Najava XXXIX sjednice Vijeća od pet sudija sa denevnim redom

Na osnovu člana 9. stav 1. i člana 34. stav 1. i člana 36. stav 1. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazujem XXXIX. sjednicu VIJEĆA OD PET SUDIJA za 12. septembar 2006. godine sa početkom u 9:30 sati
Dnevni red: I. Usvajanje zapisnika sa XXXVII. sjednice Vijeća od pet sudija održane 27. juna 2006. godine Usvajanje zapisnika sa XXXVIII. sjednice Vijeća od pet sudija održane od 20. jula 2006. godine I.a Informacija o zahtjevima za preispitivanje odluka ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetima: AP 870/04, AP 1047/04, AP 1084/04, AP 1085/04, AP 967/04, AP AP 970/05, AP 935/04, AP 1055/04, AP 969/05, AP 7/05, AP 837/04, AP 495/05 i AP 972/04 (grupni predmet-spojene apelacije AP 972/04, AP 973/04, AP 974/04, AP 975/04, AP 984/04, AP 985/04, AP 987/04, AP 988/04, AP 998/04 i AP 999/04) II. Rješenja o preispitivanju odluka Ustavnog suda Bosne 1. AP 1009/04 (Rješenje) ▪ zahtjev za preispitivanje odluke Ustavnog suda, broj AP-1009/04 od 18. 1. 2005. godine. 2. AP 1126/05 ▪ zahtjev za preispitivanje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj AP-1126/05 od 15. 6. 2005. godine. III. Razmatranje predmeta Vijeća od pet sudija u sastavu: Predsjednica: Hatidža Hadžiosmanović, Potpredsjednici: Miodrag Simović i Valerija Galić Sudije: Mato Tadić i Jovo Rosić 3. AP 1498/05 (OM) PODNOSITELJ: Vesna Mišanović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-273/03 od 31. 1. 2005. godine. 4. AP 1009/04 (OD) PODNOSITELJ: «Burović» d.o.o. Ilidža Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelacija podnesena zbog nerazumnog trajanja upravnog postupka u predmetu Federalnog ministarstva finansija Bosne i Hercegovine, Porezna uprava - Središnji ured - Regionalna istražna jedinica - regija Sarajevo, broj 1001-15-2074-04/01-1 5. AP 1162/05 (OM) PODNOSITELJ: Boro Rakić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelacija podnesena zbgog nemogućnost izvršenja pravomoćne presude Osnovnog suda u Derventi, broj P-99/00 od 29. 6. 2000. godine, mada je izvršenje dozvoljeno rješenjem Osnovnog suda u Banja Luci, broj I-3427/00 od 25. 12. 2000. godine 6. AP 72/06 PODNOSITELJ: Mijo Piljić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1067/05 od 30. 11. 2005. godine; ▪ rješenje Općinskog suda u Tuzli, br. RI-55/03 od 10. 5. 2005. godine i RI-55/03 od 8. 6. 2005. godine. 7. AP 1253/05 (OD) PODNOSITELJ: Amira Terzić-Jelovac Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-151/05 od 18. 4. 2005. godine; ▪ rješenje Općinskog suda u Mostaru, broj I-2005/03-II od 26. 11. 2004. godine 8. AP 1539/06 (OD) PODNOSITELJ: I.P. «Krivaja» d.o.o. Zavidovići Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-533/05 od 4. 4. 2006. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-1196/04 od 12. 1. 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-122/04-Z od 12. 7. 2004. godine. 9. AP 1567/06 (OD) PODNOSITELJ: «Gloria» d.o.o. Tomislavgrad Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj U-366/05 od 10. 3. 2006. godine; ▪ rješenje Uprave za indirektno oporezivanje, broj UP/II-364/07 od 2. 3.2005. godine; ▪ rješenje Regionalnog centra Mostar-Odjel za carine, broj 03/4-2/III-18 broj 51/04 od 31. 12. 2004. godine ▪ rješenje Carinarnice Tomislavgrad, broj 0916-02-I-01-16-2-590/04 od 12. 11. 2004. godine. 10. AP 1568/06 (OD) PODNOSITELJ: Gordana Ivanović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ Obavijest Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, broj Kta-1391/04 od 17. i 30. 3. 2006. godine. 11. AP 1775/06 (OD) PODNOSITELJ: Fatima Banović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-06-000 151 od 19. 5. 2006. godine; ▪ presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj Ž-242/04 od 25. 11. 2005. godine; ▪ presuda Osnovnog suda u Banja Luci , broj Rs-164/02 od 2. 