Najava 68. sjednice Vijeća od pet sudija

Na osnovu člana 9. stav 1. i člana 34. stav 1. i člana 36. stav 1. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazujem 68. sjednicu VIJEĆA OD PET SUDIJA za 4. septembar 2008. godine sa početkom u 9:30 sati
Dnevni red: I. Usvajanje zapisnika sa 67. sjednice Vijeća od pet sudija održane 14. jula 2008. godine Vijeće od pet sudija II. VERIFIKACIJA TEKSTA 1. AP 1513/06 PODNOSITELJ: «Pres-Sing» d.o.o. Sarajevo i dr. Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0Gž-06-000004 9. marta 2006. godine; • presuda Kantonalnog suda u Tuzli broj P.16/05 od 9. novembra 2005. godine. III. MEMORANDUMI POVODOM ZAHTJEVA ZA PREISPITIVANJE ODLUKA USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE 2. MEMORANDUM POVODOM ZAHTJEVA ZA PREISPITIVANJE ODLUKE BROJ AP 1482/06 OD 19. APRILA 2007. GODINE IV. ODLUKE O MERITUMU 3. AP 2873/06 PODNOSITELJ: Zoran Vukajlović Pobijani akti/predmet apelacije: • apelacija podnesena zbog nedonošenja odluke u razumnom roku u predmetu Osnovnog suda u Banjaluci, broj P-2794/00 (raniji broj P-1781/96) 4. AP 1876/06 PODNOSITELJICA: Zdravka Šobot Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Okružnog suda u Banjaluci, broj Ž-621/05 od 18. maja 2006. godine. 5. AP 1986/06 PODNOSITELJ: Ivan Vukšić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Kž-264/05 od 18. aprila 2006. godine; • presuda istog suda, broj Kžk-161/04 od 22. februara 2005. godine. • Apelant je, naknadno, 9. februara 2007. godine, podnio i zahtjev za donošenje privremene mjere 6. AP 2394/06 PODNOSITELJ: «Sarajevo-osiguranje» d.d. Sarajevo Filijala Brčko Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Rev-11/05 od 30. maja 2006. godine i Gž.354/04 od 23. decembra 2004. godine; • presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj P-130/01-I-4 od 26. maja 2004. godine. 7. AP 2497/06 PODNOSITELJ: Šerif Melkić Pobijani akti/predmet apelacije: • apelacija podnesena radi nedonošenja odluke u razumnom roku u krivičnom postupku protiv njega koji je okončan presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Kž-06-000190 od 28. juna 2006. godine. Apelacijom je osporena i presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Kž-06-0000190 od 28. juna 2006. godine i presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj K-11/97 od 16. februara 2006. godine. 8. AP 2407/06 PODNOSITELJ: Mladen Karanović Pobijani akti/predmet apelacije: • apelacija podnesena radi nedonošenja odluke u razumnom roku u predmetu Osnovnog suda u Banja Luci, broj P-992/03 9. AP 2590/06 PODNOSITELJ: Proizvodno prometno i uslužno preduzeće «Selecta» d.o.o. Zenica Pobijani akti/predmet apelacije: • apelacija podnesena radi nedonošenja odluke u razumnom roku u predmetu koji je okončan presudom Općinskog suda u Travniku (u daljnjem tekstu: Općinski sud), broj 51 0 Mal 003505 08 Mal od 4. juna 2008. godine. 10. AP 2719/06 PODNOSITELJICA: Zurijeta Salkanović Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 003-0-Gž-06-000115 od 11. jula 2006. godine; • presuda Općinskog suda u Tuzli, broj P-1649/03 od 2. decembra 2005. godine. 11. AP 2473/06 PODNOSITELJ: Senad Memić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj KžK-01/06 od 31. maja 2006. godine. 12. AP 1391/06 PODNOSITELJ: Azem Ćumurija i dr. Spojene su sljedeće apelacije: AP 1391/06, AP 522/07, AP 534/07, AP 1560/07, AP 2603/07, AP 2695/07, AP 2696/07, AP 2697/07, AP 2698/07, AP 2712/07, AP 2713/07, AP 2723/07, AP 2749/07, AP 2750/07, AP 2770/07, AP 2771/07, AP 2777/07, AP 2778/07, AP 2800/07, AP 2801/07, AP 2802/07, AP 2804/07, AP 2805/07, AP 2806/07, AP 2809/07, AP 2826/07, AP 2827/07, AP 2828/07, AP 2830/07, AP 2831/07, AP 2832/07, AP 2833/07, AP 2848/07, AP 2852/07, AP 2853/07, AP 2854/07, AP 2855/07, AP 2856/07, AP 2873/07, AP 2874/07, AP 2875/07, AP 2888/07, AP 2889/07, AP 2891/07, AP 2892/07, AP 2894/07, AP 2895/07, AP 2896/07, AP 2897/07, AP 2898/07, AP 2899/07, AP 2900/07, AP 2902/07, AP 2903/07, AP 2905/07, AP 2907/07, AP 2909/07, AP 2910/07, AP 2947/07, AP 2948/07, AP 2949/07, AP 2950/07, AP 2952/07, AP 2953/07, AP 2954/07, AP 2955/07, AP 2956/07, AP 2976/07, AP 2977/07, AP 2978/07, AP 2979/07, AP 2980/07, AP 2981/07, AP 2982/07, AP 2983/07, AP 2986/07, AP 3027/07, AP 3028/07, AP 3029/07, AP 3030/07, AP 3031/07, AP 3032/07, AP 3033/07, AP 3034/07, AP 3035/07, AP 3036/07, AP 3037/07, AP 3038/07, AP 3039/07, AP 3040/07, AP 3074/07, AP 3078/07, AP 3079/07, AP 3081/07, AP 3083/07, AP 3117/07, AP 3119/07, AP 3120/07, AP 3124/07, AP 3126/07, AP 3127/07, AP 3128/07, AP 3129/07, AP 3131/07, AP 3132/07, AP 3133/07, AP 3134/07, AP 3136/07, AP 3137/07, AP 3207/07, AP 3227/07, AP 3228/07, AP 3229/07, AP 3231/07, AP 3233/07, AP 3234/07, AP 3235/07, AP 3236/07, AP 3237/07, AP 