87. sjednica Malog vijeća i 57. sjednica Vijeća od pet sudija

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je dana 13.12. 2007. godine, održao 87. sjednicu Malog vijeća, a nakon toga i 57. sjednicu Vijeća od pet sudija. Na sjednici Malog vijeća Ustavni sud je odbio kao neosnovane osam zahtjeva za donošenje privremenih mjera. U nastojanju da usljed jako velikog priliva apelacija riješi što veći broj predmeta Ustavni sud je na Vijeću od pet sudija riješio 336 predmeta. Usvojeno je više apelacija koje su se odnosile na povredu prava na donošenje odluke u razumnom roku. Sud je, između ostalog, u predmetu AP-430/06 usvojio apelaciju podnijetu zbog povrede prava na pristup sudu i nedonošenja odluke u razumnom roku u predmetu Okružnog suda u Banja Luci. Ustavni sud je zaključio da postoji povreda prava na pravično suđenje u situaciji kad je nadležni sud arbitrarnom primjenom prava spis proslijedio drugom organu na odlučivanje i kad nije u razumnom roku odlučio o izjavljenoj žalbi. Povredu prava na pravično suđenje u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku, Sud je utvrdio i rješavajući apelaciju broj AP-431/06 podnijetu zbog dužine trajanja postupka pred Komisijom za implementaciju člana 143. Zakona o radu. Sud je dalje, usvojio više apelacija podnijetih zbog neokončavanja izvršnih postupaka pred Općinskim sudom u Cazinu, radi naplate dosuđenih potraživanja iz radnih odnosa. Ustavni sud je zaključio da je došlo do povrede prava apelanata na izvršenje pravomoćnih i izvršnih sudskih presuda i nagodbi u razumnom roku, jer su sudovi, u roku od tri godine, uprkos činjenici da su izvršili određene radnje, propustili da vladaju postupkom, koriste raspoloživa zakonska sredstva, te bili neaktivni u određenim periodima.
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.