4.2004. godine. 12. AP 1804/06 (OD) PODNOSITELJ: «Institut zaštite na radu i zaštite od požara» d.o.o. Sarajevo Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-212/05 od 14. 3. 2006. godine. 13. AP 1824/06 (OD) PODNOSITELJ: Himzo Mustabašić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-646/05 od 18. 4. 2006. godine; ▪ rješenja Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-1095/04 od 15. 2. 2005. godine; ▪ rješenja Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-81/04 od 31. 5. 2004. godine; ▪ rješenje Kantonalnog suda, broj Gž-528/02 od 18. septembra 2001. godine, rješenja Općinskog suda u Maglaju, broj P-288/00 od 2. aprila 2002. godine, presude Kantonalnog suda, broj Gž-622/01 od 21. novembra 2001. godine i presude Općinskog suda u Maglaju, broj P-288/2000 od 11. aprila 2001. godine. 14. AP 1864/06 (OD) PODNOSITELJ: Zoran Mihajlović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Kž-06-000224 od 1. 6. 2006. godine. 15. AP 1939/06 (OD) PODNOSITELJ: Dušanke Obradović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-490/05 od 26. 4. 2006. godine. 16. AP 2052/05 (OD) PODNOSITELJ: Munib Čehić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-33/05 od 14. 7. 2005. godine 17. AP 2090/05 (OD) PODNOSITELJ: S.A. Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj KŽ-147/05 od 15. 6. 2005. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj K-34/04 od 14. 1. 2005. godine 18. AP 2429/05 (OD) PODNOSITELJ: Milan Pajčin Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj U-28/05 od 28. 2. 2005. godine; ▪ rješenje Ministarstva građenja, prostornog uređenja i zaštite okoline Hercegovačko-neretvanskog kantona, broj 09-03-25-162/03 od 30. 11. 2004. godine; ▪ rješenje Službe graditeljstva, imovinsko-pravnih i stambenih poslova i zaštite okoliša Gradske općine Mostar-Zapad, broj 07/II-3-4228/98 od 9. 5. 2003. godine. 19. AP 2679/05 (OD) PODNOSITELJ: Neđo Ilić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1447/04 od 31. 10. 2005. godine; ▪ rješenje Općinskog suda u Tuzli, broj P-2802/00 od 8. 9. 2004. godine. 20. AP 2252/05 (OM) PODNOSITELJ: Zineta Miskić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-611/04 od 9. 6. 2005. godine; ▪ rješenje Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-1287/03 od 14. 4. 2004. godinr; ▪ rješenje Općinskog suda u Zenici, broj R191/2002 od 28. 3. 2003. godine. 21. AP 732/06 (OD) PODNOSITELJ: Đuko Gavrića i dr. Spojene apelacije: AP-732/06, AP-757/06 i AP-866/06 Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelacije podnesene zbog neizvršenja rješenja o izvršenju od strane Republike Srpske 22. AP 2282/05 (OD) PODNOSITELJ: Lazar Kljajić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Okružnog suda u Banjaluci, broj Ž-154/03 od 14. 9. 2005. godine; ▪ presuda Osnovnog suda u Prijedoru, broj RS-35/02 od 27. 2. 2003. godine. 23. AP 2362/05 (OD) PODNOSITELJ: Miralem Džino Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenja Općinskog suda u Mostaru, broj St-14/04 od 14. 7. 2005. godine; ▪ rješenje Kantonalnog-Županijskog suda Mostar, broj Pž-143/05 od 3. 10. 2005. godine. 24. AP 2487/05 (OD) PODNOSITELJ: Šefik Horozović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj Kž-135/05 od 1. 11. 2005. godine; ▪ rješenje Općinskog suda u Sanskom Mostu, broj Kv-18/05 od 14. 10. 2005. godine. 25. AP 2500/05 (OD) PODNOSITELJ: Planimir Novalija Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelacija podnesena zbog nedonošenja odluke u razumnom roku od strane Uprave za stambena pitanja Kantona Sarajevo u predmetu broj 23/0-372-770/99. 26. AP 2579/05 (OD) PODNOSITELJ: «SAŠ COMMERCE» doo Gračanica Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj U-466/05 od 17. 11. 2005. godine. 27. AP 1344/05 (OD) PODNOSITELJ: Marina Bajagić-Rajković Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelacija podnesena zbog neizvršenja pravomoćne presude Općinskog suda II u Sarajevu, broj K-1069/02 od 27. 