3303/07, AP 3304/07, AP 3305/07, AP 3309/07, AP 3310/07, AP 3312/07, AP 3313/07, AP 3314/07, AP 3319/07, AP 3395/07, AP 3396/07, AP 3398/07, AP 3399/07, AP 3400/07, AP 3403/07, AP 3404/07, AP 3412/07, AP 3413/07, AP 3414/07, AP 3415/07, AP 3416/07, AP 3417/07, AP 3418/07, AP 3420/07, AP 3422/07, AP 3423/07, AP 3424/07, AP 3425/07, AP 3426/07, AP 3453/07, AP 3454/07, AP 3459/07, AP 3460/07, AP 3461/07, AP 3462/07, AP 3463/07, AP 3464/07, AP 3465/07, AP 3467/07, AP 3480/07, AP 3481/07, AP 3484/07, AP 3485/07, AP 3487/07, AP 3488/07, AP 3489/07, AP 3490/07, AP 3586/07, AP 3587/07, AP 3589/07, AP 3590/07, AP 3595 i AP 3610. Pobijani akti/predmet apelacije: • apelacije protiv Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine. 13. AP 2474/06 PODNOSITELJ: Boško Maletić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-181/04 od 14. juna 2006. godine; • rješenje Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, broj 01-372-1175/01 od 10. februara 2004. godine. V. ODLUKE O DOPUSTIVOSTI 14. AP 1333/06 PODNOSITELJ: «Putovi» d.o.o Grude Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-762/04 od 19. januara 2006. godine, Presude Kantonalnog suda u Sarajevu, broj GŽ-1710/03 od 19. maja 2004. godine, i Presude Općinskog suda II u Sarajevu, broj P-799/00 od 5. marta 2003. godine. 15. AP 1598/08 PODNOSITELJ: Muadin Emrulai Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Suda Bosne i Hercegovine, broj X-KRN-07/474 od 22. maja 2008. godine; • rješenje Suda BiH, broj X-KRN-07/474 od 23. aprila 2008. godine. 16. AP 1950/06 PODNOSITELJ: Radoslav Knežević Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: 118-0-Kž-06-000-018, od 18. aprila 2006. godine. 17. AP 2116/08 PODNOSITELJ: Branimir Barišić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj 53-0-P-002060-07-Rev od 17. aprila 2008. godine; • Apelant je, također, podnio zahtjev za donošenje privremene mjere. 18. AP 2285/06 PODNOSITELJ: Aiz Handanović Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj Gž-1083/05 od 18. maja 2006. godine; • presuda Općinskog suda u Sanskom Mostu, broj P-24/04 od 21. jula 2005. godine. 19. AP 1879/06 PODNOSITELJ: Ranko Malenčić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj Ž-87/04 od 15. maja 2006. godine. 20. AP 2561/06 PODNOSITELJ: DJL «Sanas» Sanski Most Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Općinskog sud u Sanskom Most, broj P-449/01 od 30. juna 2006. godine, kao i zbog nedonošenja odluke u razumnom roku u predmetu Općinskog suda, broj P-449/01. 21. AP 2664/06 PODNOSITELJ: Edin Subašić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-2998/05 od 16. maja 2006. godine; • rješenje Općinskog suda u Sarajevu, broj P-752/05 od 13. aprila 2005. godine. 22. AP 2745/06 PODNOSITELJ: «MALIŠIĆ» d.o.o. iz Čitluka Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj U-380/01 od 7. juna 2006. godine. 23. AP 2817/06 PODNOSITELJICA: Stela Savičić Pobijani akti/predmet apelacije: • presude Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1802/04 od 28. jula 2006. godine; • presuda Općinskog suda u Tuzli, broj P-2287/02 od 11. oktobra 2004. godine. VI. ODLUKE O DOPUSTIVOSTI – ODJEL ZA DOPUSTIVOST 24. AP 1277/08 PODNOSITELJ: Milovan Bjelica Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenja Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, broj 014-0-GŽ-08-000030 od 19. februara 2008. godine. 25. AP 1337/08 PODNOSITELJ: Anto Pervan Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenja Kantonalnog suda u Livnu, broj 010-0-GŽ-08-000-109 od 5. marta 2008. godine i broj 010-0-Gvl-07-000-011 od 22. januara 2008. godine. 26. AP 1397/07 PODNOSITELJ: Slavko Tabak Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske broj Rev-202/05 od 23. marta 2007. godine; • rješenje Okružnog suda u Doboju broj Gž-353/04 od 17. januara 2005. godine. 27. AP 1420/07 PODNOSITELJICA: Smiljana Iveljić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Už-173/03 od 18. januara 2007. godine, • rješenja Kantonalnog suda u Tuzli, broj U. 101/02 od 6. februara 2003. godine, Presude Kantonalnog suda broj U. 101/02 od 28. novembra 2002. godine; • rješenja Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, broj 12-06/4-23-2288/01 od 8. aprila 2002. godine; • rješenje Službe za stambene poslove Općine Tuzla, broj 05-02/1-234275/99 od 5. oktobra 2001. godine. 28. AP 1473/08 PODNOSITELJ: Izet Hasić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar, broj 01/1-5013462580 od 31. maja 2007. godine; • rješenje Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje-Kantonalne administrativne službe u Zenici, matični broj 5013462580 od 30. augusta 2006. godine. 29. AP 1527/08 PODNOSITELJ: Tuzlanski kanton Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 003-0-Gž-08-000097 od 20. marta 2008. godine. 