Najava XLI sjednice Vijeća od pet sudija

Na osnovu člana 9. stav 1. i člana 34. stav 1. i člana 36. stav 1. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazujem XLI. sjednicu VIJEĆA OD PET SUDIJA za 20. oktobar 2006. godine sa početkom u 9:30 sati
Dnevni red: I. Usvajanje zapisnika sa XL. sjednice Vijeća od pet sudija održane 20. septembra 2006. godine II. Informacija o zahtjevima za preispitivanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetima: AP 232/03, AP 196/05, AP 956/04, AP 1393/05 i AP 539/05 za čije usvajanje nema osnova. III. Rješenja o preispitivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 1. AP 198/03 Rješenje zahtjev za preispitivanje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj AP-198/03 od 29. 9. 2004. godine. IV. Razmatranje predmeta Vijeća od pet sudija: 1. AP 1468/05 (OM) PODNOSITELJ: Ika-Ivan Jurilj Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-204/04 od 4. 10. 2004. godine. 2. AP 1472/05 (OD) PODNOSITELJ: Mevludin i Zuhra Ibrišić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1385/04 od 30. 5. 2005. godine;  rješenje Općinskog suda u Tuzli, broj P-724/01 od 6. 8. 2004. godine. 3. AP 1501/05 (OD) PODNOSITELJ: Momčilo Glamočić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Osnovnog suda u Banja Luci, broj F-1-286/03 od 18. 2. 2005. godine. 4. AP 1536/05 (OD) PODNOSITELJ: Nedeljko Okilj, Đurađ Karić i Bjelan Biserčić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj Gž-2689/02 od 24. 2. 2005. godine. 5. AP 1481/05 (OD) PODNOSITELJ: Rešad Brkanić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1942/04 od 13. 4. 2005. godine. 6. AP 1717/05 (OD) PODNOSITELJ: Zagorka Subotić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-2144/04 od 26. 5. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj P-2602/03 od 13. 8. 2004. godine 7. AP 1784/05 (OD) PODNOSITELJ: Ismet Alijagić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-989/05 od 22. 7. 2005. godine. 8. AP 2261/06 (OD) PODNOSITELJ: Ferchichi Badreddine Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, broj UP-2/07-04-64/06 od 4. 7. 2006. godine;  rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko – Dobojskog kantona Zenica, broj 08-04/3-04-11-2896/06 od 25. 5. 2006. godine 9. AP 1875/05 (OD) PODNOSITELJ: Vesna i Tesfaya Abraha Pobijani akti/predmet apelacije:  zaključak Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske – Odsjek Šamac, broj 05-050-55-641/99 od 7. 6. 2004. godine;  rješenje Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Banja Luka, broj 05-050-01-441/04 od 23. 4. 2004. godine;  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-67/00 od 16. 4. 2002. godine. 10. AP 1995/05 (OD) PODNOSITELJ: Razija Omerhodžić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj, Rev-354/04 od 5. 7. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž- 1726/03 od 28. 1. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Tuzli, broj P-207/00 od 26. 5. 2003. godine. 11. AP 2130/05 (OD) PODNOSITELJ: Sulejmana Vranj Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Suda Bosne i Hercegovine, broj U-925/05 od 8. 8. 2005. godine;  odluka Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica, broj R-302-864-1/1-01-101/04 od 23. 2. 2005. godine. 12. AP 2499/06 (OD) PODNOSITELJ: Željko Mejakić i Dušan Fuštar Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Suda Bosne i Hercegovine, broj X-KRN/06/200 od 27. 6. 2006. godine;  rješenje Suda BiH, broj X-KRN/06/200 od 9. 6. 2006. godine. 13. AP 2587/05 (OM) PODNOSITELJ: Emin Halilčević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-124/05 od 19. 10. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Tuzli, broj P-2951/03 od 26. 10. 2004. godine. 14. AP 2581/05 (OM) PODNOSITELJ: Vlado Adamović Pobijani akti/predmet apelacije:  odluka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, broj 08-1052-18102005 od 18. 10. 2005. godine;  odluka drugostepene disciplinske komisije za sudije VSTV BiH , broj DŽVA 3/05 od 30. 8. 2005. godine;  odluka prvostepene disciplinske komisije za sudije VSTV BiH, broj VSTV-07-0245-18032005, DCVA 6/2004 od 24. 2. 2005. godine 15. AP 2523/05 (OM) PODNOSITELJ: Murat Silajdžija Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj KPŽ-31/05 od 19. 9. 2005. godine, i broj KPV-11/05 od 15. 8. 2005. godine. 16. AP 2400/05 (OD) PODNOSITELJ: Šefka i Asim Softić Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija kojom traže da im se izda ugovor o kupoprodaji garaže i rješenje o uknjižbi garaže u Sarajevu, u Ulici Antuna Hangija br. 15. 17. AP 2446/05 (OD) PODNOSITELJ: «Farmacija» doo Tuzla Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj Pž-74/05 od 29. 9. 2005. godine;  rješenje Općinskog suda u Tuzli, broj Ps-2079/04 od 5. 4. 2005. godine. 18. AP 2447/05 (OD) PODNOSITELJ: Ognjen Marčeta Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Ustavnog suda Republike Srpske, broj U-28/05 od 13. 