Izvještaj o rezultatima ocjenjivanja pismenog dijela ispita znanja za radno mjesto stručni saradnik u Uredu registrara

Izvještaj o rezultatima ocjenjivanja pismenog dijela ispita znanja za radno mjesto
stručni saradnik u Uredu registrara Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Na osnovu Odluke o popunjavanju radnog mjesta stručni saradnik u Uredu registrara raspisivanjem javnog oglasa broj SU-06-1241/22 od 20. decembra 2022. godine, u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine je obavljeno testiranje kandidata koji su pristupili pismenom dijelu ispita znanja.

Komisija za izbor, u skladu s Pravilnikom o radu u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, na sjednici, održanoj 6. februara 2023. godine, obavila je ocjenjivanje pismenih radova kandidata.

Kandidati koji su položili pismeni dio ispita znanja u skladu s navedenim odredbama Pravilnika imaju pravo pristupiti usmenom dijelu ispita znanja, i to kandidati koji su radili pod šifrom kako slijedi:

Šifra: Broj bodova:
8188 75,66
8189 80,00

Kandidati koji nisu položili pismeni dio ispita znanja su kandidati koji su radili pod šifrom kako slijedi:   

8186 57,00
8187 66,66
8193 46,66

    
Kandidati koji su položili pismeni dio ispita znanja dužni su odmah kontaktirati Ustavni sud Bosne i Hercegovine putem telefona broj 033/561-146 kako bi se identificirali u skladu sa šifrom pod kojom su radili pismeni dio ispita znanja.

Usmeni dio ispita znanja (intervju) održat će se 9. februara 2023. godine (četvrtak) u prostorijama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Ulica reisa Dž. Čauševića broj 6/III, sa početkom u 12.00 sati.

Prilikom dolaska na intervju kandidati su dužni donijeti originalni dokaz šifre pod kojom su radili pismeni dio ispita znanja, kao i važeći identifikacioni dokument (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola).

Kandidati nemaju pravo žalbe na rezultate pismenog dijela ispita znanja.

Predsjednica Komisije za izbor
Nataša Vuković

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.