Izvještaj o rezultatima ocjenjivanja pismenog dijela ispita znanja za radno mjesto stručni saradnik za materijalno-finansijske poslove

Izvještaj o rezultatima ocjenjivanja pismenog dijela ispita znanja za radno mjesto
stručni saradnik za materijalno-finansijske poslove u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine

Na osnovu Odluke o popunjavanju radnog mjesta stručni saradnik za materijalno-finansijske poslove, raspisivanjem javnog oglasa broj SU-06-1008/23 od 9. novembra 2023. godine, u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine održano je testiranje kandidata koji su pristupili pismenom dijelu ispita znanja.

Komisija za izbor, u skladu s Pravilnikom o radu u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, na sjednici, održanoj 5. decembra 2023. godine, ocijenila je pismene radove kandidata.

Kandidat koji je položio pismeni dio ispita znanja u skladu s navedenim odredbama Pravilnika ima pravo pristupiti usmenom dijelu ispita znanja, i to kandidat koji je radio pod šifrom kako slijedi:

Šifra: Broj bodova:
8053 96,83


Kandidat koji nije položio pismeni dio ispita znanja je kandidat koji je radio pod šifrom kako slijedi:   

8051 00,00

Kandidat koji je položio pismeni dio ispita znanja dužan je odmah kontaktirati Ustavni sud Bosne i Hercegovine putem telefona broj 033/561-146 kako bi se identificirao u skladu sa šifrom pod kojom je radio pismeni dio ispita znanja.

Usmeni dio ispita znanja (intervju) održat će se 8. decembra 2023. godine (petak) u prostorijama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Ulica reisa Dž. Čauševića broj 6/III, sa početkom u 14.00 sati.

Prilikom dolaska na intervju kandidat je dužan donijeti originalni dokaz šifre pod kojom je radio pismeni dio ispita znanja, kao i važeći identifikacioni dokument (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola).

Kandidati nemaju pravo žalbe na rezultate pismenog dijela ispita znanja.

Predsjednica Komisije za izbor

Nataša Vuković

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.