88. sjednica Malog vijeća i 58. sjednica Vijeća od pet sudija

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je dana 10.1. 2008. godine, održao 88. sjednicu Malog vijeća, a nakon toga i 58. sjednicu Vijeća od pet sudija. Na sjednici Malog vijeća Ustavni sud je odbio kao neosnovana tri zahtjeva za donošenje privremenih mjera a na Vijeću od pet sudija riješio 165 predmeta. Sud je, između ostalog, u predmetu AP-2213/06 usvojio apelaciju podnijetu protiv presude Okružnog suda u Istočnom Sarajevu donijete u postupku koji se ticao utvrđivanja starosne penzije. Ustavni sud je zaključio da propisivanje člana 17. Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u sprovođenju penzijskog i invalidskog osiguranja, prema kojoj se propuštanjem roka od šest mjeseci za podnošenje zahtjeva za ostvarenje penzije to pravo gubi, nije imalo legitiman cilj u javnom interesu i stoga miješanje u apelantovo pravo na imovinu iz člana nije bilo opravdano čime je došlo do povrede ovog apelantovog prava. U okolnostima kada je članom 17. Sporazuma došlo do uplitanja u apelantovo pravo na imovinu, upravni organi i redovni sud su, imajući u vidu supermaciju Evropske konvencije, u smislu člana II/2. Ustava Bosne i Hercegovine, i Ustavom zaštićeno pravo na imovinu, trebali primjeniti zakonsku odredbu prema kojoj pravo na penziju ne zastarijeva. Povredu prava na pravično suđenje Sud je utvrdio rješavajući apelaciju broj AP-3297/06 podnijetu zbog neprovođenja rješenja o izvršenju Osnovnog suda u Banja Luci u predmetu koji se odnosio na naknadu materijalne štete. Zaključeno je da postoji povreda prava na pristup sudu kao elementa prava na pravično suđenje kada Osnovni sud ne postupa sa odgovarajućom hitnošću pri donošenju rješenja o izvršenju pravosnažne sudske odluke, pa je Osnovnom sudu naloženo da bez daljeg odlaganja okonča izvršni postupak te u roku od tri mjeseca obavijesti Sud o poduzetim mjerama. U predmetu AP-2617/06 usvojena je apelacija podnijeta protiv presuda Okružnog i Osnovnog suda u Banja Luci kojima je apelant oglašen krivim za krivično djelo skidanja ili povrede službenog pečata. Sud je zaključio da postoji povreda prava na pravično suđenje kada obrazloženja osporenih presuda ne zadovoljavaju kriterije 'obrazložene presude' koji su inherentni prinicipu pravičnog suđenja, odnosno, kada se sudi po indicijama.
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.