Najava 53. sjednice Vijeća od pet sudija

Na osnovu člana 9. stav 1. i člana 34. stav 1. i člana 36. stav 1. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazujem 53. sjednicu VIJEĆA OD PET SUDIJA za 16. juli 2007. godine sa početkom u 9:30 sati
Dnevni red: I. Usvajanje zapisnika sa 52. sjednice Vijeća od pet sudija održane 26. juna 2007.godine II. Memorandum povodom zahtjeva za preispitivanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine br: AP 264/05 od 23. februara 2006. godine; AP 563/04 od 30. novembra 2004. godine; AP 1067/05 od 20. oktobra 2006. godine; AP 2301/06 od 19. aprila 2007. godine; III. Zahtjevi za preispitivanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine: 1. AP 561/05 Rješenje Zahtjev za preispitivanje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj AP 561/05 od 13. jula 2005. godine. 2. AP 563/04 Rješenje Zahtjev za preispitivanje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj AP 563/04 od 30. novembra 2004. godine. IV. Razmatranje predmeta Vijeća od pet sudija: 1. AP 2189/06 (OM) PODNOSITELJ: Safet Busuladžić Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-1079/05 od 9. 5. 2006. godine. 2. AP 1449/07 (OD) PODNOSITELJ: Klinička bolnica Mostar Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-070-0-Rev-06-000694 od 20. 3. 2007. godine. 3. AP 54/06 (OD) PODNOSITELJ: Fahrudin Deraković Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-1238/05 od 8. 12. 2005. godine. 4. AP 156/06 (OD) PODNOSITELJ: Omer Sinanović Pobijani akti/predmet apelacije:  Rješenje Službe za geodetske i imovinsko pravne poslove Općine Tuzla, broj 07-31-3060/02 od 19. 12. 2005 5. AP 227/06 (OD) PODNOSITELJ: Sulejman Huskić Pobijani akti/predmet apelacije:  Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-984/04 od 28. 9. 2005.godine;  Presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj RSŽ-283/03 od 20. 4.2004. godine. 6. AP 196/06 (OD) PODNOSITELJICA: Sadeta Vegar Pobijani akti/predmet apelacije:  Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev- 223/05 od 18. 10. 2005. godine;  Rješenje Kantonalnog suda Mostar, broj Gž-744/04 od 9. 12. 2005. godine;  Rješenje Općinskog suda Mostar, broj R-254/03-I od 5. 7. 2004. godine. 7. AP 177/06 (OD) PODNOSITELJI: Hasiba Salić i Zlatka Salić Pobijani akti/predmet apelacije:  U apelaciji nije navedena osporavana odluka/e 8. AP 503/07 (OD) PODNOSITELJICA: Mirjana Martinović Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj U-1417/05 od 12. 1. 2007. godine;  Rješenje Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Hercegovačko-neretvanskog kantona, broj !3-III-478-33/04 od 21. 6. 2005. godine;  Zaključak o dozvoli izvršenja odluke CRPC-a Odjela za finansije i nekretnine Grada Mostara, broj 12-V-33-145/04 od 28. 4.2005. godine. 9. AP 286/06 (OD) PODNOSITELJ: Župa Svetog Ante Padovanskog Bugojno, Franjevačka provincija Bosna Srebrna Sarajevo Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-464/03 od 26. 7. 2005. godine. 10. AP 296/06 (OD) PODNOSITELJ: Ferdo Zovko Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Kantonalnog suda Mostar, broj Gž-165/05 od 9. 11. 2005. godine. 