30. AP 1529/07 PODNOSITELJ: Dževad Drapić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Už-396/03 od 13. novembra 2006. godine. 31. AP 1555/08 PODNOSITELJ: J.S. Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-0 Gž-07-001 511 od 12. marta 2008. godine; • rješenje Općinskog suda u Tešnju, broj 039-0-P-06-000 034 od 20. juna 2007. godine. 32. AP 129/08 PODNOSITELJ: Rasim Ahmetović Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda Mostar, broj 007-0-Gž-06-000619 od 12. juna 2006. godine; • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Rev-06-001103 od 16. oktobra 2007. godine. 33. AP 418/08 PODNOSITELJICA: Jela Piljagić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Okružnog suda u Banjoj Luci, broj 011-0-Ž-07-000 530 od 30. oktobra 2007. godine; • rješenje Osnovnog suda u Prnjavoru, broj 078-0-P-06-000137 od 6. juna 2007. godine. 34. AP 434/08 PODNOSITELJ: Meho Husejnović Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Tuzli broj 003-0-Gž-06-001081 od 8. oktobra 2007. godine; • presuda Općinskog suda u Tuzli broj P-25/05 od 12. maja 2006. godine. 35. AP 657/08 PODNOSITELJ: Momčilo Vukosavljević Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj GŽ-1854/03 od 29. maja 2006. godine. 36. AP 673/07 PODNOSITELJ: Mijo Miličević Pobijani akti/predmet apelacije: • radi ostvarivanja obeštećenja 37. AP 681/08 PODNOSITELJ: Blagoje Hrnjez Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 009-0-U-06-000925 od 30. novembra 2007. godine. 38. AP 713/07 PODNOSITELJ: Hako Hadrović Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 009-0-Kžk-06-000003 od 18. decembra 2006. godine i broj 009-0-Kž-06-000066; • presuda Općinskog suda Sarajevo, broj K-216/05 od 4. januara 2006. godine. 39. AP 868/07 PODNOSITELJ: D. J Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Okružnog suda u Banjaluci, broj 011-0-Gž-06-001 704 od 26. decembra 2006. godine. 40. AP 883/07 PODNOSITELJ: Ramo Mašić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku broj Gž-446/05 od 8. februara 2007. godine; • presuda Općinskog suda u Bugojnu broj P-975/02 od 24. marta 2005. godine. 41. AP 932/07 PODNOSITELJICA: Nazifa Antonić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske broj 118-0-Rev-06-000 525 od 12. januara 2007. godine; • rješenje Okružnog suda u Banjoj Luci broj 011-0-Ž-06-000 095 od 15. marta 2006. godine i rješenja Osnovnog suda u Banjoj Luci broj RS-3/01 od 11. februara 2005. godine. 42. AP 1067/07 PODNOSITELJ: «Swan Destilleries Sava» d.o.o. Bijeljina Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-501/03 od 24. januara 2007. godine; • rješenje Odbora za rješavanje poreskih žalbi, Poreska Uprava, Ministarstvo finansija Republike Srpske, broj 01/0104/450-756/02 od 24. marta 2003. godine; • rješenje za plaćanje utvrđene obaveze Poreske uprave, Ministarstvo finansija Republike Srpske, Područni centar Bijeljina, broj 05/0701/490.3-205/02 od 4. oktobra 2002. godine. 43. AP 1201/08 PODNOSITELJ: Ivo Kovačević Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenjeVrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-08-000 046 od 14. marta 2008. godine; • presuda Okružnog suda u Banjoj Luci broj Gž-2056/04 od 16. maja 2007. godine; • presuda Osnovnog suda u Gradišci broj P-94/03 od 8. septembra 2004. godine. 44. AP 1232/07 PODNOSITELJ: Milan Banjac Pobijani akti/predmet apelacije: • radi pronalaženja i kažnjavanja lica koja su uništila grob njegove supruge, kao i radi naknade nematerijalne štete. 45. AP 1259/07 PODNOSITELJICA: Slavica Kos i Almedina Sokolušić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Rev-06-000204 od 21. decembra 2006. godine. 46. AP 1260/07 PODNOSITELJ: Nazif Muhamedagić i Said Mujakić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj U-359/05 od 26. februara 2007. godine; • rješenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša Sarajevo, broj UPII/05-23-2-122/04 od 17. novembra 2004. godine; • rješenje Službe za urbanizam, katastar, stambeno-komunalne, geodetske i imovinsko-pravne poslove – Odjeljenje za urbanizam i razvoj Općine Cazin, broj 05-23-21/04 od 21. septembra 2004. godine, broj 05-23-199/04 od 23. februara 2004. godine i broj 05-23-2737/03 od 3. novembra 2003. godine. 47. AP 3600/07 PODNOSITELJ: Stevan Jefremović Pobijani akti/predmet apelacije: • odluka Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica, broj R-514-2850-1/1-01-351-350-76/07 od 23. oktobra 2007. godine. 