9. 2005. godine, 19. AP 2462/05 (OD) PODNOSITELJ: Stjepan Špoljarić Pobijani akti/predmet apelacije:  presude Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-346/04 od 15. 6. 2005. godine. 20. AP 2471/05 (OD) PODNOSITELJ: Božana Martinović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-942/04 od 7. 6.2005. godine. 21. AP 2512/05 (OD) PODNOSITELJ: Višnja Jovović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Uvl-33/05 od 22. 5. 2005. godine;  presuda Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, broj U-109/04 od 15. 3. 2005. godine;  rješenje Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Filijala Foča, broj 01-28/04 od 14. 4. 2004g. 22. AP 2622/05 (OD) PODNOSITELJ: Zejna Repak Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-240/04 od 19. 5. 2005. godine. 23. AP 2635/05 (OD) PODNOSITELJ: Tomislav Srijemac Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija kojom traži naknadu štete zbog porušenih nekretnina i otuđenih pokretnih stvari, kao i naknadu nematerijalne štete. 24. AP 2649/05 (OD) PODNOSITELJ: Josip Alebić Pobijani akti/predmet apelacije:  odluka Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica BiH, broj R-114-1160-1/1-01-510/04 od 21. 10. 2005. godine. 25. AP 2683/05 (OD) PODNOSITELJ: Nagib Oručević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda Mostar, broj U-1361/05 od 5. 12. 2005. godine;  rješenje Federalnog ministarstva odbrane, broj 03-11-1-258/04 od 8. 4. 2005. godine;  rješenje Odjela za odbranu u općini Mostar, broj 23.10/04-05-1-1994-11/98 od 16. 4. 2004. godine 26. AP 1141/06 (OD) PODNOSITELJ: «UNISGAL» d.d. Konjic Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Općinskog suda u Konjicu, broj Ip-114/05 od 21. 3. 2006. godine 27. AP 2281/05 (OM) PODNOSITELJ: Tihomir Gligorić spojene su apelacije br. AP-2281/05 i AP-2465/05 Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj KžK-03/05 od 13. 10. 2005. godine;  rješenja Suda BiH broj KžK-03/05 od 22. 11. 2005. godine 28. AP 1289/05 (OM) PODNOSITELJ: «PRES-SING» d.o.o. Sarajevo i Senad Avdić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Gž-17/05 od 15. 3. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj P-24/04 od 16. 12. 2004. godine. 29. AP 1067/05 (OD) PODNOSITELJ: Osmana Avdić Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesna zbog načina na koji je vođen upravni postupak radi priznavanja prava na zdravstveno osiguranje od strane Općine Ilidža broj 08-36-1308-1594-2/00. 30. AP 1336/05 (OD) PODNOSITELJ: Izudin Kešetović Pobijani akti/predmet apelacije:  protiv Rješenja o izvršenj Općinskog suda u Tuzli, broj I-1376/03 od 14. 10. 2003. godine;  rješenje o izvršenju Općinskog suda broj I-1376/03 od 20. 8. 2004. godine;  rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-48/05 od 31. 5. 2005. godine. 31. AP 1664/06 (OD) PODNOSITELJ: Mumin Jejna Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-23/05 od 7. 3. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1396/04 od 6. 6. 2004. godine;  presuda Općinskog suda I Sarajevo, broj P-422/03 od 2. 10. 2003. godine. 32. AP 2258/05 (OD) PODNOSITELJ: Dervo Mašić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-973/04 od 13. 9. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda, br. Gž-1844/04 od 25. 10. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj PR-344/02 od 18. 6. 2004. godine. 33. AP 2280/05 (OD) PODNOSITELJ: Dženana Gološ Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1351/04 od 19. 8. 2005. godine;  rješenja Općinskog suda u Sarajevu, broj P-2694/02 od 24. 5. 2004. godine. 34. AP 2336/06 (OD) PODNOSITELJ: «MEDENT & SIRODONT» doo, Zenica Pobijani akti/predmet apelacije:  presude Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-1429/05 od 22. 5. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Zenici, broj P-1010/04 od 30. 8. 2005. godine. 35. AP 2515/05 (OD) PODNOSITELJ: Hercegovačko-neretvanski kanton Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-315/04 od 20. 10. 2005. godin;  presuda Općinskog suda I Mostar, broj P-585/02 od 31. 10. 2002. godine. 36. AP 2566/05 (OD) PODNOSITELJ: Maja Aćimov Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj U-189/04 od 4. 10. 2005. godine;  rješenja Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, broj 12-06/3-23-361/99 od 6. 5. 2004. godine;  rješenja Službe za stambene poslove Općine Tuzla, broj 05-02/2-23-1644/98 od 7. 4. 2004. godine i broj 05-02/2-23-1644/98 od 7. 8. 2002. godine. 37. AP 2590/05 (OD) PODNOSITELJ: Mile Vrcan Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesnea zbog nedonošenja odluke u razumnom roku od strane Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, a prema Presudi Kantonalnog suda Mostar, broj U-120/05 od 25. 4. 2005. godine. 38. AP 2603/05 (OD) PODNOSITELJ: Gordan Čulum Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-577/05 od 10. 10. 2005. godine;  rješenje Općinskog suda u Visokom, broj R-156/02 od 7. 