3. 2003. godine. 28. AP 1511/05 (OD) PODNOSITELJ: Nikola Volaš i dr. Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj Gž-2404/02 od 3. 3. 2005. godine. 29. AP 1440/05 (OD) PODNOSITELJ: Marija Boričić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ odluka Komisije za imovinske zahtijeve raseljenih lica i izbjeglica, broj R-114-1140-1/1-01-472/04 od 14. 5. 2005. godine. 30. AP 1463/05 (OD) PODNOSITELJ: Dobrislav Jovičić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1554/04 od 31. 5. 2005. godine; ▪ rješenje Općinskog suda u Tuzli, broj Rs-336/91-„S“ od 22. 9. 2004. godine. 31. AP 1407/05 (OD) PODNOSITELJ: Gligor Novaković Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1278/04 od 19. 5. 2005. godine. 32. AP 1305/05 (OD) PODNOSITELJ: Cvijetin Đurić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Rev-6/05 od 15. 6. 2005. godine i Gž-349/04 od 8. 12. 2004. godine; ▪ presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj P-65/04-I od 17. 6. 2004. godine. 33. AP 1559/05 (OD) PODNOSITELJ: DOO „Burović-Ilidža“ Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Federalnog vijeća za prekršaje Sarajevo Pž-broj: 331/05 od 1. 6. 2005. godine. 34. AP 1602/05 (OD) PODNOSITELJ: Strahinja Prtvar Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Pžp-55/04 od 20. 5. 2004. godine. 35. AP 1634/05 (OD) PODNOSITELJ: Mirsad Beganović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku broj Gž-236/05 od 30. 6. 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Kiseljaku, broj Mal-905/04 od 17. 1. 2005. godine. 36. AP 1635/05 (OD) PODNOSITELJ: Ramiz Alibegović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku broj Gž-1082/04 od 16. juna 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Kiseljaku, broj Mal-947/04 od 29. 10. 2004. godine. 37. AP 1636/05 (OD) PODNOSITELJ: Vahid Orman Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku broj Gž-1081/04; ▪ presude Općinskog suda u Kiseljaku broj Mal-903/04 od 29. oktobra 2004. godine. 38. AP 1637/05 (OD) PODNOSITELJ: Azem Grašković Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku broj Gž-59/05; ▪ presuda Općinskog suda u Kiseljaku broj Mal-957/04 od 19. 11. 2004. godine. 39. AP 1895/06 (OD) PODNOSITELJ: Branislav Medan Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Suda Bosne i Hercegovine, broj SU-373/06 od 8. 5. 2006. godine. 40. AP 1996/05 (OD) PODNOSITELJ: Ahmet Krajišnik Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, broj 1018797653 od 6. 9. 2002. godine. 41. AP 1401/05 (OM) PODNOSITELJ: Goran Pranjić-M-Lukić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-1223/04 od 28. 4. 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Mostaru, broj P-167/02-I od 17. 9. 2004. godine. 42. AP 1411/05 (OD) PODNOSITELJ: DOO «Bajrica», Goražde Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-18/04 od 3. 6. 2005. godine; ▪ presuda Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-217/03 od 11. 6. 2003. godine; ▪ presuda Osnovnog suda u Foči, broj Ps-12/02 od 25. 11. 2002. godine. 43. AP 1337/05 (OD) PODNOSITELJ: Said Huskić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelant osporava dopis načelnika Općine Velika Kladuša od 1. 2. 2005. godine 44. AP 1425/05 (OD) PODNOSITELJ: Elvira Hajrulahović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj Rsž-662/04 od 8. 6. 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Bihaću, broj Rs-735/03 od 17. 6. 2004. godine 45. AP 1473/05 (OD) PODNOSITELJ: Stipan Perić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Kantonalnog suda u Livnu, broj Gž-85/05 od 26. 5. 2005. godine; ▪ rješenje Općinskog suda u Livnu, broj P-86/02 od 28. 2. 2005. godine. 46. AP 1563/05 (OD) PODNOSITELJ: Hatidža Hodžić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj P-1998/03 od 27. 