48. AP 3648/07 PODNOSITELJ: Radivoje Stanišić Pobijani akti/predmet apelacije: • apelacija podnesena protiv Odgovora na pritužbu, broj PR-29/07 od 17. decembra 2007. godine, Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu. 49. AP 1606/07 PODNOSITELJ: Duda Bećirović Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Doboju, broj 013-0-U-07-000 015 od 26. marta 2007. godine; • rješenje Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, broj 18.05/2-R1039/06 od 22. novembra 2006. godine; • zaključak Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica, Odsjek Derventa, broj 05-050-14-356-1/02 od 30. jula 2003. godine. 50. AP 1652/08 PODNOSITELJ: Izmir Hadžiavdić Pobijani akti/predmet apelacije: • apelacija podnesena zbog navodne neregularnosti postupka za izbor sudije Ustavnog suda. 51. AP 1678/08 PODNOSITELJ: A.Ć. Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 009-0-U-08-000447 od 16. maja 2008. godine; • rješenje Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Odjeljenja za drugostepeno upravno rješavanje u inspekcijskom nadzoru, broj 05/II-230-107/08 od 3. marta 2008. godine; • rješenje Općine Novi Grad Sarajevo, Službe za inspekcijske poslove, broj 09-23-1031/08 SA od 5. februara 2008. godine. 52. AP 1721/08 PODNOSITELJ: Kemal Duraković Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-Rev-07-001128 od 12. februara 2008. godine; • presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku broj 006-0-Gž-06-000 237 od 29. marta 2007. godine; • presuda Općinskog suda u Bugojnu broj P-539/01 od 30. januara 2006. godine. 53. AP 1740/06 PODNOSITELJ: Radomir Stanković Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Suda Bosne i Hercegovine, broj X-KPO/05/70, od 12. oktobra 2005. godine; • rješenje Suda Bosne i Hercegovine, broj X-KPO/05/70, od 7. decembra 2005. godine. 54. AP 1749/07 PODNOSITELJ: Miladin Delić Pobijani akti/predmet apelacije: • odluka Okružnog tužilaštva Banjaluka broj KTA (P)-15/07 od 5. aprila 2007. godine i Naredbe o obustavi istrage Okružnog tužilaštva Banjaluka broj KT I-672/03 od 17. januara 2007. godine. 55. AP 1791/08 PODNOSITELJICA: Sara Cvijetinović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-06-001 006,; • presuda Okružnog suda u Bijeljini, broj Gž-677/05 od 30. marta 2006. godine; • presuda Osnovnog suda u Bijeljini, broj P-931/04 od 14. juna 2005. godine. 56. AP 1833/08 PODNOSITELJ: Dmitar Tihostup Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske broj 118-0-Rev-08-000 237 od 30. maja 2008. godine; • presuda Okružnog suda u Banjoj Luci broj 011-0-Gž-06-001703 od 13. decembra 2007. godine; • presuda Osnovnog suda u Prijedoru broj P-137/05 od 23. avgusta 2006. godine. 57. AP 1837/08 PODNOSITELJ: Tuzlanski kanton Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Tuzli broj 003-0-Gž-08-000390 od 25. marta 2008. godine; • presuda Općinskog suda u Kalesiji broj 029-0-P-07-000173 od 4. januara 2008. godine. 58. AP 1851/07 PODNOSITELJ: Fehim Ahmetspahić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Rev-06-000608 od 5. aprila 2007. godine; • presuda Kantonalnog suda Zenica, broj Gž-1460/05 od 4. januara 2006. godine. 59. AP 1939/07 PODNOSITELJ: «Andrea i Giovani» d.o.o. Čitluk Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj 007-0-U-06-000 475 od 17. aprila 2007. godine. 60. AP 1993/07 PODNOSITELJ: F.Ć Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Doboju, broj 013-0-U-06-000 141 od 27. aprila 2007. godine. 61. AP 2139/07 PODNOSITELJICA: Alica Zećo Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj 007-0-U-07-000 268 od 4. jula 2007. godine. 62. AP 2148/07 PODNOSITELJ: I.R. Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Gž-06-001 564 od 15. juna 2007. godine. 63. AP 2467/07 PODNOSITELJICA: Stana Vidović i dr. Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-06-000 956 od 26. juna 2007. godine; • presuda Okružnog suda Banja Luka, broj Ž-248/05 od 14. juna 2006. godine. 64. AP 2523/07 PODNOSITELJ: Vid Vujančević Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Uvl-58/05 od 27. juna 2007. godine; • presuda Okružnog suda Banja Luka, broj U-282/04 od 7. juna 2005. godine. 65. AP 2570/07 PODNOSITELJ: Hamzalija Delić Pobijani akti/predmet apelacije: • apelacija podnesena radi dužine trajanja postupka pred Komisijom za implementaciju člana 152. Zakona o radu Republike Srpske. 66. AP 2573/07 PODNOSITELJ: Omer Muharemović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Rev-06-001290 od 3. jula 2007. godine; • presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1195/04 od 7. augusta 2006. godine. 67. AP 2609/07 PODNOSITELJ: Božo Grahovac Pobijani akti/predmet apelacije: • apelacija podnesena zbog povrede prava na donošenje odluke u razumnom roku u predmetima Osnovnog suda u Trebinju, broj K 61/02 i K 81/03. 68. AP 2644/06 PODNOSITELJI: Indir, Izudin i Muhamed Sokolušić Pobijani akti/predmet apelacije: • podnesena zbog neizvršenja rješenja Općinskog suda I u Sarajevu broj I-109/02 od 24. januara 2002. godine. 