122. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas elektronskim putem održao redovitu, 122. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud, radi ilustracije, izdvaja:

AP 4176/20 - u kojoj je Ustavni sud, između ostaloga, zaključio da je u konkretnom slučaju povrijeđeno apelantovo pravo iz članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. stavak 1. točka c) Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Europska konvencija) za vrijeme koje je apelant proveo u pritvoru nakon potvrđivanja optužnice, koje je dulje od jedne godine i šest mjeseci.

AP 1797/19 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je u predmetnom postupku povrijeđeno apelantičino pravo na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine, jer su u osporenoj presudi Vrhovnog suda Federacije BiH (Vrhovni sud) i u potvrđenom dijelu presude Općinskog suda u Mostaru izostali razlozi i obrazloženje zbog kojih su ti sudovi odstupili od dosljedne sudbene prakse povodom pitanja nedostatka pasivne legitimacije na apelantičinoj strani za naknadu štete proistekle iz rata, potom, obrazloženje Vrhovnog suda o tome zašto je promijenjeno stajalište Građanskog vijeća iz 2011. godine, prema kojem apelantica nije pasivno legitimirana tužiteljima nadoknaditi štetu proisteklu iz rata, posebice imajući u vidu da u međuvremenu nije došlo ni do kakvih društvenih promjena, evolucije društvenih odnosa ili promjene zakonodavstva ili Ustava Bosne i Hercegovine, te zato što nije obrazloženo zbog čega čak i sam Vrhovni sud donosi različite odluke o istom pitanju nakon promjene prakse iz 2014. godine.

AP 4601/19 - u kojoj je Ustavni sud, između ostaloga, zaključio da je u konkretnom slučaju došlo do povrede apelantovog prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije u situaciji kada je Općinski sud u Sarajevu - Odjeljenje za sporove male vrijednosti Ilidža donio presudu zbog propuštanja, a da nije prethodno, primjenom odredbe članka 336. Zakona o parničnom postupku Federacije BiH, vratio apelantu na uređenje nepotpuni podnesak koji je apelant dostavio sudu kao odgovor na tužbu.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.