Saopćenje u vezi sa novinskim člankom<br> "Glasa Srpske" od 24.2.2012.

24. februar 2012. godine - U vezi sa novinskim člankom koji je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ 24. februara 2012. godine, autora Gorana Maunage, pod naslovom „Za tri dana reagovali na apelaciju Alijagića“, Ustavni sud BiH daje sljedeće saopćenje: Ustavni sud BiH je zaprimio apelaciju Saliha Alijagića broj AP 518/12 6. februara 2012. godine. Tačno je da je Ustavni sud BiH 9. februara 2012. godine dostavio apelaciju ostalim učesnicima u postupku na izjašnjenje (Pravobranilaštvu RS, Okružnom sudu Istočno Sarajevo i Osnovnom sudu u Trebinju). Međutim, suprotno netačnim navodima Pravobranilaštva RS da se radi o „neviđeno brzom reagovanju u sudskoj praksi Ustavnog suda BiH“, Ustavni sud BiH naglašava da je to uobičajena procedura rada Ustavnog suda BiH u svim predmetima u skladu sa članom 15. stav 1. tačka b) Pravila Ustavnog suda BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 60/05, 64/08 i 51/09). Štaviše, takva procedura dostave apelacije svim učesnicima u postupku provodi se na osnovu podrške posebnog softverskog programa koji je apliciran na sve predmete koji se zaprime u Ustavni sud BiH, bez izuzetka. Na kraju, Ustavni sud BiH naglašava da je dostavljanje apelacije na izjašnjenje učesnicima u postupku samo početni korak u postupku pred Ustavnim sudom BiH, koji apsolutno ne prejudicira niti pitanja dopustivosti, niti meritorna pitanja apelacione jurisdikcije.
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.