11. AP 324/07 (OD) PODNOSITELJ: „Skršopromet“ d.o.o. Visoko AP-324/07, AP-325/07, AP-326/07, AP-327/07, AP-328/07, AP-329/07, AP-330/07, AP-331/07, AP-332/07, AP-333/07, AP-334/07, AP-335/07, AP-336/07, AP-337/07, AP-338/07, AP-339/07, AP-340/07, AP-341/07, AP-342/07, AP-343/07, AP-344/07, AP-345/07, AP-346/07, AP-347/07, AP-348/07, AP-349/07, AP-361/07, AP-362/07, AP-363/07, AP-364/07, AP-365/07, AP-366/07, AP-367/07, AP-368/07, AP-369/07, AP-370/07 i AP-371/07. Pobijani akti/predmet apelacije:  Presude Suda Bosne i Hercegovine *presude nabrojane u odluci 12. AP 852/06 (OM) PODNOSITELJ: Nedžad Zvizdić Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1517/03 od 5. 12. 2005. godine;  Presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj P-2129/02 od 26. 5. 2003. godine. 13. AP 1328/06 (OM) PODNOSITELJ: Zvonimir Vidačak Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-14/04 od 23. 12.2005. godine;  Presuda Osnovnog suda u Banja Luci, broj P-266/02 od 28. 3. 2002. godine. 14. AP 862/07 (OD) PODNOSITELJ: Auto Staklo Centar «Novus» Pobijani akti/predmet apelacije:  Rješenje Općinskog suda u Tuzli, broj 032-0-Ip-06-000454 od 1. 9. 2006. godine. 15. AP 881/06 (OD) PODNOSITELJICA: Samija Gregorič Pobijani akti/predmet apelacije:  Rješenje Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Kantona Sarajevo, broj 05-23-22104/05 od 9. 1. 2006. godine. 16. AP 1077/06 (OD) PODNOSITELJ: Hamdija Crnkić Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-1238/04 od 1. 2. 2006. godine. 17. AP 1135/07 (OD) PODNOSITELJ: Ekrem Taletović Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Kantonalnog sud u Zenici, broj U-113/03 od 3. 4. 2007. godine. 18. AP 1202/06 (OD) PODNOSITELJ: Hasan Sokić Pobijani akti/predmet apelacije:  Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj, broj Rev-340/04 od 13. 10. 2005. godine;  Presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-2068/03 od 5. 4. 2004. godine. 19. AP 3355/06 (OD) PODNOSITELJ: Općina Goražde Pobijani akti/predmet apelacije:  Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 009-0-Pž-06-000321 od 1. 9. 2006. godine 20. AP 929/07 (OD) PODNOSITELJICA: Mirjana Baćović Pobijani akti/predmet apelacije:  Rješenje Okružnog suda u Trebinju, broj 015-0-Gž-06-000 023 od 17. 1. 2007. godine. 21. AP 1330/06 (OM) PODNOSITELJ: Mile Kovačević Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Uvl-78/05 od 1. 2. 2006. godine. 22. AP 1092/07 (OD) PODNOSITELJ: «Astra plan» d.o.o. Pobijani akti/predmet apelacije:  Rješenje Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj 097-0-Pvl-07-000001 od 22. 2.2007. godine 23. AP 1301/06 (OD) PODNOSITELJICA: Amira Miletić Pobijani akti/predmet apelacije:  Rješenje Kantonalnog suda u Mostaru, broj 007-0-Uz-06-000 002 od 31. 3. 2006. godine. 24. AP 1372/06 (OD) PODNOSITELJ: Ibrahim Duratović Pobijani akti/predmet apelacije:  Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-327/05 od 10. 2. 2006. godine. 25. AP 1452/06 (OD) PODNOSITELJ: Ilija Oršolić Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Kantonalnog suda u Odžaku, broj Gž-122/05 od 13. 4. 2006. godine;  Presuda Općinskog suda u Orašju, broj P-191/01 od 12. 8. 2005. godine. 26. AP 1746/06 (OD) PODNOSITELJ: Ilija Čančarević Pobijani akti/predmet apelacije:  Rješenje Okružnog suda u Doboju, broj Gž-467/05 od 4. 4. 2006. godine. 27. AP 1935/06 (OD) PODNOSITELJ: Meho Pilipović Pobijani akti/predmet apelacije:  Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-124/05 od 7. 3. 