5. 2005. godine. 47. AP 2101/05 (OD) PODNOSITELJ: Ivan Čolak Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-859/04 od 1. 9. 2005. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-891/03 od 3. 6. 2004. godine; ▪ presuda Općinskog suda I u Mostaru, broj P-424/01 od 27. 6. 2002. godine. 48. AP 2125/05 (OD) PODNOSITELJ: Grozda Vasilev Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Už-33/04 od 23. 8. 2005. godine; ▪ rješenje Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj U-77/03 od 11. 6. 2004. godine; ▪ presuda Apelacionog suda, broj Už-10/04 od 15. 4. 2004. godine; ▪ presuda Osnovnog suda, broj U-77/03 od 15. 1. 2004. godine. 49. AP 2166/05 (OD) PODNOSITELJ: Federalno ministarstvo odbrane Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-645/04 od 26. 6. 2005. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1672/03 od 13. 4. 2004. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Tuzli, broj P-2017/02 od 26. 5. 2002. godine 50. AP 2239/05 (OD) PODNOSITELJ: Cvija Ilić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Gž-225/05 od 15. 8. 2005. godine; ▪ presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj P-415/02-I od 2. 3.2005. godine, 51. AP 2278/05 (OD) PODNOSITELJ: Marko Cvitanović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Kž-34/05 od 28. 4. 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Čapljini, broj K-64/04 od 28. 12. 2004. godine. 52. AP 2284/05 (OD) PODNOSITELJ: Unitrade d.o.o. Ljubuški Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Širokom Brijegu, broj Gž-66/03 od 22. 5. 2003. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Širokom Brijegu, broj P-389/00 od 14. 11. 2002. godine. 53. AP 1680/05 (OM) PODNOSITELJ: Borislavka Tešić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ neizvršenja rješenja Osnovnog suda u Sokocu, broj I-772/04 od 23. 6. 2004. godine. 54. AP 1780/05 (OM) PODNOSITELJ: Tomislav Gelić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj Kž-2/05 od 27. jula 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda Travnik, broj K-862/04 od 14. 2. 2005. godine. 55. AP 1418/05 (OD) PODNOSITELJ: Ljiljana Vrebac Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelacija podnesena zbog neizvršenja rješenja Komisije za provedbu člana 143. Zakona o radu Kantona 10, broj 10/2-34-1122/00 od 28. 4.2004. godine. 56. AP 1992/05 (OD) PODNOSITELJ: Refik Banjić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj U-364/03 od 30. decembra 2004. godine. 57. AP 1428/05 (OD) PODNOSITELJ: S.U.R. «Student» Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, broj UP-2/12-13-04-34-MŠ-216/05 od 18. 4.2005. godine; ▪ rješenje Javne ustanove - Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, broj 01-34-540/05/E od 2. 2.2005. g 58. AP 1523/05 (OD) PODNOSITELJ: Amela Pašić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj Rev-463/03 od 15. marta 2005. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Travniku, broj Gž-38/03 od 26. 6. 2003. godine; ▪ presuda Općinskog suda Novi Travnik, broj P-161/01 od 14. 8. 2002. godine; ▪ presuda Vrhovnog suda, broj Už-26/02 od 24. 4. 2002. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda, broj U-147/01 od 29. 11. 2001. godine; ▪ rješenje Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona, broj 03-19-37/00 od 23. 7. 2001. godine; ▪ rješenje Ministarstva trgovine, turizma i poduzetništva Srednjobosanskog kantona, broj 03-19-37/00 od 22. 6. 2000. godine, i odluke Agencije za privatizaciju Srednjobosanskog kantona, broj 01-19-2201/4-2000 od 5. 5. 2000. godine. 59. AP 1551/05 (OD) PODNOSITELJ: Snežana Tigerman Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-173/04 od 10. 5. 2005. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1552/02 od 4. 7.2003. godine; ▪ presuda Općinskog suda I Sarajevo, broj P-1819/01 od 13. 5. 