Dnevni red 143. sjednice Velikog vijeća

Na osnovu čl. 10. i 36. Pravila Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst
(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 94/14), zakazujem

143. elekronsku sjednicu Velikog vijeća Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine
za 23. februar 2022. godine
sa početkom u 9:30 sati

Dnevni red:

I. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 142. elektronske sjednice Velikog vijeća od 9. 2. 2022. godine

II. Odluke o meritumu

1.    AP-1936-20 (S. K.)
2.    AP-2125-20 (P. S.)
3.    AP-2145-20 (M. I.)
4.    AP-2217-20 (Ivo Bradvica)
5.    AP-2234-20 (P. B.)
6.    AP-2280-20 ("SOLANA" d.d. Tuzla)
7.    AP-2310-20 (Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine)
8.    AP-2334-20 ("Glas Srpske" a.d. Banja Luka)
9.    AP-2445-20 (Vojislav Stanisavljević)
10.    AP-2460-20 (Z. K.)
11.    AP-2523-20 (A. Š.)
12.    AP-2538-20 (Miroslav Talić)
13.    AP-2606-20 (Lana Ljubović)
14.    AP-2851-20 (Mihajlo Pavličević)
15.    AP-3171-20 (I. G.)
16.    AP-3424-20 (Federalno pravobranilaštvo)
17.    AP-3498-20 (Davor Markotić)
18.    AP-3541-20 (A. P.)
19.    AP-3556-20 ("VOĆAR" d.o.o. Preduzeće za proizvodnju prehrambenih proizvoda Brčko)
20.    AP-3604-20 (Poljooprema d.d. Sarajevo)
21.    AP-3684-20 (Aida Dinar-Nefić)
22.    AP-4040-20 (Medžlis Islamske zajednice Mostar)
23.    AP-42-21 (Ivan Jurković)
24.    AP-688-21 (Ivan Pervan)
25.    AP-3332-21 (Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini Vakufska direkcija)
26.    AP-3932-21 (Muamer Dedić)
27.    AP-4177-21 (Bojan Budiša)
28.    AP-4360-21 (Adem Alimanović)
29.    AP-4484-21 (Aleksandar Vitez)
30.    AP-2498-20 (Auto Jarak d.o.o. Čapljina)
31.    AP-1-21 (Jasminka Iličić)
32.    AP-141-21 (H. H. I.)
33.    AP-225-21 (Valerija Arnaut)
34.    AP-272-21 (M. B.)
35.    AP-275-21 (Ismar Efendić)
36.    AP-277-21 (Nihad Kajmović)
37.    AP-359-21 (B. F. rođ. Š.)
38.    AP-391-21 (HETA d.o.o. Sarajevo - raniji naziv Hypo-Alpe Adria - Leasing d.o.o. Sarajevo)
39.    AP-408-21 (Mahir Ćukurija)
40.    AP-409-21 (Samir Tataragić)
41.    AP-468-21 (Zuhdija Salkić)
42.    AP-644-21 (Emir Mulaomerović)
43.    AP-719-21 (Arjana Livadić)
44.    AP-736-21 (Ivica Mitrović)
45.    AP-920-21 (Robni centar "Rakitno" d.d. Posušje u likvidaciji)
46.    AP-1464-21 ("SATWORK" d.o.o. Banja Luka)
47.    AP-1529-21 (Muhamed Dedić)
48.    AP-1557-21 (Kemal Lukšić)
49.    AP-4086-21 (Snežana Stefanović)

IV. Odluke o dopustivosti - prima facie

V. Odluke o dopustivosti - Odjel za dopustivost

VI. Odluke o obustavi postupka

VII. Razno

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mato Tadić

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.