Najava XXXIX plenarne sjednice

Na osnovu člana 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazujem XXXIX. PLENARNU SJEDNICU USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE za 23. i 24. maj 2007. godine u 09:30 sati
Predlažem sljedeći Dnevni red : I. Usvajanje Zapisnika sa XXXVIII. plenarne sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, održane 30. i 31. marta 2007. godine II. Zahtjevi za ocjenu ustavnosti 1. U 1/07 PODNOSITELJ: Tomislav Babić pridružen predmet U-2/07 Pobijani akti/predmet apelacije:  zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 16. stav 3. Zakona o parničnom postupku Republike Srpske.  zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 16. stav 3. Zakona o parničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, 2. U 3/07 PODNOSITELJ: Udruženje auto-škola Grada Banja Luka  zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 3. stav 1. tačka b) Pravilnika o uslovima i načinu za dobijanje licence („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 12/07). 3. U 4/07 PODNOSITELJ: Amir Abdulrazzak Zahtjev za ocjenu ustavnosti:  zahtjev za ocjenu ustavnosti Općeg poziva za sve osobe porijekla izvan područja bivše SFRJ koja su stekla državljanstvo Bosne i Hercegovine naturalizacijom poslije 6. aprila 1992. godine a prije 1. januara 2006. godine, objavljenog u «Službenom glasniku BiH», broj 36/06. 4. U 21/06 PODNOSITELJ: Safet Pašić Zahtjev za ocjenu ustavnosti: zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 1. stav 3. Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine u dijelu koji glasi „sjedište Ombudsmena za ljudska prava BiH je u Banjoj Luci“, člana 10. stav 4. Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine u dijelu koji glasi „uz saglasnost Ministarstva trezora BiH“ i člana 44. stav 3. Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine u dijelu koji glasi „i kojim njihove nadležnosti prenose na Instituciju ombudsmena“ III. Razmatranje AP predmeta 1. AP 2587/05 PODNOSITELJ: Emin Halilčević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-124/05 od 19. 10. 2005. godine 2. AP 3360/06 PODNOSITELJ: Jozo Tokić i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Širokom Brijegu, br.: 008-0-U-06-000 058, 008-0-U-06-000 067 od 19. 9. 2006. godine, 008-0-U-06-000 066, 008-0-U-06-000 068, 008-0-U-06-000 059 od 24. 10. 2006. godine, 008-0-U-06-000 062 od 19. 9. 2006. godine, 008-0-U-06-000 061 od 24. 10. 2006. godine i 008-0-U-06-000 060 od 19. 9. 2006. godine;  rješenje Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, br.: 05-31-2-399/06 od 19. 6. 2006. godine, 05-31-2-391/06 od 22. 6. 2006. godine, 05-31-2-396/06 od 21. 6. 2006. godine, 05-31-2-392/06 od 20. 6. 2006. godine, 05-31-2-390/06 od 9. 6. 2006. godine, 05-31-2-395/06 od 23. 6. 2006. godine, 05-31-2-397/06 od 14. 6. 2006. godine i 05-31-2-397/06 od 13. 6. 2006. godine;  rješenje Službe za imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar Općine Posušje, br.: 05-31-541/05, 05-31-539/05, 05-31-544/05, 05-31-490/05od 1. 12. 2005. godine, 05-31-563/05, 05-31-503/05, 05-31-502/05, 05-31-504/05 od 1. 9. 2006. godine 3. AP 3191/06 PODNOSITELJ: Josip Merdžo Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Kž-06-000225 od 14. 9. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj K-29/02 od 3. 3. 2006. godine. 4. AP 3189/06 PODNOSITELJ: Hazim Vikalo Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj Kž-143/05 od 21. 9. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Kž-465/01 od 26. 11. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Tuzli, broj K-319/00 od 23. 8. 2001. godine. 5. AP 2486/05 PODNOSITELJ: Savka i Slobodan Cvetković Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1880/04 od 21. 9. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj P-272/03 od 25. 6. 2004. godine. 6. AP 146/06 PODNOSITELJ: Merzuk Kamber Pobijani akti/predmet apelacije:  presude Kantonalnog suda Livno, broj Gž-180/05 od 19. 10. 2005. godine. 7. AP 17/06 PODNOSITELJ: Senija Ćišić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-323/05 od 20. 10. 2005. godine;  rješenje Općinskog suda u Mostaru, broj R-4/02-CZ od 31. 1. 2005. godine. IV. Verifikacija teksta 8. AP 1785/06 PODNOSITELJ: Abduladhim Maktouf Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Suda Bosne i Hercegovine, no. KPŽ-32/05 od 4. 4. 2006.godine. 9. AP 2379/05 PODNOSITELJ: Radoslav Tešić Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-825/04 od 26. 7. 2005. godine;  Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1722/03 od 30. 7. 2004. godine. V. Rješenja o neizvršenju 1. AP 1182/05 Rješenje o neizvršenju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj AP 1182/05 od 12. 4. 2006. godine. 2. AP 1248/05 Rješenje o neizvršenju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj AP 1248/05 od 14. 3. 2006. godine. VI. Mišljenje Ustavnog suda na prijedlog kandidata za sudiju Ustavnog suda BiH; VII. Informacija o Pravilima Ustavnog suda Bosne i Hercegovine; VIII. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o stalnim komisijama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine; IX. Donošenje Odluke o blagajničkom maksimumu u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine; X. Donošenje Odluke o proceduri stvaranja obaveza u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine; XI. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o naknadama za putne troškove sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine; XII. Donošenje Odluke o naknadama i drugim materijalnim pravima uposlenih u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine; XIII. Donošenje Odluke o plaćama stručnih saradnika u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine; XIV. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o plaćama uposlenih u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine; XV. Donošenje Odluke o korištenju godišnjeg odmora i odsustva sa posla zaposlenih u Sekretarijatu Ustavnog suda BiH; XVI. Memorandum o razumijevanju – Bilateralna saradnja između Ustavnog suda Republike Turske i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine; XVII. Razno
Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Hatidža Hadžiosmanović-Mahić
Подијели