69. AP 2734/07 PODNOSITELJICA: Brankica Bogdanović Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Už-59/05 od 30. maja 2007. godine; • presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj U: 589/03 od 1. novembra 2004. godine; • rješenje Ministarstva stambenih poslova Kantona Sarajevo, broj 27/02-23-2364/03 od 15. oktobra 2003. godine, • zaključak Uprave za stambena pitanja Kantona Sarajevo, broj 23/04/IV-23-1159/99 od 24. februara 2003. godine. 70. AP 2915/06 PODNOSITELJ: Safija Gluhalić i dr. Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj RSŽ-673/05 od 20. septembra 2006. godine; • presuda Općinskog suda u Bihaću, broj PR-862/01 od 18. maja 2004. godine. 71. AP 3058/07 PODNOSITELJICA: Ravijojla Šormaz Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Okružnog suda u Bijeljini, broj 012-0-Gž-07-000 463 od 7. septembra 2007. godine, i rješenja Osnovnog suda u 72. AP 3103/07 PODNOSITELJ: «Petica Plus» d.o.o. Mostar Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj 007-0-U-07-000 376 od 12. novembra 2007. godine; • rješenje Federalnog ministarstva finansija, broj 07-15-183/2007 od 15. maja 2007. godine; • rješenje Porezne uprave Kantonalnog ureda Mostar, broj 10-7-05-15-83/07 od 22. januara 2007. godine; • rješenje Porezne uprave Kantonalnog ureda Mostar-Porezna ispostava Grada Mostara, broj 10-7/1-15-KT-787/06 od 16. novembra 2006. godine. 73. AP 3112/07 PODNOSITELJ: Miloš Terzić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 009-0-Gž-07-002531 od 24. oktobra 2007. godine; • rješenje Općinskog suda u Sarajevu, broj 065-0-P-07-005406 od 28. septembra 2007. godine. 74. AP 3166/07 PODNOSITELJICA: Jovanka Radovanović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Rev-06-001186 od 23. augusta 2007. godine; • presuda Kantonalnog suda Tuzla, broj Gž.733/05 od 18. maja 2006. godine. 75. AP 3200/07 PODNOSITELJ: Husein Filipović Pobijani akti/predmet apelacije: • obavještenja Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, broj 26137/07 od 25. septembra 2007. godine; • odluka Komisije za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, broj CH/03/12997 od 6. novembra 2006. godine. 76. AP 3212/06 PODNOSITELJ: M.B Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Uvp-06-000103 od 30. augusta 2006. godine; • presuda Kantonalnog suda Mostar, broj U-979/05 od 27. januara 2006. godine 77. AP 3218/07 PODNOSITELJICA: Murveta Begić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-778/04 od 20. decembra 2006. godine; • rješenje Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Banja Luka, 05-050-01-569/04 od 27. maja 2004. godine, i zaključak Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica, Odsjek Gradiška, broj 05-050-11-128 od 9. oktobra 2003. godine. 78. AP 3240/07 PODNOSITELJ: Boro Medić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj 006-0-Gvl-07-000 006 od 11. oktobra 2007. godine. 79. AP 3241/07 PODNOSITELJ: Vladimir Mavić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Suda Bosne i Hercegovine, broj Rev-10/07 od 26. septembra 2007. godine; • presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj Gž-41/06 od 13. marta 2007. godine i broj P-103/05 od 27. aprila 2006. godine. 80. AP 3257/07 PODNOSITELJ: Ratko Dojčinović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Rev-06-000597 od 28. juna 2007. godine. 81. AP 3288/07 PODNOSITELJ: Marinko Banović Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj U-1991/05 od 15. novembra 2007. godine; • rješenje Ministarstva stambenih poslova Kantona Sarajevo, broj 27/02-23-5798/03 od 23. januara 2004. godine; • zaključak Uprave za stambena pitanja Kantona Sarajevo, broj 23-04/II-23-P-401/02 od 21. maja 2003. godina. 82. AP 3331/07 PODNOSITELJ: Sanja Stupar Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-07-000 824 od 19. oktobra 2007. godine; • presuda Okružnog suda u Banjaluci, broj 011-0-Ž-06-000 154 od 29. maja 2007. godine. 83. AP 3337/07 PODNOSITELJICA: Zumra Hamzić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Okružnog suda u Bijeljini, broj 012-0-Gž-08-000108 od 18. marta 2008. godine; • rješenje Osnovnog suda u Bijeljini, broj 080-0-I-06-000 195 od 9. oktobra 2007. godine. 84. AP 3363/07 PODNOSITELJ: N.B. Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-22/04 od 3. oktobra 2007. godine; • rješenje Ministarstva finansija Republike Srpske, Poreske uprave, Odbora za rješavanje poreskih žalbi, broj 01/0104/461-901/03 od 8. decembra 2003. godine;ministarstva finansija Republike Srpske, Poreske uprave, Područnog centra Banja Luka, broj 02/0702-457-121-1062/03 od 25. augusta 2003. godine. 85. AP 3374/07 PODNOSITELJ: Marinković-komerc» d.o.o. Banja Luka Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-347/04 od 10. oktobra 2007. godine. 