128. plenarna sjednica

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 14. jula 2022. godine u Brčkom održao 128. plenarnu sjednicu na kojoj je razmatrao više zahtjeva za ocjenu ustavnosti i jedan apelacioni predmet.

Ustavni sud je nakon plenarne sjednice 15. jula 2022. godine u Brčkom održao konferenciju za medije na kojoj je izvijestio javnost o riješenim predmetima u prvih šest mjeseci ove godine.

Održavanje 128. plenarne sjednice i konferencije za medije u Brčkom predstavlja nastavak veoma uspješne saradnje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i AIRE centra. Cilj održavanja sjednica Ustavnog suda BiH van njegovog sjedišta jest da se rad ovog suda približi lokalnim zajednicama i građanima širom Bosne i Hercegovine, kao što je to utvrđeno na Četvrtoj godišnjoj konferenciji Pravosudnog foruma za BiH održanog u maju 2021. godine o temi „Pristup javnosti i transparentnost pravosudnog sistema – evropski standardi i praksa u BiH“.  

Od odluka koje je donio na plenarnoj sjednici Ustavni sud izdvaja:

U 15/21 – Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu sedam delegata Vijeća naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti Zakona o neprimjenjivanju Odluke visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, utvrdio da osporeni zakon nije u skladu sa čl. I/2. i III/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine. Ustavni sud je u svojoj odluci, između ostalog, naveo da je visoki predstavnik donošenjem Zakona o dopuni Krivičnog zakona BiH supstituirao domaće institucije. U konkretnom slučaju, supstituirana institucija je Parlamentarna skupština BiH umjesto koje je visoki predstavnik donio navedeni zakon. Prema tome, po mišljenju Ustavnog suda, navedeni zakon, osim što se smatra zakonom Bosne i Hercegovine, smatra se i odlukom institucija Bosne i Hercegovine.

AP 1788/22 – U ovom predmetu Ustavni sud je utvrdio da postoji kršenje prava na pravično suđenje kada se osuđujuća presuda u odlučujućoj mjeri zasniva na iskazu svjedoka koji su s Tužilaštvom zaključili sporazum o priznanju krivice, a redovni sud nije dao dovoljno logično i uvjerljivo obrazloženje o tome koji to posredni dokazi čine sistem čvrsto i logički povezanih indicija koje bi potkrijepile iskaze navedenih svjedoka i upućivale na jedini mogući zaključak da je upravo apelant počinio krivična djela koja su mu stavljena na teret.

Sve odluke usvojene na plenarnoj sjednici bit će dostavljene podnosiocima zahtjeva/apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne

i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.