2006. godine  Presua Kantonalnog suda u Bihaću, broj Gž-263/02 od 25. 10. 2004. godine;  Pesuda Općinskog suda u Velikoj Kladuši, broj P-1848/97 od 12. 7. 2001. godine. 28. AP 36/06 (OM) PODNOSITELJI: Jela Stjepanović i dr. AP 36/06; AP 37/06; AP 38/06; AP 40/06; AP 41/06; AP 64/06; AP 76/06; AP 103/06; AP 104/06; AP 111/06; AP 112/06; AP 113/06; AP 160/06; AP 161/06; AP 162/06; AP 163/06; AP 164/06; AP 165/06; AP 166/06; AP 167/06; AP 168/06; AP 169/06; AP 172/06; AP 173/06; AP 174/06; AP 202/06; AP 213/06; AP 214/06; AP 215/06; AP 216/06; AP 217/06; AP 219/06; AP 220/06; AP 257/06; AP 258/06; AP 260/06; AP 261/06; AP 276/06; AP 277/06; AP 280/06; AP 281/06; AP 298/06; AP 321/06; AP 322/06; AP 368/06; AP 385/06; AP 386/06; AP 387/06; AP 388/06; AP 389/06 AP 404/06; AP 405/06; AP 406/06; AP 407/06; AP 436/06; AP 445/06; AP 475/06; AP 476/06; AP 477/06; AP 478/06; AP 479/06; AP 480/06; AP 481/06; AP 482/06; AP 520/06; AP 523/06; AP 524/06; AP 527/06; AP 533/06; AP 905/06; AP 906/06; AP 907/06; AP 913/06; AP 951/06; AP 972/06; AP 975/06; AP 985/06; AP 986/06; AP 996/06; AP 1010/06; AP 1011/06; AP 1012/06; AP 1013/06; AP 1014/06; AP 1015/06; AP 1016/06; AP 1017/06; AP 1018/06; AP 1019/06; AP 1020/06; AP 1021/06; AP 1022/06; AP 1023/06; AP 1024/06; AP 1025/06; AP 1026/06; AP 1027/06; AP 1028/06; AP 1029/06; AP 1030/06; AP 1031/06; AP 1032/06; AP 1033/06; AP 1034/06; AP 1035/06; AP 1144/06; AP 1147/06; AP 1170/06; AP 1171/06; AP 1172/06; AP 1177/06; AP 1189/06; AP 1191/06; AP 1192/06; AP 1193/06; AP 1238/06; AP 1239/06; AP 1240/06; AP 1276/06; AP 1277/06; AP 1580/06; AP 1581/06; AP 1582/06; AP 1583/06; AP 1584/06; AP 1585/06; AP 1586/06; AP 1587/06; AP 1588/06; AP 1589/06; AP 1590/06; AP 1591/06; AP 1592/06; AP 1593/06; AP 1594/06; AP 1595/06; AP 1596/06; AP 1597/06; AP 1598/06; AP 1599/06; AP 1600/06; AP 1601/06; AP 1602/06; AP 1603/06; AP 1604/06; AP 1605/06; AP 1606/06; AP 1607/06; AP 1608/06; AP 1609/06; AP 1610/06; AP 1715/06; AP 1716/06; AP 1717/06; AP 1718/06; AP 1719/06; AP 1720/06; AP 1721/06; AP 1722/06; AP 1723/06; AP 1724/06; AP 1725/06; AP 1726/06; AP 1727/06; AP 1728/06; AP 1729/06; AP 1730/06; AP 1731/06; AP 1732/06; AP 1733/06; AP 1734/06; AP 1799/06; AP 1800/06; AP 1831/06; AP 1832/06; AP 1847/06; AP 1878/06; AP 1890/06; AP 1961/06; AP 1962/06; AP 1963/06; AP 1991/06; AP 2322/06; AP 2461/06; AP 2465/06; AP 2466/06; AP 2467/06; AP 2493/06; AP 2544/06; AP 2545/06; AP 2546/06; AP 2547/06; AP 2548/06; AP 2549/06; AP 2550/06; AP 2551/06; AP 2552/06; AP 2553/06; AP 2554/06; AP 2556/06; AP 2558/06; AP 2559/06; AP 2560/06; AP 2573/06; AP 2574/06; AP 2575/06; AP 2576/06; AP 2577/06; AP 2782/06; AP 2783/06; AP 2784/06; AP 2785/06; AP 2786/06; AP 2787/06; AP 2788/06; AP 2789/06; AP 2790/06; AP 2791/06; AP 2792/06; AP 2793/06; AP 2794/06; AP 2795/06; AP 2796/06; AP 2797/06; AP 2798/06; AP 2876/06; Pobijani akti/predmet apelacije:  Apelacije podnesene zbog nestanka lica, za vrijeme rata na području Bosne i Hercegovine. 29. AP 1200/06 (OD) PODNOSITELJ: I. Đ. (maloljetna osoba) Pobijani akti/predmet apelacije:  Rješenje Općinskog suda Travnik broj 051-0-Km-06-000-011 od 29. 3. 2006. godine. 30. AP 1229/06 (OD) PODNOSITELJ: Mujo Poturović Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-1048/05 od 16. 2. 2006. godine;  Presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-117/04 od 25. 