2002. godine. 60. AP 1567/05 (OD) PODNOSITELJ: Zdenko Bjelica Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda Mostar, broj Gž-310/05 od 23. 6. 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda Mostar, broj P-901/03-II od 10. 12. 2004. godine. 61. AP 1633/05 (OD) PODNOSITELJ: Ferdo Kljajić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelacija podnesena radi nemogućnosti naplate naknade za oštećenu imovinu. 62. AP 1872/05 (OD) PODNOSITELJ: Rasma Žepčan Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelacija podnesena radi nemogućnosti naplate naknade za pokretnu i nepokretnu imovinu i za moralnu patnju. 63. AP 1884/05 (OD) PODNOSITELJ: Zeničko-dobojski kanton Ministarstvo unutrašnjih poslova Zenica Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-680/04 od 7. 6. 2005. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-24/04 od 31. 5. 2004. godine; ▪ djelimična presuda Općinskog suda u Zenici, broj P-638/02 od 8. 9.2003 . godine. 64. AP 1934/05 (OD) PODNOSITELJ: Boro Radišić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ Apelacija podnesena radi neisplaćenih penzija za period april - septembar 1992. godine. 65. AP 2604/05 (OD) PODNOSITELJ: Neđo Vukmir Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelacijom se osporava obavijest Okružnog tužilaštva Banja Luka, broj KTA-P-30/05 od 30. 11. 2005. godine. 66. AP 1492/05 (OM) PODNOSITELJ: Sead Kajtezović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Kž-281/04 od 25. 5. 2005. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj K-6/04 od 19. 5. 2004. godine. 67. AP 1363/05 (OD) PODNOSITELJ: Fuad Bektić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Kž-42/05 od 13. 5. 2005. godine. 68. AP 1502/05 (OD) PODNOSITELJ: Bajazid Riđić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Općinskog suda u Zenici, broj P-245/03 od 6. 6. 2005. godine. 69. AP 1550/05 (OD) PODNOSITELJ: Federalno ministarstvo odbrane Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj PŽ-216/04 od 28. 3. 2005. godine; ▪ rješenje Općinskog suda I u Sarajevu, broj IP-2731/01 od 11. 9. 2002. godine 70. AP 1595/05 (OD) PODNOSITELJ: Nenad Vukmirica Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presude Vrhovnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud), broj U-763/03 od 11. maja 2005. godine. 71. AP 1632/05 (OD) PODNOSITELJ: Gojko i Vera Božović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ zaključak Odjela za odbranu Novi Grad Uprave za odbranu Sarajevo Ministarstva odbrane Federacije Bosne i Hercegovine, broj 20-4-10-34-9-671/04 od 2. 7. 2004. godine. 72. AP 1641/05 (OD) PODNOSITELJ: Asim Kovač Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Kž-327/05 od 12. 7. 2005. godine. 73. AP 1714/05 (OD) PODNOSITELJ: Slavko Kuprešak Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj Gž-2104/04 od 16. 5. 2005. godine. 74. AP 1910/05 (OD) PODNOSITELJ: Hasan i Halim Mujanović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Osnovnog suda u Foči, broj P-167/04 od 7. 7. 2005. godine 75. AP 1929/05 (OD) PODNOSITELJ: Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine broj Gž-139/05 od 25. 8. 2005. godine. 76. AP 2674/05 (OD) PODNOSITELJ: Nedžada Numanović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-753/03 od 30. 10. 2003. godine 77. AP 1257/05 (OM) PODNOSITELJ: Dušanka Došen i dr. Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelacija podnesena zbog dužine trajanja sudskog postupka i nedonošenja odluke u razumnom roku po njihovoj tužbi od 8. 4. 1999. godine Osnovnom sudu u Banjoj Luci 78. AP 1392/05 (OD) PODNOSITELJ: Sead Gerović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-556/04 od 5. 4. 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Tuzli, broj P-1143/03 od 25. 2. 2004. godine. 79. AP 1619/05 (OD) PODNOSITELJ: Ejub Čajo Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-810/04 od 7. 