143. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas elektronskim putem održao redovitu, 143. sjednicu Velikoga vijeća Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud izdvaja:

AP 2125/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je prekršeno pravo apelanata na slobodu kretanja, budući da izmještanje apelanata kao tražitelja azila u kamp „Lipa“ koje su izvršili pripadnici MUP-a  ne ispunjava zahtjev „zakonitosti“. Navedeno zbog toga što u kantonalnim i federalnim propisima u vrijeme izmještanja apelanata i podnošenja apelacije nije postojala pravna osnova za takvo postupanje u konkretnome slučaju. Također, iz zakonskih i podzakonskih odredaba na koje se pozivalo Vijeće ministara BiH u Odluci o ograničenju kretanja i boravka stranaca u BiH, kao državnome propisu koji je važio u tom razdoblju, nije proizlazila zakonska mogućnost za izricanje mjera tom odlukom.

AP 3932/21 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je u konkretnome slučaju prekršeno pravo apelanata na „privatni život“ zbog nepostojanja zakonske osnove za donošenje osporenih epidemioloških mjera koje se odnose na rad ugostiteljskih objekata (primjena tzv. pravila VPT) na području Tuzlanskoga kantona i obveznu vakcinaciju za pojedine kategorije pučanstva na području Kantona Sarajevo.

AP 4177/21 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je povrijeđeno apelantovo pravo iz članka 7. stavak 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, jer je u konkretnome slučaju Krivični zakonik Republike Srpske, kojim je odbijen apelantov zahtjev za zamjenu kazne zatvora novčanom kaznom, primijenjen na apelantovu štetu.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.