86. AP 3478/07 PODNOSITELJICA: Elmedina Ablaković Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 009-0-GŽ-07-001041 od 24. septembra 2007. godine; • presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj P-1856/01 od 29. novembra 2004. godine. 87. AP 3495/07 PODNOSITELJ: «Normal» d.o.o Banja Luka Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-1024/02 od 7. decembra 2005. godine. 88. AP 1763/08 PODNOSITELJ: Luka Šimić Pobijani akti/predmet apelacije: • apelacija zbog navodne povrede njegovih prava iz člana 143. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine, 89. AP 1811/08 PODNOSITELJICA: Dragica Dobrić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Banjaluci broj 011-0-Ž-07-000 147 od 26. marta 2008. godine; • presuda Osnovnog suda u Prijedoru broj Rs-162/05 od 2. februara 2007. godine. 90. AP 1827/08 PODNOSITELJ: «Bobar osiguranje» a.d. Bijeljina Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske broj 118-0-Rev-08-000 345 od 7. maja 2008. godine; • presuda Okružnog suda u Trebinju broj 015-0-Gž-07-000 453 od 11. decembra 2007. godine; • presuda Osnovnog suda u Foči broj 094-0-Mal-07-000 050 od 6. septembra 2007. godine. 91. AP 1829/08 PODNOSITELJICA: Tatjana Šarić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske broj 118-0-Uvp-06-000 159 od 19. marta 2008. godine; • presuda Okružnog suda u Banjoj Luci broj U-664/05 od 18. septembra 2006. godine. 92. AP 1831/08 PODNOSITELJICA: Milevka Mitrović Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Istočnom Sarajevu broj GŽ-399/01 od 4. decembra 2001. godine; • presuda Osnovnog suda u Višegradu broj P-31/01 od 20. septembra 2001. godine, jer se radi o pitanju o kome je Ustavni sud Bosne i Hercegovine već odlučivao. 93. AP 1849/08 PODNOSITELJ: Marinko Đurica Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Banjaluci broj 011-0-Ž-08-000 115 od 26. marta 2008. godine; • presuda Osnovnog suda u Prijedoru broj Rs-61/05 od 21. januara 2008. godine. 94. AP 1886/06 PODNOSITELJ: Muradif Omić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenja Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-06-000 035 od 2. maja 2006. godine. 95. AP 117/08 PODNOSITELJ: Rasim Karabegović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenja Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-06-000 295 od 25. oktobra 2007. godine. 96. AP 119/08 PODNOSITELJ: Adem Iriškić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske broj 118-0-Rev-06-000 400 od 16. oktobra 2007. godine; • rješenje Okružnog suda u Doboju broj Gž-757/05 od 16. decembra 2005. godine; • rješenje Osnovnog suda u Tesliću broj Rs-11/02 od 5. avgusta 2005. godine. 97. AP 303/08 PODNOSITELJ: Mehmed Alispahić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Općinskog suda u Banovićima, broj P-42/01 od 20. novembra 2002. godine. 98. AP 359/08 PODNOSITELJ: Duško Mijatović Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske broj 118-0-Kž-07-000 217 od 6. decembra 2007. godine; • presuda Okružnog suda u Banjaluci broj 011-0-K-07-000 048 od 18. septembra 2007. godine. 99. AP 402/08 PODNOSITELJ: M.R. Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Komisije za izlaganje podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima opštine Kneževo DN broj 024-002-951-226/99 od 11. novembra 1999. godine. 100. AP 409/07 PODNOSITELJICA: Mirjana Spasojević Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-546/05 od 14. novembra 2006. godine; • rješenje Okružnog suda u Doboju, broj Gž-548/04 od 16. maja 2005. godine i Rješenja Osnovnog suda u Modriči, broj Rs-14/04 od 20. augusta 2004. godine. 101. AP 495/08 PODNOSITELJ: Mihajlo Martinjuk Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-07-000 964 od 11. januara 2008. godine 102. AP 605/07 PODNOSITELJ: Milomir Stojnić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Doboju, broj U-143/05 od 14. juna 2006. godine; • rješenje Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, broj 05/5-6389/03 od 15. septembra 2005. godine. 103. AP 751/08 PODNOSITELJ: Š.Ć Pobijani akti/predmet apelacije: • apelacija podnesena zbog navodne povrede prava zaštićenih Ustavom Bosne i Hercegovine u postupku deeksproprijacije nekretnina u predmetu broj 05-31/2-14/02, te u postupku određivanja pravične naknade za eksporprisane nepokretnosti u predmetu Općinskog suda u Velikoj Kladuši broj RT-251/97 (R-419/86). 104. AP 757/08 PODNOSITELJ: S.J. Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske broj 118-0-Rev-06-000 380 od 4. januara 2008. godine; • rješenje Okružnog suda u Doboju broj Gž-604/05 od 16. decembra 2005. godine i rješenja Osnovnog suda u Tesliću broj RS-56/01 od 15. marta 2005. godine. 105. AP 771/08 PODNOSITELJ: Ivan Vrbica Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-118-0-Rev-06-000 602 od 20. novembra 2007. godine. 