148. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas održao redovnu, 148. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud izdvaja:

AP 3589/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je došlo do kršenja apelantovog prava na pravično suđenje kada je Kantonalni sud u Livnu ispitivao prvostepenu presudu u dijelu u kojem se nije osporavala žalbom, a da u vezi s tim nije dao bilo kakvo obrazloženje zašto izlazi van pravila non ultra petitum (ne preko zahtjeva).

AP 4268/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je došlo do povrede apelanticinog prava na pravično suđenje u situaciji kada su Općinski sud u Sarajevu i Kantonalni sud u Sarajevu proizvoljno obrazložili svoje odluke, odnosno supsidijarno jamstvo izjednačili sa solidarnim.

AP 1007/21 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je došlo do kršenja prava na pravično suđenje u pogledu dijela koji se odnosi na odlučenje o naknadi regresa za godišnji odmor u situaciji kada su redovni sudovi proizvoljno primijenili pravila o teretu dokazivanja jer su zaključili da apelant kao zaposlenik treba da dokaže da je koristio godišnji odmor kako bi mu pripala naknada za regres.

AP 1131/22 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji kršenje prava na ličnu slobodu i sigurnost kada su redovni sudovi propustili da navedu konkretne okolnosti koje opravdavaju zaključak da bi puštanje apelanta na slobodu rezultiralo vanrednim okolnostima uslijed stvarne (ne apstraktne) prijetnje narušavanju javnog reda.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.