128. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas elektroničkim putem održao redovitu, 128. sjednicu Velikoga vijeća Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud, radi ilustracije, izdvaja:

AP 534/21 - u kojoj je Ustavni sud, između ostaloga, zaključio da postoji povreda apelantovoga prava na slobodu i sigurnost iz članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. stavak 3. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Europska konvencija) kada objektivne okolnosti nisu dovedene u svezu sa okolnostima in concreto i kada u okolnostima konkretnoga slučaja nije osigurano efektivno vođenje postupka prema odredbama Zakona o kaznenome postupku Federacije Bosne i Hercegovine, koje donošenjem naredbi u svezi sa pandemijom nisu stavljene izvan snage, niti je njihova primjena suštinski ograničena. Naime,  kazneni postupak nije vođen na način da se trajanje pritvora svede na najmanju moguću mjeru  zbog čega je naloženo poduzimanje mjera za efikasan nastavak postupka i osiguranje garancija za suđenje u razumnome roku.

AP 4971/19 - u kojoj je Ustavni sud, između ostaloga, zaključio da postoji kršenje apelantovoga prava na „suđenje u razumnome roku“ kao jednom od elemenata prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije kada je postupak po zahtjevu za ostvarivanje prava na otpremninu trajao 18 godina i oko 10 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.