116. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas elektroničkim putem održao redovnu, 116. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud radi ilustracije izdvaja:

AP 7474/18 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji povreda prava na imovinu iz članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Europska konvencija) jer su u konkretnom slučaju redovni sudovi zanemarili da je apelant stekao imovinu, dio predmetne nekretnine u kojem su sadržani stanovi na temelju ugovora o udruživanju sredstava radi građenja (ugovora o građenju), prije zasnivanja hipoteke u korist tužene zbog duga apelantovog suugovarača.

AP 167/19 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji povreda prava na slobodu izražavanja iz članka II/3.(h) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 10. Europske konvencije kada redovni sudovi obvezivanjem apelanata na isplatu nematerijalne štete nisu postigli pravičan balans između prava apelanata na slobodu izražavanja i tužiteljevog prava na zaštitu ugleda, tj. kada reakcija redovnih sudova u okolnostima konkretnog slučaja nije bila proporcionalna zakonitom cilju kojem se teži i kada nije bila nužna u demokratskom društvu.

AP 1989/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji povreda prava na djelotvoran pravni lijek iz članka 13. Europske konvencije u svezi s pravom na slobodu kretanja iz članka II/3.(m) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 2. Protokola broj 4 uz Europsku konvenciju kada je zbog propusta redovnog suda da po isteku dva mjeseca ispita je li primijenjena mjera zabrane kojom se ograničava apelantova sloboda kretanja i dalje potrebna apelant lišen mogućnosti da u adversarnom postupku pred sudom ospori izrečene mjere, te u nedostatku odluke iskoristi djelotvoran pravni lijek propisan zakonom.

AP 613/19 – u kojoj je Ustavni sud, između ostalog, zaključio da postoji kršenje prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije u odnosu na osporeno rješenje kada je Okružni sud u Banjaluci, upuštajući se u preispitivanje ovršne isprave koja posjeduje elemente iz članka 27. stavak (1) Zakona o ovršnom postupku Republike Srpske, narušio načelo formalnog legaliteta i načelo zaštite svih stranaka u ovršnom postupku, te kada je izostalo obrazloženje zašto su predmetne činidbe na način kako su određene nemoguće.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Podijeli
Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.