Javni poziv za angažiranje studenata

JAVNI POZIV za angažiranje studenata tehničkih fakulteta sa odsjeka za IT za rad na razvoju sistema za upravljanje predmetima u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine
Pozivaju se studenti tehničkih fakulteta sa odsjeka za IT za rad na razvoju sistema za upravljanje predmetima u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Uvjeti koje studenti treba da ispunjavaju: da je student tehničkog fakulteta sa odsjeka za IT, da je državljanin BiH, da ima iskustva u radu na Visual studio razvojnom okruženju i C# programskom jeziku. Prednost će imati kandidati koji imaju iskustva u izradi Windows 8 aplikacija. Zainteresirani studenti treba da dostave svoju prijavu i CV sa svim ličnim podacima (ime i prezime, broj telefona, adresa stanovanja) sa naznakom prijava po javnom pozivu, lično u Pisarnicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Ulica reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71 000 Sarajevo, radnim danom (ponedjeljak-petak) od 10 do 12 sati, ili na e-mail adresu [email protected] najkasnije do 10. oktobra 2013. godine do 12 sati. Kandidati koji ispunjavaju uvjete javnog poziva bit će pozvani na intervju/testiranje. Nakon provedene procedure izbora, sa izabranim kandidatima bit će zaključeni ugovori o djelu kojim će se utvrditi međusobna prava i obaveze ugovornih strana.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine Ulica reisa Džemaludina Čauševića broj 6 71 000 Sarajevo
Podijeli
Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.