106. AP 839/08 PODNOSITELJ: L.B. Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-06-001 234 od 13. novembra 2007. godine. 107. AP 905/08 PODNOSITELJICA: Mihrija Pelak Pobijani akti/predmet apelacije: • apelacija podnesena radi izmjene odredaba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH» broj 27/07. 108. AP 909/08 PODNOSITELJ: N.B. Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske broj 118-0-Rev-07-000 144 od 31. januara 2008. godine; • rješenje Okružnog suda u Doboju broj Gž-369/05 od 4. oktobra 2006. godine i rješenja Osnovnog suda u Tesliću broj Rs-81/01 od 2. marta 2005. godine. 109. AP 1945/08 PODNOSITELJICA: Stevica i Đurđinka Mrkajić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Tuzli broj Gž. 1534/05 od 24. aprila 2008. godine. 110. AP 1961/08 PODNOSITELJICA: Milojka Aleksić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj Už-64/04 od 16. aprila 2008. godine, presude Kantonalnog suda u Zenici broj U-100/03 od 27. novembra 2003. godine; • rješenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona broj 12-23-1089/01 od 29. aprila 2003. godine; • rješenje Službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove Općine Olovo broj 05-23-105/00 od 12. jula 2001. godine. 111. AP 1979/08 PODNOSITELJ: TD «Valer» d.o.o. Banjaluka Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske broj 118-0-Rev-07-000 108 od 9. aprila 2008. godine; • presuda Okružnog suda u Banjaluci broj Pž-90/05 od 31. oktobra 2006. godine. 112. AP 1983/08 PODNOSITELJ: Vojin Kudra Pobijani akti/predmet apelacije: • zaključak o dozvoli izvršenja Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Republike Srpske, Područna jedinica Laktaši, broj 21.26/473-39-32/05 od 30. juna 2008. godine. 113. AP 1997/08 PODNOSITELJ: Krasnodar Erceg i drugi Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-Rev-07-000282 od 25. marta 2008. godine; • presuda Kantonalnog suda u Livnu broj 010-0-GŽ-06-000-323 od 12. decembra 2006. godine. 114. AP 2013/06 PODNOSITELJ: AD «Građevinar» Novi Grad Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Okružnog suda u Banjoj Luci, broj U-381/05 od 26. maja 2006. godine. 115. AP 2109/08 PODNOSITELJ: Slavko Guzijan Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske broj 118-0-Uvp-06-000 105 od 18. juna 2008. godine; • rješenje Okružnog suda u Banjaluci broj U-810/05 od 10. maja 2006. godine; • presuda Okružnog suda u Banjaluci broj U-5/05 od 13. septembra 2005. godine, • rješenje Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske Srpske – Odjeljenje za rješavanje o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja u drugom stepenu Banjaluka broj 1021311903 od 8. novembra 2004. godine; • rješenje Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, Filijala Banjaluka broj 1021311903 od 25. avgusta 2004. godine. 116. AP 2117/08 PODNOSITELJ: «Privredna banka Sarajevo» d.d. Sarajevo Pobijani akti/predmet apelacije: • Presuda Okružnog suda u Trebinju broj 015-0-Pž-07-000 106 od 6. maja 2008. godine. 117. AP 2139/08 PODNOSITELJ: Adel Tukar Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Općinskog suda u Bugojnu broj 046-0-P-06-000348 od 9. juna 2008. godine; • presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku broj 006-0-Gž-07-000 406 od 21. juna 2007. godine; • presuda Općinskog suda u Bugojnu broj 046-0-P-06-000 348 od 1. februara 2007. godine. 118. AP 2166/08 PODNOSITELJ: Zoran Milošević Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Općinskog suda u Zenici broj 043-0-KV-08-000173 od 18. juna 2008. godine i broj 043-0-KPS-08-000025 od 12. maja 2008. godine. 119. AP 2171/07 PODNOSITELJ: Branko Marušić Pobijani akti/predmet apelacije: • odluka Okružnog tužilaštva Banja Luka, Posebnog tužilaštva za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala – Specijalnog tužilaštva, broj A-242/07 od 21. maja 2007. godine. 120. AP 2187/07 PODNOSITELJ: Dž.T. Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske broj 118-0-Rev-06-000 094 od 8. juna 2007. godine; • rješenje Okružnog suda u Doboju broj GŽ-329/05 od 13. aprila 2005. godine; • rješenje Osnovnog suda u Tesliću broj RS-42/01 od 24. februara 2005. godine. 121. AP 2195/08 PODNOSITELJ: Miljan Škiljević Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Trebinju broj 015-0-Gž-07-000 353 od 10. juna 2008. godine. 122. AP 2196/07 PODNOSITELJ: „Poljoopskrba LTD“ d.o.o. Odžak Pobijani akti/predmet apelacije: • presude Kantonalnog suda u Odžaku, broj 002-0-U-000 020 od 23. maja 2007. godine. 123. AP 2201/08 PODNOSITELJICA: Haiša Rizvanović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske broj 118-0-Rev-08-000 421 od 24. aprila 2008. godine; • presuda Okružnog suda u Banjoj Luci broj 011-0-Gž-07-001639 od 28. novembra 2007. godine; • presuda Osnovnog suda u Banjoj Luci broj P-452/04 od 6. juna 2007. godine. 