Najava XXXIII plenarne sjednice sa dnevnim redom

Na osnovu člana 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazujem XXXIII. PLENARNU SJEDNICU USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE za 7. i 8. juli 2006. godine
s početkom u 16:00 sati
Predlažem sljedeći Dnevni red: I. Usvajanje Zapisnika sa XXXII. plenarne sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, održane 26. i 27. maja 2006. godine II. Razmatranje predmeta 1. U 18/05 PODNOSITELJ: Sulejman Tihić predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ Zahtjev za ocjenu saglasnosti člana I/3. Ustava Bosne i Hercegovine sa članom 14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, u vezi sa članom 2. stav 1. Protokola broj 4 uz Evropsku konvenciju. 2. U 19/05 PODNOSITELJ: Borislav Paravac, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ Zahtjev za rješavanje spora između Bosne i Hercegovine i entiteta Republike Srpske. 3. U 15/06 PODNOSITELJ: Udruženje vlasnika nacionalizovane i konfiskovane imovine u Bosni i Hercegovini Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ Zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o restituciji u Bosni i Hercegovini i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. 4. AP 148/05 PODNOSITELJ: Alma Kotlo Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-148/04 od 29. 11. 2004. g. 5. AP 952/05 PODNOSITELJ: Demokratska Narodna Zajednica BiH Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ Rješenje Suda Bosne i Hercegovine, broj Iž-09/05 od 9. 2. 2005. godine; ▪ Odluka Izbornog vijeća za prigovore i žalbe, broj 02-50-4434/04 od 11. 10. 2004. godine. 6. AP 953/05 PODNOSITELJ: Milorad Bilbija i dr. spojeni predmeti br. AP 953/05 i AP 1240/05 Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ Rješenja Suda Bosne i Hercegovine, broj U-20/05 od 28. 2. 2005. godine; ▪ Rješenje Okružnog suda u Banjaluci, broj U-107/05 od 27. 9. 2005. godine. 7. AP 2363/05 PODNOSITELJ: FEAL d.o.o. Široki Brijeg Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-430/04 od 19. 7. 2005. godine. 8. AP 1109/05 PODNOSITELJ: Ranko Milošević Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-372/03 od 17. 2. 2005. godine. 9. AP 1629/05 PODNOSITELJ: Šefka Jusić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ Apelacija podnesena zbog povrede prava na sud. 10. AP 1423/05 PODNOSITELJ: «Pres-sing» d.o.o. Sarajevo i Senad Avdić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Gž-41/05 od 26. 4. 2005. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj P-25/04 od 17. 1. 2004. godine. 11. AP 1812/05 PODNOSITELJ: Milorad Mijović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ Presuda Okružnog suda u Trebinju, broj U-9/05 od 14. 7. 2005. godine; ▪ Rješenje Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, broj 05-050-01-1065/04 od 8. 12. 2004. godine, i Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske - Odsjek Trebinje, broj 05-050-48-60/03 od 3. 4. 2003. godine. 12. AP 702/05 PODNOSITELJ: Vlastimir Pušara Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Kž-423/04 od 8. 12. 2004. g.; ▪ Presuda Kantonalnog suda, broj K-127/02 od 29. 6. 2004. g. III. Utvrđivanje prijedloga Odluke o stalnim povjerenstvima Ustavnog suda Bosne i Hercegovine IV. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji Sekretarijata Ustavnog suda Bosne i Hercegovine V. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama Uposlenih u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine VI. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim materijalnim pravima uposlenih u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine VII. Razno
Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Hatidža Hadžiosmanović-Mahić
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.