Elektronska komunikacija

Počev od 1. januara 2020. godine, tj. od početka primjene Pravilnika o elektronskoj komunikaciji Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, advokati koji se pojavljuju u ulozi punomoćnika podnosilaca apelacija imaju mogućnost elektronske komunikacije sa Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine.

Prelazak na elektronsku komunikaciju provodi se postepeno. Prva, testna faza, otpočela je u martu 2018. godine i uključivala je ograničen broj advokata/advokatskih kancelarija.

Nakon uspješno provedene prve faze, počev od 1. januara 2020. godine, otpočeće druga faza, kao prelazni oblik ka punoj elektronskoj komunikaciji sa svim advokatima.

U ovom procesu Ustavni sud je spreman da, u saradnji s nadležnim advokatskim komorama, osigura tehničku obuku i podršku, u mjeri u kojoj advokati procijene da im je to potrebno.

 
 

PRAVILNIK 

UPUTSTVO 

PRISTUPNICA 

Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.