Javni oglas za prijem stručnog saradnika u Uredu registrara - 6.10.2013.

Na osnovu Odluke o popunjavanju radnog mjesta stručni saradnik u Uredu registrara u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine javnom konkurencijom, raspisivanjem javnog oglasa broj P2-1-398/13 od 3. oktobra 2013. godine
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE objavljuje JAVNI OGLAS za prijem stručnog saradnika u Uredu registrara u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
- Stručni saradnik u Uredu registrara - jedan (1) izvršilac na neodređeno vrijeme Opis poslova: Stručni saradnik učestvuje u radu na obradi zahtjeva za pokretanje postupka i apelacija uz superviziju viših pravnih savjetnika sudija i pravnih savjetnika sudija, obrađuje druge podneske upućene Ustavnom sudu, obavlja druge poslove po nalogu šefa Odjela i registrara i direktno im je odgovoran. Uvjeti za obavljanje posla: VSS, diplomirani pravnik, najmanje jedna godina radnog iskustva na pravnim poslovima, položen stručni upravni ispit, obučenost za rad na računaru i aktivno znanje engleskog ili francuskog jezika. Potrebni dokumenti: Kandidati koji se žele prijaviti na javni oglas dužni su da dostave popunjen formular za prijavu koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda, radnim danom (ponedjeljak-petak) od 10 do 12 sati ili ovdje. Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su da uz formular za prijavu dostave dokaze da ispunjavaju uvjete tražene oglasom, a naročito: • diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome, • potvrdu o traženom radnom iskustvu na pravnim poslovima (radno iskustvo računa se od datuma stjecanja tražene školske spreme), • uvjerenje o položenom stručnom ispitu, • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci). Kandidati koji ne ispunjavaju uvjet u pogledu stručnog upravnog ispita mogu se prijaviti na navedeni javni oglas. U slučaju da u radni odnos bude primljen kandidat koji ne ispunjava navedeni uvjet, dužan je u roku od 6 mjeseci od dana raspoređivanja na navedene poslove ispuniti traženi uvjet. Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, ne starije od 3 mjeseca. Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije. Procedura izbora: Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa bit će pozvani na stručni ispit. Stručni ispit je dio javne konkurencije koju provodi Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Cilj stručnog ispita je provjera sposobnosti kandidata za rad u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine na konkretnom radnom mjestu na koje se kandidat prijavio. Stručni ispit se sastoji od dva dijela: pismenog (testiranje) i usmenog (intervju). Samo oni kandidati koji uspješno polože pismeni dio stručnog ispita bit će pozvani na intervju. O datumu, vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita kandidati će biti naknadno obaviješteni. Rok i mjesto podnošenja prijava: Javni oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama «Dnevni list». Prijavu i tražene dokumente treba dostaviti na adresu:
Ustavni sud Bosne i Hercegovine «Prijava na javni oglas za radno mjesto stručni saradnik u Uredu registrara u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine» Ulica reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71 000 Sarajevo
Nepotpune, nepravovremene i neuredne prijave neće biti razmatrane.
Podijeli
Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.