12. 2004. godine. 39. AP 2625/05 (OD) PODNOSITELJ: «PEHAR & Co» doo, Čitluk Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenja Porezne uprave Kantonalnog ureda Mostar, broj UP-10-7/01-15-1-1307/04 od 31. 8. 2004. godine, broj UP-10-7/01-15-1494/04 od 12. 10. 2004. godine;  rješenja Federalnog ministarstva financija, broj 07-15-1498/04 od 7. 4. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda Mostar, broj U-130/05 od 5. 10. 2005. godine 40. AP 2654/05 (OD) PODNOSITELJ: Tuzlanski kanton Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, br. Rev-768/04 od 27. 9. 2005. godine i Pž-108/03 od 1. 6. 2004. godine  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj PS-250/02 od 7. 1. 2003. godine. 41. AP 1088/05 (OD) PODNOSITELJ: Danica Perić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Bijeljini, broj Gž-635/03 od 18. februara 2005. godine. 42. AP 1350/06 (OD) PODNOSITELJ: Krešo Lučić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Suda Bosne i Hercegovine, broj X-KRN-05/68 od 4. 5. 2006. godine. 43. AP 1383/05 (OD) PODNOSITELJ: Jozo Tomšić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Už-47/04 od 29. 3. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. broj U-37/04 od 19. 7. 2004. godine;  Ugovor o pravu građenja, finansiranju, projektovanju i upravljanju „Tržnicom Arizona“ broj 0-01-014-2558/01 od 21. 12. 2001. godine  Odluka o usvajanju regulacionog plana „Arizona market“ Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine broj 0-02-022-136/02 od 7. 6. 2002. godine;  rješenje Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine broj 06-475-1534/02 od 19. i 23. jula 2002. godine;  rješenje Osnovnog suda broj Dn-2183/02 od 27. 12. 2002. godine. 44. AP 1617/05 (OD) PODNOSITELJ: Marko Tomšić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Gž-50/05 od od 1. 6. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj P-382/02-i od 1. 12. 2004. godine;  Plan aktivnosti za implementaciju Ugovora Brčko Distrikt-Italproject Tržnica Arizona od 18. 6. 2002. g.Ugovor o pravu građenja, finansiranju, projektovanju i upravljanju „Tržnicom Arizona“ broj 0-01-014-2558/01 od 21. 12. 2001. g.“;  Odluka o usvajanju regulacionog plana „Arizona market“ u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine broj 0-02-022-136/02 od 7. 6. 2002. godine;  rješenje Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine broj 06-475-1534/02 od 19. i 23. 7. 2002. godine  rješenje Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine broj Dn-2183/02 od 27. 12. 2002. godine. 45. AP 2059/05 (OD) PODNOSITELJ: Safet Hadžiibrahimović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Rev-20/05 od 10. 8. 2005. godine;  presuda Apelacionog suda broj Gž-389/04 od 9. 5. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj P-594/02-I od 5. 4. 2004. godine 46. AP 2254/05 (OD) PODNOSITELJ: DOO „PROTEKS“ Gračanica i Ševal Mehanović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj Pžp-4054/04 od 14. 6. 2005. godine;  rješenje Suda za prekršaje Novi grad, broj II-1292/04 od 12. 11. 2004. godine. 47. AP 2319/06 (OD) PODNOSITELJ:Džemal Kazaferović Spojene apelacije AP- 2319/06, AP- 3447/06 Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj 097-0-Kž-06-000088 od 19. 7. 2006.;  rješenje Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj: 096-0-Kpp-06-000118 od 17. 7. 2006. godine. 48. AP 2353/05 (OD) PODNOSITELJ: Mitar Vasić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Bijeljini, broj Kž-113/05 od 30. 6. 2005. godine. 49. AP 2385/05 (OD) PODNOSITELJ: Josipa Bilić Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog kršenja prava iz radnog odnosa 50. AP 2398/05 (OD) PODNOSITELJ: Muhamed Suljić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj Pkž-3/05 od 21. 9. 2005. g;  rješenje Općinskog suda u Tuzla, broj Kv-22/05 od 6. 5. 2005. g;  rješenje Općinskog suda broj Kv-350/03 od 7. 10. 2003.g  rješenje Općinskog suda broj K-324/99 od 7. 10. 2003.g 51. AP 1108/05 (OD) PODNOSITELJ: P.P. «Žugić» Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpsk, broj U-816/00 od 26. 1. 2005. godine 52. AP 1233/05 (OD) PODNOSITELJ: Brane Dostanić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-275/03 od 25. 1. 2005. godine. 53. AP 1287/05 (OD) PODNOSITELJ: Rade Tadić Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog nedonošenja odluke o zahtjevu za isplatu penzije od strane Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar. 54. AP 1296/05 (OD) PODNOSITELJ: Nijaz Imamović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-93/04 od 10. 3. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-605/03 od 30. 10. 2003.godine. 55. AP 1345/05 (OD) PODNOSITELJ: Milijana Perić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Už-15/05 od 8. 4. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj 11/03 od 26. 11. 2004. godine;  rješenje Apelacione komisije Vlade Brčko Distrikta, broj 13-472-162/99-AP-480/02 od 25. 