Održan seminar za pravnike Ustavnog suda BiH

U okviru zajedničkog projekta Ustavnog suda BiH i AIRE centra, za pravnike Ustavnog suda Bosne i Hercegovine organiziran je stručni seminar čiji je cilj bio jačanje kapaciteta Ustavnog suda BiH u zaštiti ustavnih prava u okviru apelacione nadležnosti.

Seminar je održan 10. i 11. marta 2022. godine na Igmanu uz podršku Vlade Velike Britanije. Skup je otvorio potpredsjednik Ustavnog suda BiH Mirsad Ćeman.

Na seminaru je istaknuto da Ustavni sud BiH u kontinuitetu provodi edukaciju svojih zaposlenika kako bi se podigao kvalitet rada kada su u pitanju predmeti Ustavnog suda BiH i shodno tome bi se postigla bolja organizacija koja će u konačnici pridonijeti efikasnijem i efektivnijem rješavanju predmeta i skraćivanju rokova u odlučivanju.

Gost predavač na seminaru je bila gospođa Nikolina Katić iz Kancelarije zastupnika Republike Hrvatske pred Evropskim sudom za ljudska prava. Gospođa Katić se osvrnula na praksu nacionalnih sudova na primjeru Republike Hrvatske u odnosu na praksu Evropskog suda za ljudska prava.

Prezentatori su se osvrnuli na trenutno aktuelnu temu pandemije COVID-19 s aspekta ljudskih prava, aspekta proporcionalnosti kada su u pitanju ljudska prava i slobode i s aspekta uvijek aktuelne teme diskriminacije.

Cilj seminara je bio da poboljša praktičnu primjenu Ustava Bosne i Hercegovine i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i da pruži podršku pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.