Dnevni red 108. sjednice Velikog vijeća

Na temelju čl. 10. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst

(«Službeni glasnik Bosne i Hercegovine» broj 94/14), zakazujem

108. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

za 20. maj 2020. godine

Dnevni red:

I. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 107. sjednice Velikog vijeća održane elektronskim putem 6. 5. 2020. godine

II. Izvještaj o izvršenju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj AP-1217/20

III. Odluke o meritumu

1. AP-2004-18 (Bosna i Hercegovina)

2. AP-3855-18 (J. M.)

3. AP-3477-18 (Mirjana Novaković)

4. AP-799-20 (Jelena Florjan)

5. AP-879-20 (Jozo Markić)

6. AP-588-20 (Nedeljko Lazić)

7. AP-3274-18 (Nermina Šaković)

8. AP-3533-18 (D. S.)

9. AP-3535-18 (Milan Milaković)

10. AP-3306-18 (Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom "BLB PROFIT" a.d. Banja Luka zastupan po Društvu za upravljanje investicionim fondovima "Management solutions" d.o.o. Banja Luka)

11. AP-3838-18 (V. Š.)

12. AP-5061-18 (Behudin Čuturić)

13. AP-3524-18 (Preduzeće za proizvodnju obuće "RV" d.o.o. Beograd)

14. AP-6522-18 (Naja Kulenović)

15. AP-4248-18 (Zemljoradnička zadruga Gradiška)

16. AP-4306-18 (I. Č.)

17. AP-3971-18 (Armin Amidžić)

18. AP-1073-20 (Goran Jevđenić)

19. AP-1368-20 (Slobodan Samardžija)

20. AP-3994-18 (Muhidin Brkić)

21. AP-1261-20 (M. R.)

22. AP-4332-18 (A. P.)

23. AP-3799-18 ("DMK Trade" d.o.o. Dvorovi)

24. AP-4029-18 ("Dimeks" d.o.o. Bijeljina)

25. AP-3127-18 (M. P.)

26. AP-3773-18 (Esad Omerović)

27. AP-4051-18 (Rajić Vidosava)

28. AP-1335-20 (Addiko Bank d.d. Sarajevo)

29. AP-5916-18 (Svjetlana Krecu)

30. AP-7530-18 ("Sberbank BH" d.d. Sarajevo)

31. AP-7729-18 (Boris Stojanović)

32. AP-4998-18 (Esad Cibrić)

33. AP-3230-18 (Adnan Drljević)

34. AP-4997-18 (Izet Heljić)

35. AP-4818-18 (Hajrudin Đozo)

36. AP-1118-20 (ZiraatBank BH d.d. Sarajevo)

IV. Odluke o dopustivosti - prima facie

V. Odluke o dopustivosti - Odjel za dopustivost

VI. Odluke o obustavi postupka

VII. Memorandum o nekim pitanjima iz nadležnosti Ustavnog suda BiH

VIII. Razno

Predsjednik

Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Zlatko M. Knežević


Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.