130. plenarna sjednica

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je održao 22.  rujna 130. plenarnu sjednicu.

Od odluka koje je donio na plenarnoj sjednici Ustavni sud izdvaja:

U 10/22 - Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu šest delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, utvrdio da Republika Srpska nema ustavnu nadležnost za reguliranje pravne materije koja je predmet Zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti Republike Srpske, jer je to nadležnost Bosne i Hercegovine. Ustavni sud je stavio prijeporni zakon izvan pravne snage. Sud je ponovio svoje stajalište iz ranijih odluka o tome da je država pokušala riješiti to pitanje putem formiranja  Povjerenstva za državnu imovinu. U tome pravcu je djelovao i Visoki predstavnik za BiH. Međutim, Ustavni sud je konstatirao da to pitanje još nije riješeno i da postoji istinska nužnost, te pozitivna obveza da BiH to pitanje riješi što je prije moguće.

U 12/22 - Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu Kantonalnoga suda u Sarajevu, utvrdio da je članak 71. stavak 2. točka c) Zakona o stečaju FBiH sukladan pravu na imovinu i pravu na zabranu diskriminacije.

U 15/22 - Ustavni sud je odbacio kao nedopušten zahtjev Šefika Džaferovića, predsjedatelja  Predsjedništva Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti Uredbe o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je utemeljitelj Kanton Sarajevo zbog nenadležnosti Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine za odlučivanje.

U 18/22 - Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu Općinskoga suda u Zavidovićima – Odjel Suda u Maglaju, utvrdio da članak 56. stavak 3. Zakona o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine u dijelu koji glasi: „Kada je prekršajni nalog uručen putem pošte, smatrat će se da je dostava izvršena po isteku pet radnih dana nakon što ga je ovlašteno tijelo predalo na poštu. Kada je prekršajni nalog ostavljen na motornom vozilu, datum uručenja je datum kada je ostavljen na motornom vozilu“ nije sukladan relevantnim odredbama Ustava Bosne i Hercegovine i Europske konvencije, zato što kao posljedicu može imati gubitak prava okrivljenoga na pristup sudu.  

U 20/22 – Ustavni sud je odbacio zahtjev Općinskoga suda u Sarajevu za ocjenu ustavnosti relevantnih odredaba Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo zbog nenadležnosti Ustavnoga suda za odlučivanje.

AP 1347/22 - u ovome predmetu Ustavni sud je utvrdio da nema kršenja apelantovoga prava na pravično suđenje kada su redoviti sudovi odgovorili na sve apelantove prigovore i kada su o njima i o svim odlučnim pitanjima u postupku dali jasna, detaljna i relevantna obrazloženja iz kojih proizlazi da su tijekom kaznenoga postupka protiv apelanta poštovani svi standardi prava na pravično suđenje. Također, Ustavni sud je, sagledavajući predmetni postupak u cjelini, utvrdio da ne postoji ni kršenje prava na pravično suđenje u segmentu suđenja u razumnome roku.

Sve odluke usvojene na plenarnoj sjednici bit će dostavljene podnositeljima zahtjeva/apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.