11. 2002.godine. 56. AP 1357/05 (OD) PODNOSITELJ: «BARPEH» d.o.o. Sportski centar Čitluk Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-437/03 od 19. 4. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Pž-152/02 od 10. 12. 2002. godine;  presuda Općinskog suda u Čitluku (, broj Ps-2/01 od 11. 9. 2001. godine. 57. AP 1375/05 (OD) PODNOSITELJ: «Zlamak» d.o.o. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Odžaku, broj Pž-3/05 od 17. 5. 2005. godine. 58. AP 1381/05 (OD) PODNOSITELJ: Mara Matuzović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Odžaku, broj Gž-29/05 od 14. 4. 2005. godine;  rješenje Općinskog suda u Orašju, broj P-209/04 od 10. 12. 2004. godine. 59. AP 1422/05 (OD) PODNOSITELJ: Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo odbrane Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-807/05 od 16. 5. 2005. godine;  rješenje Općinskog suda u Sarajevu, broj I-3400/04-B od 26. 1. 2005. godine. 60. AP 1496/05 (OD) PODNOSITELJ: Nađa Borić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalog suda u Livnu, broj Gž- 444/04 od 11. 10. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Livnu, broj P-943/03 od 2. 8. 2004. godine 61. AP 1556/05 (OD) PODNOSITELJ: Edhem Sivac Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Općinskog suda u Zenici, broj P-342/01 od 3. 3. 2003. godine. 62. AP 1591/05 (OD) PODNOSITELJ: Rodoljub Kolarević Pobijani akti/predmet apelacije:  odluka «Agrokomerc» d.d. Velika Kladuša, broj 6888/05 od 15. 7. 2005. godine, kojom je apelantu otkazan ugovor o radu. 63. AP 1744/06 (OD) PODNOSITELJ: Božo Šarović i Ankica Šarović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Uvl-284/05 od 22. 3. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj U-64/04 od 24. 10. 2005. godine. 64. AP 1774/05 (OD) PODNOSITELJ: Edhem Prljača i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Federacije Bosne i Hercegovine, Kantonalne agencije za privatizaciju u Sarajevu, broj 21-04/1-19-612-24 od 25. 7. 2001. godine. 65. AP 1909/05 (OD) PODNOSITELJ: Mehmedalija Suljić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Kž-224/04 od 13. 10. 2004. godine  presuda Općinskog suda u Tuzli, broj Kp-232/04 od 8. 7. 2004. godine. 66. AP 2273/05 (OM) PODNOSITELJ: Branko Kušec Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-2654/04 od 15. 9. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj Pr-159/02 od 30. 9. 2004. godine. 67. AP 2144/05 (OM) PODNOSITELJ: Nura Hercegovac Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-286/05 od 4. 8. 2005. godine. 68. AP 1552/05 (OD) PODNOSITELJ: Žarko Čučković Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda Novi Travnik, broj Gž-728/04 od 29. 6. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Travniku, broj P-365/03 od 20. 2. 2004. godine 69. AP 1568/05 (OD) PODNOSITELJ: Ibrahim Pezo Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Širokom Brijegu, broj Gž-166/05 od 19. 5. 2005. godine;  rješenje Općinskog suda u Širokom Brijegu, broj I-26/98 od 11. 3.2005. godine. 70. AP 1715/05 (OD) PODNOSITELJ: Milisav Sojić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-305/04 od 30. 5. 2005. godine;  presuda Okružnog suda u Bijeljini, broj Gž-32/04 od 23. 6. 2004. godine; presuda Osnovnog suda u Bijeljini, broj P-482/02 od 7. 11. 2003. godine. 71. AP 1728/05 (OD) PODNOSITELJ: «Banjalučka pivara» d.d. Banja Luka Pobijani akti/predmet apelacije:  presude Kantonalnog suda u Zenici, broj Pž-238/04 od 16. 5. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Zenici, broj Ps-178/99 od 23. 7. 2004. godine. 72. AP 1873/05 (OD) PODNOSITELJ: Ibrahim Mašić Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog naknade štete, nastale u toku rata, na nekretninama na području Općine Bosanski Brod, koje su mu vraćene u posjed rješenjem Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica - Odsjek Bosanski Brod, broj 05-050-41-379/99 od 9. 8. 2000. godine. 73. AP 2128/05 (OD) PODNOSITELJ: Abduladhim Maktouf Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Gž-102/05 od 25. 8. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda Novi Travnik, broj P-6/04 od 9. 5. 2005. godine. 74. AP 2178/05 (OD) PODNOSITELJ: Sreto Burilo Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-497/04 od 13. 10. 2005. godine. 75. AP 2260/05 (OD) PODNOSITELJ: Ljubica Josipović i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Apelacionog suda Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, broj Gž-368/05 od 29. 9. 2005. godine;  rješenje Osnovnog suda Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, broj P-312/04-I od 7. 6. 2005. godine. 76. AP 2270/05 (OD) PODNOSITELJ: Velimir Dodik Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-461/03 od 25. 2. 2005. godine;  rješenje Okružnog suda u Banjoj Luci, broj Ž-138/02 od 27. 3. 2003. godine;  rješenje Osnovnog suda u Banjoj Luci, broj RS-276/00 od 2. 