Posjeta ambasadora Kraljevine Švedske

6. oktobar 2009. godine - Ambasador Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, Njegova ekscelencija Bosse Hedberg danas je posjetio Ustavni sud BiH. Ambasadora Bosse Hedberga primio je predsjednik Ustavnog suda BiH, prof. dr. Miodrag Simović. Predsjednik Simović je upoznao ambasadora Hedberga sa radom i značajnom ulogom Ustavnog suda BiH, kao zaštitnika Ustava BiH i njegovih vrijednosti. Predsjednik Simović naglasio je, između ostalog, značajnu ulogu koju Ustavni sud BiH ima u približavanju BiH evroatlantskim integracijama kao tumač i čuvar Ustava BiH, te kao posljednja instanca u promovisanju, garantovanju i zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda svih građana BiH. Osim toga, predsjednik Simović je istakao da Ustavni sud BiH ne treba da bude „arena za rješavanje političkih problema“, već isključivo nezavisna i nepristrasna institucija za rješavanje ustavnopravnih pitanja iz njegove nadležnosti. Ambasador Hedberg upoznao je predsjednika Simovića, između ostalog, sa ulogom Kraljevine Švedske u procesu reforme pravosuđa. Zaključeno je da Ustavni sud BiH mora dobiti daljnju podršku i pažnju međunarodne zajednice s obzirom na to da je Ustavni sud BiH stalno suočen sa novim izazovima na koje treba adekvatno odgovoriti. Ambasador Hedberg i predsjednik Simović pozdravili su dosadašnje aktivnosti Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, a razmijenjene su i konkretne ideje o boljoj budućoj bilateralnoj i multilateralnoj saradnji.
Podijeli
Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.