153. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas održao redovitu, 153. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud izdvaja:

AP 37/21 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je došlo do kršenja apelantovog prava na ugled kao dijela prava na privatni život u situaciji kada je spornim izražavanjem apelant okarakteriziran kao rušitelj Republike Srpske, odnosno netko tko bi na mig inostranih naredbodavaca i lažnih NVO poticao na nerede, bez ispitivanja spornog izražavanja u kontekstu prilika koje vladaju u sredini u kojoj apelant živi i radi i bez obrazloženja postoji li činjenična osnova za sporno izražavanje kako je navedeno.

AP 97/21 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da nije došlo do povrede zabrane diskriminacije glede uživanja prava na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad propisane Zakonom o zdravstvenom osiguranju, s obzirom na to da se apelantica koja kao odvjetnica samostalno obavlja profesionalnu djelatnost ne nalazi u analognoj ili relevantno sličnoj situaciji kao osoba koja je u radnom odnosu.

AP 106/21 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je došlo do povrede apelantovog prava na imovinu u situaciji kada je javna vlast odbila da prilikom obračuna apelantove mirovine valorizira i razdoblje u kojem je bio uposlen u organu javne vlasti, iako za to razdoblje nisu uplaćeni doprinosi, jer je javna vlast postupala suprotno načelu dobrog upravljanja i nije kao apelantov poslodavac u njegovu korist uplatila doprinose, niti je tu grešku ispravila u postupku nadzora nad obračunom i plaćanjem doprinosa, već je cijeli teret greške države stavljen na apelanta.

AP 479/21 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je došlo do povrede apelantovog prava na nepristrani sud kao jedne od garancija prava na pravično suđenje zbog toga što redovni sudovi u obrazloženju osporenih odluka nisu dali dovoljno razloga na temelju kojih bi se mogla isključiti objektivna sumnja o postojanju pristranosti suca.

Također, Ustavni sud je i na ovoj sjednici ponovo donio određeni broj odluka u kojima je utvrdio kršenje prava na pravično suđenje u razumnom roku. U tom smislu izdvajamo odluku u predmetu broj AP 284/21 u kojem je Ustavni sud zaključio da je došlo do povrede apelantovog prava na suđenje u razumnom roku kada je postupak u odnosu na pitanje utemeljenosti zahtjeva za donošenje rješenja koje zamjenjuje ugovor o korištenju spornog stana pred organima uprave i sudovima ukupno trajao više od 20 godina. Pri tome, ni upravni organi niti sudovi nisu naveli da su postojale neke naročite okolnosti koje bi, eventualno, mogle opravdati ovakvu duljinu postupka.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.