10. 2001. godine. 77. AP 2292/05 (OD) PODNOSITELJ: Ljubinka Lalić Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog pritužbi na rad predsjednice Osnovnog suda u Doboju, gdje je zaposlena kao referent u zemljišno knjižnom uredu. 78. AP 2350/05 (OD) PODNOSITELJ: Branislav Jeremić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Kž-165/05 od 17. 10. 2005. godine;  presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj K-28/05 od 11. 7. 2005. godine. 79. AP 2355/05 (OD) PODNOSITELJ: Siniša Golijanin i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Osnovnog suda Sokolac, broj Kv-48/05 od 10. 10. 2005. godine;  rješenje Osnovnog suda Sokolac - odjeljenje Istočno Sarajevo, broj K-22/02 od 5. 9. 2005. godine. 80. AP 2378/05 (OD) PODNOSITELJ: Smail Turkeš Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-947/04 od 13. 9. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-1033/04 od 19. 10. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Tešnju, broj P-357/03 od 17. 6. 2004. godine 81. AP 2406/05 (OD) PODNOSITELJ: Jasna Jarak Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-87/05 od 22. 9. 2005. godine. 82. AP 2415/05 (OD) PODNOSITELJ: Hajrudin Suljić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1363/04 od 27. 9. 2005. godine. 83. AP 2467/05 (OD) PODNOSITELJ: Nenad Novaković Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj U-313/04 od 26. 10. 2005. godine. 84. AP 2490/05 (OD) PODNOSITELJ: Ljubinka Ćirović Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena radi ostvarivanja potraživanja stare devizne štednje kod Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Glavna filijala Sarajevo. 85. AP 2499/05 (OD) PODNOSITELJ: Dragan Mijatović Pobijani akti/predmet apelacije:  Odluke Komisije za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, broj CH/03/13398 od 10. 9. 2004. godine. 86. AP 1474/05 (OD) PODNOSITELJ: Mumina Čorbića Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1878/04 od 31. 5. 2005. godine. 87. AP 1606/05 (OD) PODNOSITELJ: Petar Pavlović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-931/04 od 9. 6. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-345/04 od 14. 7. 2004. godine. 88. AP 1607/05 (OD) PODNOSITELJ: Đorđo i Mirsada Mišeljić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud), broj Gr-28/05 od 5. 7. 2005. godine. 89. AP 1727/05 (OD) PODNOSITELJ: Zula Ribić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž.1806/04 od 26. 5. 2005. godine. 90. AP 1789/05 (OD) PODNOSITELJ: Miroslav Vještica Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Suda Bosne i Hercegovine, br. KV-155/05 od 19. 7. 2005. godine i KPP-03/05 od 28. 6. 2005. godine 91. AP 1828/05 (OD) PODNOSITELJ: Branka Žerajić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-715/04 od 6. 7. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj PR-307/02 od 2. 3. 2004. godine. 92. AP 1883/05 (OD) PODNOSITELJ: Philip Zepter Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Gž-28/05 od 12. 5. 2005. godine. 93. AP 1899/05 (OD) PODNOSITELJ: „Croatia Vitez“ d.o.o Vitez Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Novom Travniku, br. Gvlž.1/05 od 1. 7. 2005. godine i Gvl.4/04 od 20. 12. 2004. godine. 94. AP 1578/06 (OD) PODNOSITELJ: Asim Buštalija Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-527/05 od 28. 3. 2006. godine. 95. AP 1608/05 (OD) PODNOSITELJ: Spasoje Đokić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-2023/03 od 28. 4. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Kalesiji, broj P-75/02 od 29. 7. 2003. godine. 96. AP 1770/05 (OD) PODNOSITELJ: Marija Šantić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-157/04 od 22. 3.2005. godine. 97. AP 1795/05 (OD) PODNOSITELJ: Sava i Anđelija Runjić Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog neizvršenja u razumnom roku rješenja o izvršenju Općinskog suda I Sarajevo, broj I-9125/02 od 24. 3. 2003. godine. 98. AP 1797/05 (OD) PODNOSITELJ: Muhamed Bojić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Kž-278/99 od 20. 10. 1999. godine;  presuda Općinskog suda u Tuzli, broj K-11/96 od 20. 4. 1999. godine. 99. AP 1946/05 (OD) PODNOSITELJ: Mišo Čičković Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-7/04 od 27. 6. 2005. godine. 100. AP 1955/05 (OD) PODNOSITELJ: Milomir Prović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, broj U-57/05 od 5. 7. 2005. godine. 101. AP 1956/05 (OD) PODNOSITELJ: Risto Jokić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, broj U-77/05 od 5. 7. 2005. godine. 102. AP 2040/05 (OD) PODNOSITELJ: Mirjana Lukač Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog neizvršenja rješenja o izvršenju Osnovnog suda u Banjaluci, broj I-1326/05 od 4. 7.2005. godine. 103. AP 2045/05 (OD) PODNOSITELJ: Franjo Kaluža Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog prestanka radnog odnosa i protiv presude Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-42/04 od 27. 