115. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas elektroničkim putem održao redovitu, 115. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud radi ilustracije izdvaja:

AP 96/19 – u kojoj je Ustavni sud, između ostalog, zaključio da nema kršenja prava iz članka II/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 8. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Europska konvencija) kada sporno izražavanje izneseno u čituljama ne predstavlja „miješanje“ u navedeno pravo, odnosno kada se ne može zaključiti da je apelantica „žrtva“ kršenja ovog prava.

AP 7201/18 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da u konkretnom slučaju postoji kršenje prava iz članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. stavak 1.e) Europske konvencije budući da prilikom apelantovog smještaja i boravka u JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba „Drin“ nisu uzete u obzir relevantne odredbe Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama kojim je regulirano da isključivo sud odlučuje o prisilnom smještaju duševno poremećene osobe u ustanovu, zatim da isključivo sud odlučuje o produljenju prisilnog smještaja, kao i o otpustu iz zdravstvene ustanove.

AP 7473/18 – u kojoj je Ustavni sud, između ostalog, zaključio da postoji povreda prava na pravično suđenje u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije kada je predmetni postupak trajao skoro 19 godina, što je a priori izvan razumnog roka, a takva duljina se ne može opravdati iznimnim okolnostima.

AP 7356/18 – u kojoj je Ustavni sud, između ostalog, zaključio da je došlo do povrede prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije zbog toga što se prvostupanjska presuda, kojom je apelant osuđen na kaznu zatvora, u točki III. izreke temelji isključivo na iskazu svjedoka kojeg apelant nije mogao ispitati ni u jednoj fazi postupka.

AP 2540/20 – u kojoj je Ustavni sud, između ostalog, zaključio da postoji kršenje prava na slobodu i sigurnost iz članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. stavak 1. točka e) i članka 4. Europske konvencije kada prvostupanjsko rješenje koje je potvrđeno drugostupanjskim rješenjem, u dijelu u kojem je retroaktivno produljena mjera prisilnog zadržavanja na liječenju, nije bilo doneseno u roku iz članka 35. stavak 2. Zakona o zaštiti osoba s mentalnim poremećajem.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Podijeli
Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.