Izvještaj o rezultatima ocjenjivanja pismenog dijela ispita znanja za radno mjesto stručni saradnik u Uredu registrara

Sarajevo, 26. novembar 2021. godine

Izvještaj o rezultatima ocjenjivanja pismenog dijela ispita znanja za radno mjesto
stručni saradnik u Uredu registrara u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine

Na osnovu Odluke o popunjavanju radnog mjesta stručni saradnik u Uredu registrara Ustavnog suda Bosne i Hercegovine raspisivanjem javnog oglasa broj SU-06-920/21 od 5. oktobra 2021. godine, u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine je obavljeno testiranje kandidata koji su pristupili pismenom dijelu ispita znanja.

Komisija za izbor, u skladu s Pravilnikom o radu u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, na sjednici, održanoj 23. novembra 2021. godine, obavila je ocjenjivanje pismenih radova kandidata.

Kandidati koji su položili pismeni dio ispita znanja u skladu s navedenim odredbama Pravilnika imaju pravo pristupiti usmenom dijelu ispita znanja, i to kandidati koji su radili pod šifrom kako slijedi:

                                                                                                                            

       Šifra:              Broj bodova:

8040                    77,00
8042                    75,00
8048                    75,00
 8049                    75,00
 8057                    78,33

Kandidati koji nisu položili pismeni dio ispita znanja su kandidati koji su radili pod šifrom kako slijedi:

8041                    40,00
8043                    38,32
8045                    45,00
8046                    31,67
8047                    30,00
8050                    40,00
8054                    30,00
8058                    33,33

Kandidati koji su položili pismeni dio ispita znanja dužni su odmah kontaktirati sa Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine putem telefona broj 033/251-229 kako bi se identificirali u skladu sa šifrom pod kojom su radili pismeni dio ispita znanja.

Usmeni dio ispita znanja (intervju) održat će se 6. decembra 2021. godine (ponedjeljak) u prostorijama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Ulica reisa Dž. Čauševića broj 6/III, sa početkom u:

10 sati za kandidate koji su radili pod šiframa 8040, 8042, 8048, 8049, 8057.

Prilikom dolaska na intervju kandidati su dužni donijeti originalni dokaz šifre pod kojom su radili pismeni dio ispita znanja, kao i važeći identifikacioni dokument (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola).

Prilikom dolaska na intervju u Ustavni sud svi kandidati su dužni da se pridržavaju propisanih epidemioloških mjera, što podrazumijeva držanje fizičke distance i nošenje zaštitnih maski.

Kandidati nemaju pravo žalbe na rezultate pismenog dijela ispita znanja.

Predsjednica Komisije za izbor

Nataša Vuković

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.