6. 2005. godine;  presuda Okružnog suda u Doboju, broj Gž-320/03 od 7. 11. 2003. godine;  presuda Osnovnog suda u Tesliću, broj Rs-45/02 od 12. 3. 2003. godine. 104. AP 2057/05 (OD) PODNOSITELJ: Mitra Čabak Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Kž-437/04 od 1. 8. 2005. godine;  rješenje Općinskog suda u Sarajevu, broj K-217/04 od 16. 9. 2004. godine;  presuda Općinskog suda II Sarajevo, broj K-1196/01 od 15. 10. 2002. godine. 105. AP 2109/05 (OD) PODNOSITELJ: Nada Šakan i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda, broj Gž-895/03 od 30. 6. 2005. 106. AP 2160/05 (OD) PODNOSITELJ: Nada Šakan i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Banjaluci , broj Gž-712/03 od 24. 6. 2005. godine. 107. AP 2188/05 (OD) PODNOSITELJ: Dragan Tihomirović Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog neizvršenja rješenja o izvršenju Osnovnog suda u Banjaluci, broj I-1007/04 od 18. 6. 2004. godine. 108. AP 2259/05 (OD) PODNOSITELJ: Vlado Grbešić i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj Rev-23/04 od 8. 2. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Širokom Brijegu, broj Gž-125/03 od 10. 10. 2003. godine;  presuda Općinskog suda u Širokom Brijegu, broj P-79/02 od 27. 2. 2003. godine. 109. AP 2272/05 (OD) PODNOSITELJ: Franjo Barać Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog neučinkovitog rada Općinskog suda u Livnu i naknade financijskih sredstava. 110. AP 2359/05 (OD) PODNOSITELJ: Rifa Halipi Pobijani akti/predmet apelacije:  Apelacija podnesena protiv Kliničkog Centra Sarajevo 111. AP 2381/05 (OD) PODNOSITELJ: Žarko Lazarević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj U-292/04 od 22. 9. 2005. godine. 112. AP 2393/05 (OD) PODNOSITELJ: Džemal Kadrić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Općinskog suda u Mostaru, broj Kps-282/05 od 15. 11. 2005. godine;  optužnica Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko - Neretvanskog kantona, Mostar, broj Kt-586/05 od 7. 10. 2005. godine. 113. AP 2405/05 (OD) PODNOSITELJ: Fahrudin Hodžić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj Rev-334/04 od 31. 5. 2005. godine. 114. AP 2414/05 (OD) PODNOSITELJ: Gordana Letica Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-331/04 od 9. 9. 2005. godine. 115. AP 2449/05 (OD) PODNOSITELJ: Dževad Drapić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-49/04 od 1. 9. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1044/03 od 29. 10. 2003. godine;  presuda Općinskog suda u Kladnju, broj P-223/91 od 24. 3. 2003. godine. 116. AP 2466/05 (OD) PODNOSITELJ: Adem Zahirović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda Mostar, broj Gž-205/05 od 6. 10. 2005. godine. 117. AP 2488/05 (OD) PODNOSITELJ: Zumreta Mešić i Izudin Mešić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Už-155/04 od 4. 8. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj U-116/03 od 4. 12. 2003. godine. 118. AP 2557/05 (OD) PODNOSITELJ: Ejub Begić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-922/04 od 6. 9. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-972/03 od 31. 8. 2004. godine. 119. AP 2627/05 (OD) PODNOSITELJ: Borivoje Ivanišević Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda Mostar, broj Gž-716/05 od 18. 8. 2005. godine. 120. AP 2642/05 (OD) PODNOSITELJ: Hamed Ramić Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena radi naknade štete za pokretnu i nepokretnu imovinu 121. AP 2655/05 (OD) PODNOSITELJ: Aleksa Šakota Pobijani akti/predmet apelacije:  radi naknade štete, nastale u toku rata, na pokretnoj i nepokretnoj imovini u Hadžićima. 122. AP 1881/05 (OM) PODNOSITELJ: Amarildo Gutić i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Gž-70/05 od 14. 6. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj P-41/04 od 10. 3. 2005. godine. 123. AP 2133/05 (OM) PODNOSITELJ: Nihad Ugrarak Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Katonalnog suda u Bihaću, broj U-222/04 od 28. 9. 2005. godine. 124. AP 1786/05 (OD) PODNOSITELJ: «Ukras» d.o.o. Vitez i Igor Šakić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Federalnog vijeća za prekršaje broj Pž-486/05 od 22. 6. 2005. godine. 125. AP 1827/05 (OD) PODNOSITELJ: Slobodan Radišković Pobijani akti/predmet apelacije:  Naredba o privremenoj mjeri Doma za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu, broj CH/03/13660 od 26. 6. 2003. godine. 126. AP 1898/05 (OD) PODNOSITELJ: Josip Martinčić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Kž-69/05 od 21. 6.2005. godine;  presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj K-3/05 od 22. 3. 2005. godine. 127. AP 1911/05 (OD) PODNOSITELJ: Nadežda Jović Pobijani akti/predmet apelacije:  Apelacija podnesena zbog nemogućnosti uspostave radno-pravnog statusa i nemogućnosti povrata imovine 128. AP 1919/05 (OD) PODNOSITELJ: Ismet Šehić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-943/04 od 1. 