5. 2006. godine. 31. AP 1436/06 (OD) PODNOSITELJICA: Ankica Heumann Pobijani akti/predmet apelacije:  Rješenje Kantonalnog suda Bihać broj Gž-139/05 od 2. 2. 2006. godine;  Rješenje Općinskog suda u sanskom Mostu, broj I-1139/04 od 18. 10. 2004. godine. 32. AP 1639/06 (OD) PODNOSITELJ: Zdravko Rogan Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Okružnog suda u Trebinju, broj 015-0-Gž-06-000 036 od 31. 3. 2006. godine;  Presuda Osnovnog suda u Trebinju, broj P-300/91 od 4. 11 2005. godine. 33. AP 1774/06 (OD) PODNOSITELJ: Mile Jokić Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske broj U-647/03 od 2. 11. 2005. godine;  Rješenje Ministarstva rada i boračko inavalidske zaštite Republike Srpske, broj 05/5-560-1619/03 od 22. 4. 2003. godine;  Rješenje Odjeljenja za opštu upravu Opštine Ribnik, broj 03/-560-96/02 od 30. 1. 2003. godine. 34. AP 1790/06 (OD) PODNOSITELJ: Muzafera Ademović Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Okružnog suda Bijeljina, broj Kž-148/05 od 26. 8. 2005. godine;  Presuda Osnovnog suda Bijeljina, broj K-176/03 od 10. 5. 2005. 35. AP 1332/06 (OD) PODNOSITELJ: Svetislav Krsmanović Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-286/05 od 21. 2. 2006. godine;  Presuda Kantonalnog suda Tuzla, broj Gž-663/04 od 30. 11. 2004. godine;  Presuda Općinskog suda Tuzla, broj P-1359/03 od 4. 3. 2004. godine. 36. AP 1453/06 (OD) PODNOSITELJ: Gojko Rogan Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-312/05 od 28. 2. 2006. godine;  Presuda Kantonalnog suda Sarajevo, broj Gž-641/04 od 16. 6. 2004. godine;  dopunska presude Općinskog suda Sarajevo, broj Pr-176/02 od 9. 3. 2004. godine;  Presuda Općinskog suda, broj Pr-176/02 od 10. 6. 2003. godine. 37. AP 1492/06 (OD) PODNOSITELJICA: Biljana Grgić Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Kantonalnog suda Livno, broj 010-0-Gž-06-000-061 od 27. 3. 2006. godine;  Presuda Općinskog suda Livno, broj P-42/04 od 23. 12. 2005. godine. 38. AP 1551/06 (OD) PODNOSITELJ: Privatno preduzeće »Žara-Komerc» Pobijani akti/predmet apelacije:  Rješenje Kantonalnog suda Sarajevo, broj Pž-223/04 od 6. 2. 2006. godine. 39. AP 1649/06 (OD) PODNOSITELJI: Koviljka i Nenad Polimac Pobijani akti/predmet apelacije:  Rješenje Okružnog suda Istočno Sarajevo, broj Gž-655/05 od 29. 3.2006. godine. 40. AP 1812/07 (OD) PODNOSITELJ: Miljan Radonja Pobijani akti/predmet apelacije:  Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, br. 118-0-Kž-07-000 107 od 15. 5.2007. godine i 118-0-Kv-07-000 010 od 2. 5. 2007. godine;  Rješenje Vrhovnog suda, broj 118-0-Kž-07-000 053 od 21 3. 2007. godine;  Rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj 011-0-Kv-07-000 011 od 2. 3. 2007. godine. 41. AP 3117/06 (OD) PODNOSITELJ: Paško Ljubičić Pobijani akti/predmet apelacije:  Rješenje Suda Bosne i Hercegovine, broj X-KRO-06/241 od 27. 9. 2006. godine;  Rješenje Suda BiH broj X-KRO-06/241 od 22. 9. 2006. godine. 42. AP 1430/06 (OD) PODNOSITELJICA: Sabaheta Bakšić Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-683/05 od 23. 2. 2006. godine 43. AP 2476/06 (OD) PODNOSITELJICA: Biljana Vučković Pobijani akti/predmet apelacije:  Rješenje Suda Bosne i Hercegovine, broj Gž-14/05 od 20. 6. 2006. godine. 