. Na sjednici Malog vijeća Ustavni sud je razmatrao 9 zahtjeva za donošenje privremenih mjera i donio odgovarajuće odluke. Na Vijeću od pet sudija Sud je riješio 461 predmet. Između ostalog, Ustavni sud je usvojio apelaciju Dragoljuba Radulovića podnijetu zbog dužine trajanja izvršnog postupka u predmetu Općinskog suda Tešanj. Ustavni sud je zaključio da je u predmetnom izvršnom postupku Općinski sud prekršio pravo apelanta na djelotvoran pristup sudu, kao jednom od elemenata prava na pravično suđenje. Ustavni sud je dalje, u predmetu AP-1263/05 usvojio apelaciju Milenka Stankovića podnijetu protiv presude Kantonalnog suda u Travniku kojom je apelantu izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od sedam mjeseci. Ustavni sud je zaključio da je došlo do povrede prava na pravično suđenje jer je sud u krivičnom postupku propuštanjem dostavljanja prvostepene presude i žalbe tužioca na odgovor okrivljenom prekršio princip ravnopravnosti strana u postupku, na štetu apelanta.
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.