9. 2005. godine;  presude Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-342/04 od 9. 11. 2004. godine. 129. AP 1921/05 (OD) PODNOSITELJ: Munib Husika Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-742/04 od 9. 8. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-2152/03 od 23. 6. 2004. godine. 130. AP 1932/05 (OD) PODNOSITELJ: Vahid Dervišić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Ferderacije Bosne i Hercegovine, broj Kvlz-110/03 od 7. 7. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj Kž-25/03 od 6. 5. 2003. godine;  presuda Općinskog suda u Bihaću, broj K-150/02 od 6. 11. 2002. godine. 131. AP 1944/05 (OD) PODNOSITELJ: Radomir Kukavica Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda Banja Luka, broj Gž-2204/03 od 27. 7. 2005. godine. 132. AP 1953/05 (OD) PODNOSITELJ: Tonka Pepić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj U-119/01 od 30. 1. 2002. godine. 133. AP 1990/05 (OD) PODNOSITELJ: Vjera Bačanović Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog nedonošenja odluke po žalbi od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog Kantona u Travniku, u predmetu broj 03-12-6/4-849/98. 134. AP 1999/05 (OD) PODNOSITELJ: Nedeljko Mitrović Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog naknade štete, nastale u toku rata, na nekretninama na području Općine Bosanski Brod 135. AP 2053/05 (OD) PODNOSITELJ: Luka Savanović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-52/03 od 2. 6. 2005. godine;  presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj Gž-23/01 od 8. 8. 2002. godine. 136. AP 2093/05 (OD) PODNOSITELJ: Ramiz Bajraktarević Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-954/04 od 6. 9. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1353/04 od 29. 9. 2004. godine. 137. AP 2103/05 (OD) PODNOSITELJ: IP »Krivaja» d.d. Zavidovići Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-623/04 od 9. 8. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-2024/03 od 16. 3. 2004. godine. 138. AP 2330/06 (OD) PODNOSITELJ: Zvonimir Terman Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda Banja Luka, broj 011-0-Gž-06-000 115 od 30. 6. 2006. godine 139. AP 2636/06 (OD) PODNOSITELJ: Asim Đuherić i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-236/04 od 27. 6. 2006. godine 140. AP 1605/05 (OM) PODNOSITELJ: Milan i Zineta Ćirić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-288/04 od 26. maja 2005. godine, Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-1857/03 od 12. 12. 2003. godine i Općinskog suda u Zenici, broj P-862/03 od 29. 9. 2003. godine 141. AP 2124/05 (OD) PODNOSITELJ: Drago Marić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-727/05 od 15. 9. 2005. godine;  rješenje Općinskog suda u Mostaru, broj I-1120/04-I od 28. 4. 2005. godine. 142. AP 2149/05 (OD) PODNOSITELJ: Mustafa Šabanović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-674/05 od 11. 8. 2005. godine;  rješenje Općinskog suda u Konjicu, broj I-155/03 od 25. 3. 2005. godine. 143. AP 2174/05 (OD) PODNOSITELJ: Srpko Šukalo Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Gž-9/04 od 2. 9. 2005. godine. 144. AP 2184/05 (OD) PODNOSITELJ: Hasan Korić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalne komisije za provedbu člana 143. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine, broj 10/2-34-451/00 od 8. 10. 2003. godine;  rješenje Srednje strukovne škole Tomislavgrad, broj 287/05 od 17. 10. 2005. godine. 145. AP 2247/05 (OD) PODNOSITELJ: Nihad Bekrić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Herecgovine, broj Gž-461/05 od 5. 10. 2005. godine;  rješenje Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Herecgovine, broj I-221/05 od 15. 2. 2005. godine. 146. AP 2342/05 (OD) PODNOSITELJ: Sedžida Nanić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj Gž-938/05 od 16. 9. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Bosanskoj Krupi, broj P-266/04 od 16. 6. 2005. godine 147. AP 2368/05 (OD) PODNOSITELJ: Milovan Cumbo Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Kž-22/05 od 14. 6. 2005. godine;  presuda Okružnog suda u Banjaluci, broj K-34/02 od 23. 11. 2004. godine. 148. AP 2164/05 (OD) PODNOSITELJ: Ljubinko Bijelić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Suda Bosne i Hercegovine, br. Kž-94/05 od 27. 9. 2005. godine i K-128/04 od 11. 4. 2005. godine. 149. AP 2242/05 (OD) PODNOSITELJ: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, Podružnica «Elektrodistribucija» Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-638/04 od 29. 6. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-777/04 od 1. 6. 2004. godine;  presuda Općinskog suda II u Sarajevu, broj Pr-149/96 od 10. 10. 2003. godine. 150. AP 2253/05 (OD) PODNOSITELJ: Općinski sud u Tuzli Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-665/05 od 22. 8. 