44. AP 1115/07 (OM) PODNOSITELJI: Ahmed Čehajić i Zijad Redžić Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Vrhovnog suda FBiH, broj Rev-409/06 od 15. 2. 2007. godine. 45. AP 1591/07 (OD) PODNOSITELJ: Kadrija Begić Pobijani akti/predmet apelacije:  Rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj 003-0-Pž-07-000 075 od 17. 5. 2007. godine. 46. AP 561/05 (OD) PODNOSITELJ: Tuzlanski kanton Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj GŽ-1082/04 od 4. 1. 2005. godine. 47. AP 1638/06 (OD) PODNOSITELJ: Goran Ugrenović Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj Kž-170/05 od 20. 2. 2006. godine;  Presuda Osnovnog suda u Banja Luci, broj K: 380/02 od 3. 3. 2005. godine. 48. AP 2405/06 (OD) PODNOSITELJ: Savo Tegarić Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Okružnog suda u Trebinju, broj Gž. 70/04, od 25. 5. 2004. godine. 49. AP 1837/06 (OD) PODNOSITELJICA: Božana Weber Pobijani akti/predmet apelacije:  Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-420/05 od 7. 3. 2006. godine;  Rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-637/04 od 22. 12. 2004. godine;  Rješenje Općinskog suda u Tuzli, broj RI-76/02 od 15. 3. 2004. godine. 50. AP 1781/07 (OD) PODNOSITELJ: Dragan Stanojlović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Kž-06-000 169 od 29. 3.2007. godine;  presuda Okružnog suda u Bijeljini, broj K-64/05 od 15. 5. 2006. godine. 51. AP 1851/06 (OD) PODNOSITELJ: E.S. Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1728/04 od 16. 12. 2005. godine;  Presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj P-208/03 od 24. 5. 2004. godine. 52. AP 1892/06 (OD) PODNOSITELJ: Ibrahim Hadžibajrić Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Suda Bosne i Hercegovine , br. Gž-21/05 od 8. 5. 2006. godine i P-42/04 od 11. 10. 2005. godine 53. AP 1908/06 (OD) PODNOSITELJ: Mujo Jašarević Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1153/04 od 30. 3. 2006. godine. 54. AP 1943/07 (OD) PODNOSITELJ: Braco Vrančić Pobijani akti/predmet apelacije:  Rješenje Okružnog suda u Banja Luci, Posebno odjeljenje za organizovani i najteže oblike privrednog kriminala, br. 011-0-Kv-07-000 029-p od 15. juna 2007. godine i 011-0-Kpp-07-000 038-p od 14. 6.2007. godine. 55. AP 1952/06 (OD) PODNOSITELJ: Siniša Vehabović Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Okružnog suda u Doboju, broj Gž-319/05 od 5. 6. 2006. godine;  Presuda Osnovnog suda u Doboju, broj P-103/03 od 12. 1. 2005. godine. 56. AP 1995/06 (OD) PODNOSITELJ: Nermin Mustafić Pobijani akti/predmet apelacije:  Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-486/05 od 25. 4. 2006. godine;  Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1009/03 od 2. 6. 2004. godine;  Presuda Općinskog suda II Sarajevo, broj P-2267/99 od 5. 2. 2003. godine. 57. AP 3267/06 (OD) PODNOSITELJ: «Krivaja» doo Zavidovići Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Gž-06-000-531 od 10. 10. 2006. godine;  Presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-44/05 od 12. 1. 2006. godine. V. Razmatranje predmeta Vijeća od pet sudija: 58. AP 1039/06 (OM) PODNOSITELJICA: Katica Kontić Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Gž-512/05 od 6. 3. 2006. godine.
Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Hatidža Hadžiosmanović-Mahić
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.