78. sjednica Malog vijeća i 53. sjednica Vijeća od pet sudija

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je dana 16. 7. 2007. godine, održao 78. sjednicu Malog vijeća, a nakon toga i 53. sjednicu Vijeća od pet sudija. Na sjednici Malog vijeća Ustavni sud je razmatrao šest zahtjeva za donošenje privremenih mjera i donio odgovarajuće odluke, dok je na Vijeću od pet sudija Sud riješio 311 predmeta. Između ostalog, Ustavni sud je odbacio kao nedopuštenu apelaciju Paška Ljubičića podnesenu protiv rješenja Suda Bosne i Hercegovine kojim mu je određen pritvor u trajanju od jednog mjeseca, koji je rješenjem istog suda produžen na još dva mjeseca. Ustavni sud smatra da je Sud BiH dao jasne i uvjerljive razloge na kojima je zasnovao svoje odluke o određivanju i produženju pritvora apelantu. Ustavni sud smatra da period od jednog mjeseca u kojem je apelantu određen pritvor rješenjem Suda BiH i produžen rješenjem istog suda na dva mjeseca, nije nerazuman pod datim okolnostima i da u konkretnom slučaju činjenice u odnosu na koje je apelant podnio apelaciju očigledno ne predstavljaju kršenje prava koje apelant navodi, tj. apelant nema «opravdan zahtjev» da se poziva na kršenje prava iz člana II/3d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5 stav 3 Evropske konvencije. Ustavni sud je dalje konstatovao da je primjena Zakona o predmetima koje ustupa Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u skladu sa javnim interesom, s obzirom da se apelantu stavlja na teret jedno od najtežih krivičnih djela zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tač. a), h) i k) KZBiH, zatim ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tač. a), c) i f) KZBiH, uništavanje kulturnih, povjesnih i religijskih spomenika iz člana 183 KZBiH, te da u konkretnom slučaju stvarni zahtjevi javnog interesa, bez obzira na pretpostavku nevinosti pretežu nad poštovanjem slobode pojedinca.
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.