2005. godine;  rješenje Općinskog suda u Tuzli, broj I-12836/04 od 15. 4. 2005. godine i 22. 6. 2004. godine. 151. AP 2262/05 (OD) PODNOSITELJ: O.K. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Doboju, broj Gž-161/04 od 29. 8. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda u Derventi, broj P-63/03 od 14. 11. 2003. godine. 152. AP 2371/05 (OD) PODNOSITELJ: Momir Paprica Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Trebinju, broj U-45/05 od 28. 9. 2005. godine;  rješenje Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske, broj 03-2-560-74-1/99 od 12. 4. 2005. godine 153. AP 2383/05 (OD) PODNOSITELJ: Ivica Keroškić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-696/04 od 29. 6. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-2088/03 od 16. 4. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Banovićima, broj P-243/02 od 13. 10. 2003. godine 154. AP 2418/05 (OD) PODNOSITELJ: Njegoš Gluvaković Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena radi naknade štete nastale ranjavanjem u ratu. 155. AP 2469/05 (OD) PODNOSITELJ: PP «Trgoprodukt» d.o.o. Jajce Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-194/03 od 27. 1. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Travniku, broj Gž-389/02 od 30. 12. 2002. godine;  presuda Općinskog suda u Jajcu, broj P-382/00 od 16. 5. 2002. godine. 156. AP 2472/06 (OD) PODNOSITELJ: Veljko Kosorić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, broj Gž-290/05 od 26. 7. 2006. godine. 157. AP 2494/05 (OD) PODNOSITELJ: Zejneba Delić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona, broj KPT-32/05 od 30. 11. 2005. godine. 158. AP 2598/05 (OD) PODNOSITELJ: Rajko Lovre Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-736/04 od 18. 10. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj GŽ-1380/03 od 9. 4. 2004.godine;  presuda Općinskog sud II u Sarajevu, broj P-286/02 od 19. 6. 2003. godine. 159. AP 1306/06 (OD) PODNOSITELJ: Petar Ivanović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzla, broj 12-6/1-23-287/99 od 30. 3. 2006. godine;  rješenje Službe za stambene poslove Općine Tuzla, broj 05-02/5-23-2224/98 od 1. 2. 2006 godine i zaključka o dozvoli izvršenja Službe, broj 05-02/I-1-ČM-23-2224/98 od 11. 4. 2006. godine 160. AP 198/03 (OM) PODNOSITELJ: Besim Dedić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-1631/02 od 9. 4. 2003. godine;  rješenje Općinskog suda u Zenici, broj I-1537/01 od 28. 10. 2002. godine;  rješenje Općinskog suda, broj I-1537/01 od 30. 8. 2002. godine. 161. AP 2370/05 (OD) PODNOSITELJ: Jure Vučić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Županijskog suda u Širokom Brijegu, broj Gž-202/03 od 23. 10. 2003. godine. 162. AP 1505/06 (OM) PODNOSITELJ: Jasmina Selimović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-282/05 od 28. 2. 2006. godine. 163. AP 2419/06 (OD) PODNOSITELJ: Sadmir Halilović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 003-0-Kž-06-000052 od 24. 4. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Gradačcu, broj Kp-70/04 od 4. 4. 2005. godine 164. AP 2635/06 (OD) PODNOSITELJ: UG «Ostvarenje i zaštita prava invalida 92/95» i UG «Udruženje porodica poginulih pripadnika Narodne odbrane» Pobijani akti/predmet apelacije:  zaključak Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, broj 01-02-300/06 od 23. 6. 2006. godine V. Razmatranje predmeta Vijeća od pet sudija: 165. AP 1439/05 (OM) PODNOSITELJ: Nada Maljević Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog neizvršenja pravosnažne presude Osnovnog suda u Foči, broj Mal-98/03 od 29. 9. 2003. godine. 166. AP 1936/05 (OM) PODNOSITELJ: Žarateks d.o.o Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Rev-30/04 od 22. 8. 2005. godine;  presuda Apelacionog suda, broj Pž-28/04 od 30. 9. 2004. godine;  presude Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Ps-9/03 od 19. 5. 2004. godine. 167. AP 1840/05 (OM) PODNOSITELJ: ZPZ «Zanat - prom» Pobijani akti/predmet apelacije:  neizvršenje rješenja Osnovnog suda u Banjaluci, broj Ip-595/05 od 8. 6. 2005. godine. 168. AP 2232/05 (OM) PODNOSITELJ: Dušan Tešić i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  neizvršenja rješenja Osnovnog suda u Banjaluci, broj I-1347/04 od 7. 7. 2004. godine. 169. AP 2269/05 (OM) PODNOSITELJ: Ibro Babaluk Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Kž-74/05 od 19. 10. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Visokom, broj V-K:112/03 od 18. 12. 2004. godine. 170. AP 2408/05 (OM) PODNOSITELJ: Osman Redžić i PP «Drvopromet» Zenica Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Pž-353/05 od 3. 10. 2005. godine;  rješenje Općinskog suda I u Sarajevum, broj IP-800/01 od 21. 1.2003. godine. 171. AP 2141/05 (OM) PODNOSITELJ: Marija Bošnjak Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-80/04 od 19. 7.2005. godine.
Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Hatidža Hadžiosmanović-Mahić
Подијели