7. 2005. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-2081/03 od 5. 8. 2004. godine. 80. AP 1620/05 (OD) PODNOSITELJ: Avdo Omerhodžić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-607/04 od 14. 6. 2005. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj GŽ-380/04 od 28. 7. 2004. godine. 81. AP 1621/05 (OD) PODNOSITELJ: Stjepan Tomić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-564/04 od 10. 5. 2005. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj GŽ-337/04 od 1. 6. 2004. godine. 82. AP 1622/05 (OD) PODNOSITELJ: Fadil Musić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-178/04 od 2. 6. 2005. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj GŽ-1037/03 od 28. 1. 2004. godine. 83. AP 1640/05 (OD) PODNOSITELJ: Dušan Nikić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelacija zbog neisplate pomoći za naknadu štete zbog oštećenja kuće usljed zemljotresa. 84. AP 1723/05 (OD) PODNOSITELJ: Nermina Begić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-686/04 od 2. 6. 2005. godine; ▪ presude Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-2092/03 od 30. 6. 2004. godine. 85. AP 1724/05 (OD) PODNOSITELJ: Danica Vujnović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-748/04 od 7. 7. 2005. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-2004/03 od 25. 6. 2004. godine. 86. AP 1768/05 (OD) PODNOSITELJ: Radmila Dženopoljac Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Okružnog suda Banja Luka, broj Gž-1680/02 od 29. 6. 2005. 87. AP 1775/05 (OD) PODNOSITELJ: Enisa Baralić i dr. Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-460/05 od 29. 6. 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Tuzli, broj P-1848/04 od 10. 2. 2005. godine 88. AP 2002/06 (OD) PODNOSITELJ: Voklswagen d.o.o. Sarajevo Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Pž-362/05 od 6. 4. 2006. godine; ▪ rješenje Općinskog suda u Sarajevu, broj Ps-065-O-Ps-06-001025 od 6. 7. 2006. godine. 89. AP 1126/05 (OD) PODNOSITELJ: Dragan Spasojević Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Okružnog suda u Bijeljini, broj Kž-398/02 od 24. 12. 2004. godine;  presuda Osnovnog suda u Zvorniku, broj 44/02 od 10. 12. 2002. godine. 90. AP 2075/05 (OD) PODNOSITELJ: Braco Popović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Ministarstva stambenih poslova Kantona Sarajevo, broj 27/02-23-19314/05 od 17. 10. 2005. godine; ▪ rješenje Uprave za stambena pitanja Kantona Sarajevo, broj 23-04/III-23-P-63/03 od 26. 8. 2005. godine. 91. AP 2096/05 (OD) PODNOSITELJ: Stevo Mumović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Kž-108/05 od 30. 8. 2005. godine; ▪ presuda Okružnog suda Istočno Sarajevo, broj K-10/02 od 18. 5. 2005. godine 92. AP 2116/05 (OD) PODNOSITELJ: Ćazim Hrvić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Her cegovine, broj Rev-158/04 od 19. 7. 2005. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-45/03 od 7. 10. 2003. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Gračanici, broj P-161/02 od 16. 9. 2002. godine. 93. AP 2416/05 (OD) PODNOSITELJ: Jasna Bošković Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj U-80/05 od 17. 10. 2005. godine; ▪ rješenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet, komunikaciju i zaštitu okoline Zeničko-Dobojskog kantona, broj 12-23-823/03 od 29. 3. 2004. godine; ▪ zaključak Službe za opću upravu i stambene poslove Općine Zenica, broj 03-23-12-2408/99 od 26. 2. 2003. godine. 94. AP 2145/05 (OD) PODNOSITELJ: Sanja Ivanković Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-953/05 od 8. 9. 2005. godine; ▪ rješenje Općinskog suda u Mostaru, broj I-84/05 od 27. 5. 2005. godine. 95. AP 2154/05 (OD) PODNOSITELJ: Mirko Blažević Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenja Okružnog suda u Banja Luci, broj PŽP-2425/05 od 10. 8. 