Najava 42. plenarne sjednice

Na osnovu člana 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazujem 42. PLENARNU SJEDNICU USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE za 28. i 29. septembar 2007. godine u 09:30 sati
Dnevni red : I. Usvajanje Zapisnika sa 41. plenarne sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, održane 16. jula 2007. godine II. Usvajanje Zapisnika sa 40. plenarne sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, održane 6. i 7. jula 2007. godine III. Memorandum povodom zahtjeva za donošenje rješenja o neizvršenju odluke o meritumu AP 557/05 od 12. aprila 2006. godine i AP 774/05 od 20. decembra 2005. godine IV. Zahtjev za preispitivanje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 1. AP 3189/06 Zahtjev za preispitivanje odluke Ustavnog suda broj AP 3189/06 od 23 maja 2007. godine V. Zahtjevi za ocjenu ustavnosti 1. U 5/06 PODNOSITELJ: Ivo Miro Jović, u vrijeme podnošenja zahtjeva Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Zahtjev za ocjenu ustavnosti:  člana 1. stav 1, člana 2. posljednja rečenica, člana 6. stav 3, člana 10. stav 4, člana 12. st. 1, 2. i 3, člana 13. stav 2. tačka f. i člana 18. stav 2. u dijelu kojim se predviđaju tri javna RTV servisa;  člana 3, člana 7. stav 2, člana 8. stav 3, člana 9. stav 1. treća i četvrta rečenica u dijelu kojim se predviđaju dvije televizijske i dvije radio stanice za teritorij određenog entiteta i člana 9. stav 2, člana 12. stav 4, člana 26. stav 4. i člana 42. st. 1, 2. i 3. Zakona o Javnom televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine 2. U 10/07 PODNOSITELJ: Federalno ministarstvo finansija Zahtjev za rješavanje sukoba nadležnosti  između Uprave za Carinsko oporezivanje Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva finansija u vezi sa presudom Suda Bosne i Hercegovine, broj U-1261/05 od 25. 4. 2007. godine. 3. U 11/07 PODNOSITELJ: Grupa vlasnika stanova u zgradi H-2, ulaz 2, Pećani, Prijedor Zahtjev za ocjenu ustavnosti:  Zakona o održavanju stambenih zgrada («Službeni glasnik Republike Srpske», br. 16/02 i 65/03). 4. U 12/07 PODNOSITELJ: Senaid Mujabašić Zahtjev za ocjenu ustavnosti:  Pravilnika o magistarskim postdiplomskim studijama na Ekonomskom fakultetu u Brčkom i pravnih akata Ekonomskog fakulteta donesenih na osnovu Pravilnika o magistarskim postdiplomskim studijama, donesenih 9. 1. 1995. godine i 5. 7.1999. godine. 5. U 13/07 PODNOSITELJ: Ranko Mirošljević Zahtjev za ocjenu ustavnosti:  Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stambenom obezbjeđenju u Vojsci i Ministarstvu odbrane Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 112/05). 6. U 16/07 PODNOSITELJ: Samir Tursunović Zahtjev za ocjenu ustavnosti:  Zakona o platama i naknadama zaposlenika u pravosuđu Brčko Distrikta BiH, koji je Skupština Brčko Distrikta BiH usvojila 12. 4. 2007. godine, a koji je objavljen u «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH» broj 13/07. VI. Razmatranje AP predmeta 1. AP 3191/06 PODNOSITELJ: Josip Merdžo Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Kž-06-000225 od 14. 9. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj K-29/02 od 3. 3. 2006. godine. 2. AP 2189/06 PODNOSITELJ: Safet Busuladžić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-1079/05 od 9. 5. 2006. godine. 3. AP 1783/06 PODNOSITELJ: „AC Quatro“ d.o.o. Sarajevo Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 009-0-Pž-06-000 083 od 10. 4. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj Ps-1683/05-1 od 27. decembra 2005.g. 4. AP 662/04 PODNOSITELJICA: Suada Halilagić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Suda Bosne i Hercegovine, br. Už-02/04 od 1. 7. 2004. godine i U-53/04 od 6. 7. 2004. godine;  odluka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine o potvrđivanju prijedloga Drugostepene disciplinske komisije, bez broja od 17. 5. 2004. godine;  odluka Drugostepene disciplinske komisije VSTV BiH, broj HJPC-01-033-170504 SDPS. 5. AP 286/06 PODNOSITELJ: Župa Svetog Ante Padovanskog Bugojno, Franjevačka provincija Bosna Srebrna Sarajevo Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-464/03 od 26. 7. 2005. godine. 6. AP 825/06 PODNOSITELJICA: Fatima Mehić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-416/04 od 1. 12. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-2113/03 od 27. 3. 2004. godine. 7. AP 929/07 PODNOSITELJICA: Mirjana Baćović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenja Okružnog suda u Trebinju, broj 015-0-Gž-06-000 023 od 17. 1. 2007. godine. 8. AP 1328/06 PODNOSITELJ: Zvonimir Vidačak Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-14/04 od 23. 12. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda u Banja Luci, broj P-266/02 od 28. 3. 2002. godine. 9. AP 1372/06 PODNOSITELJ: Ibrahim Duratović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-327/05 od 10. 2. 2006. godine. 10. AP 1908/06 PODNOSITELJ: Mujo Jašarević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1153/04 od 30. 3. 2006. godine. 11. AP 2476/06 PODNOSITELJICA: Biljana Vučković Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenja Suda Bosne i Hercegovine, broj Gž-14/05 od 20. 6. 2006. godine. VII. Informacija o Pravilima Ustavnog suda Bosne i Hercegovine VIII. Donošenje Odluke o ocjenjivanju rada uposlenih u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine IX. Donošenje Odluke o izgledu i sadržaju imunitetske iskaznice X. Upitnik za XIV. Kongres Konferencije evropskih ustavnih sudova XI. Razno
Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Hatidža Hadžiosmanović-Mahić
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.