Rezultati testova-registrar

Sarajevo, 16. septembar 2008. godine Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 15. septembra 2008. godine obavio testiranje kandidata prijavljenih na javni oglas za imenovanje registrara u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Komisija za izbor je, u skladu sa internim aktom Suda o postupku javnog oglašavanja i načinu i programu polaganja stručnog ispita za osobe koje se upošljavaju u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, obavila ocjenjivanje pismenih radova kandidata koji su pristupili pismenom dijelu stručnog ispita. Kandidati koji su položili pismeni dio stručnog ispita ostvarivši najmanje 75 bodova i koji imaju pravo pristupiti usmenom dijelu stručnog ispita, su kandidati koji su test radili pod širfrom kako slijedi : šifra: broj bodova: 3301 81,65 3306 90 Kandidati koji nisu položili pismeni dio stručnog ispita jer su ostvarili manje od 75 bodova su kandidati koji su test radili pod šifrom: šifra: broj bodova: 3303 16,65 3304 12,49 Kandidati koji su položili pismeni dio stručnog ispita dužni su odmah, a najkasnije do 22. Septembra 2008. godine kontaktirati Ustavni sud na telefon brpk 033/561146, kako bi bili obaviješteni o polaganju usmenog dijela stručnog ispita-intervjua. Prilikom dolaska na intervju kandidati su dužni donijeti originalni dokaz šifre pod kojom su radili test. Svi kandidati imaju pravo podnošenja žalbe na rezultate pismenog dijela ispita-testa u roku od 15 dana od dana objave rezulatata na web stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Eventualne žalbe kandidati trebaju dostaviti lično, u Pisarnicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, što je moguće prije, a najkasnije do isteka gore navedenog roka.
Podijeli
Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.