2005. godine; ▪ rješenje Suda za prekršaje Banja Luka, broj XI-17574/03 od 3. 6. 2005. godine. 96. AP 2314/05 (OD) PODNOSITELJ: Zdravko Šuman Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Kž-217/04 od 7. 7. 2004. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj K-14/04 od 24. 5. 2004. godine 97. AP 2597/05 (OM) PODNOSITELJ: Petar Đajić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Okružnog suda u Trebinju, broj Kž-48/05 od 1. 11. 2005. godine; ▪ presuda Osnovnog suda u Trebinju, broj K-177/01 od 1. 6. 2005. godine 98. AP 2653/05 (OM) PODNOSITELJ: Živko Tanasić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ zbog neprovođenja izvršenja dozvoljenog rješenjem Općinskog suda u Sarajevu, broj I-1062/05 od 14. 3. 2005. godine i 29. 6. 2005. godine. 99. AP 2354/05 (OD) PODNOSITELJ: Mirsada i Jusuf Pečenković Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj Gž-236/03 od 10. 6. 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Bihaću, broj P-738/01 od 9. 12. 2002. godine. 100. AP 2621/05 (OD) PODNOSITELJ: Stjepan-Stipan Pehar Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-196/04 od 13. 10. 2005. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-558/02 od 11. 12. 2003. godine; ▪ presuda Općinskog suda II u Mostaru, broj P-108/01 od 5. 2. 2002. godine. 101. AP 155/06 (OD) PODNOSITELJ: Zoran Jorgić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelacija podnesena zbog nedonošenja odluke u razumnom roku u postupku po žalbi apelanta na presudu Osnovnog suda u Banja Luci, broj Rs-2498/03 od 9. 12. 2004. godine IV. Razmatranje predmeta Vijeća od pet sudija u sastavu: Predsjednica: Hatidža Hadžiosmanović, Potpredsjednici: Miodrag Simović i Valerija Galić Sudije: Mato Tadić i Seada Palavrić 102. AP 2650/05 (OM) PODNOSITELJ: Kemal Hasić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Kž-351/05 od 28. 9. 2005. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj K-73/03 od 24. 2. 2005. godine. 103. AP 1293/05 (OM) PODNOSITELJ: Industrijsko preduzeće «Krivaja» dd Zavidovići Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj Pž-190/04 od 5. 4. 2005. godine; ▪ rješenje Općinskog suda u Živinicama, broj Ip-27/99 od 9. 7. 2002. godine. 104. AP 1431/05 (OM) PODNOSITELJ: Mile Čajević AP 1431/05, AP 1432/05, AP 1433/05, AP 1434/05, AP 1435/05, AP 1436/05, AP 1437/05, AP 1438/05 i AP1439/05. Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ neizvršenja odluka Osnovnog suda u Foči, broj P-248/01 od 14. 8. 2002. godine, broj P-296/01 od 7. 9. 2004. godine, broj I-103/04 od 26. 10. 2004. godine, broj P-259/01 od 13. 4. 2005. godine, broj P-74/03 od 2. 12. 2004. godine, broj P-82/02 od 24. 1. 2005. godine, broj P-22/05 od 11. 3. 2005. godine, broj P-197/01 od 8. 2. 2005. godine i broj Mal-98/03 od 29. 9. 2003. godine. 105. AP 1417/05 (OM) PODNOSITELJ: Miloš Simiš Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-445/03 od 3. 6.2005. godine; ▪ presuda Okružnog suda u Doboju, broj Gž-327/03 od 10. 9. 2003. godine; ▪ presuda Osnovnog suda u Doboju, broj P-590/01 od 13. 3. 2003. godine. V. Razmatranje predmeta Vijeća od pet sudija u sastavu: Potpredsjednici: Valerija Galić i Miodrag Simović Sudije: Mato Tadić, Jovo Rosić i Seada Palavrić 106. AP 1631/05 (OD) PODNOSITELJ: Sulejman Šesto Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-180/04 od 10. 5. 2005. godine; ▪ rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1841/02 od 18. 11. 2003. godine; ▪ rješenje Općinskog suda II Sarajevo, broj Pr-94/97 od 11. 9. 2002. godine; ▪ presuda Vrhovnog suda, broj Rev-335/01 od 11. 3. 2002. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda, broj Gž-429/01 od 25. 4. 2001. godine; ▪ presuda Općinskog suda, broj Pr-94/97 od 17. 3. 1999. g
Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Hatidža Hadžiosmanović-Mahić
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.