124. AP 2203/08 PODNOSITELJ: Euroherc osiguranje DD Ljubuški Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Širokom Brijegu broj 008-0-Gž-08-000 104 od 13. maja 2008. godine. 125. AP 2208/06 PODNOSITELJ: Skender Budakova Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Doboju, broj U-101/05 od 3. maja 2006. godine; • rješenje Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, broj 05-050-01-704/05 od 22. juna 2005. godine; • zaključak Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, Odsjek Ministarstva u Derventi, broj 05-050-14-211/02 od 5. decembra 2003. godine, 126. AP 2233/08 PODNOSITELJ: «Agrooprema» d.o.o. Gradiška Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Banjaluci broj 011-0-Gž-08-000 315 od 29. aprila 2008. godine. 127. AP 2241/08 PODNOSITELJ: Nedeljko Šljivo i drugi Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-Rev-07-001 191 od 15. maja 2008. godine; • presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj 009-0-Gž-06-002 493 od 23. marta 2007. godine. 128. AP 2257/08 PODNOSITELJ: DOO «Kompromis» Živinice Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-Uvp-07-000 005 od 21. maja 2008. godine; • presuda Kantonalnog suda u Tuzli broj 003-0-U-06-000 003 od 7. novembra 2006. godine; • rješenje Federalnog ministarstva finansija Sarajevo broj 07-15-214/05 od 7. novembra 2005. godine, Rješenja Porezne uprave, Kantonalni ured Tuzla broj 10-3/01-15-2-1150-2/04 od 21. februara 2005. godine i Rješenja Porezne uprave, Kantonalni ured Tuzla broj 10-3/01-15-2-1150-1/04 od 31. januara 2005. godine. 129. AP 2267/08 PODNOSITELJ: Branko Despotović Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske broj 118-0-Uvp-07-000 009 od 30. aprila 2008. godine; • presuda Okružnog suda u Bijeljini broj 012-0-U-000 072 od 27. novembra 2006. godine; • rješenje Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske broj 01-817/06 od 9. marta 2006. godine i Rješenja Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Filijala Bijeljina broj 03-12/16 od 24. januara 2006. godine. 130. AP 2285/08 PODNOSITELJ: Predrag Šipovac Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Trebinju broj 015-0-Kž-08-000 024 od 20. maja 2008. godine; • presuda Osnovnog suda u Trebinju broj K-342/05 od 29. februara 2008. godine. 131. AP 2287/08 PODNOSITELJ: Zdravko Popović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Okružnog suda u Doboju broj 013-0-Gž-07-000 528 od 21. maja 2008. godine; • rješenje Osnovnog suda u Doboju broj 085-0-P-06-000 328 od 15. juna 2007. godine. 132. AP 2509/07 PODNOSITELJ: Duško Stevanović i Milorad Stefanović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj 097-0-Gž-07-000217 od 5. juna 2007. godine; • rješenje Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj P-1742/87-I od 8. decembra 2006. godine, 133. AP 2524/07 PODNOSITELJ: Musad Đug Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Uvl-101/03 od 21. juna 2007. godine; i presuda, broj U-850/01 od 27. augusta 2003. godine. 134. AP 2547/07 PODNOSITELJ: Neđeljko Blatešića Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 003-0-Gž-07-000 981 od 9. jula 2007. godine; • presuda Općinskog suda u Živinicama, broj 003-0-P-06-000682 od 29. maja 2007. godine. 135. AP 2556/07 PODNOSITELJ: Branislav Krstić Pobijani akti/predmet apelacije: • apelacija protiv Federacije Bosne i Hercegovine zbog mučenja koje je pretrpio u logoru u Tarčinu od 1992. do 1996. godine i radi isplate odštete za prisilni rad i narušeno zdravlje za vrijeme provedeno u logoru. 136. AP 2581/07 PODNOSITELJ: «PETICA PLUS» d.o.o. Mostar Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj 007-0-U-07-000 374 od 21. augusta 2007. godine. 137. AP 2657/07 PODNOSITELJI: Zdravka, Mirko, Željko i Milena Malbašić Pobijani akti/predmet apelacije: • odluka Okružnog tužilaštva Banja Luka broj KT-I-959705 od 12. jula 2007. godine i naredbe Okružnog tužilaštva Banja Luka broj KTI-959/05 od 31. maja 2007. godine. 138. AP 2708/07 PODNOSITELJICA: Edina Krupić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske broj 118-0-Rev-06-000 777 od 11. maja 2007. godine. • rješenje Osnovnog suda u Banjaluci broj RS-452/01 od 14. maja 2002. godine. 139. AP 2877/07 PODNOSITELJ: Blagoje Šarenac Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 009-0-GŽ-06-001652 od 17. avgusta 2007. godine. 140. AP-3056/07 PODNOSITELJ: Šemso Salkić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske broj Rev-232/05 od 3. marta 2006. godine. 141. AP 3142/07 PODNOSITELJ: Hotel «Bevanda» d.o.o. Mostar Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Rev-06-001269 od 25. oktobra 2007. godine i presude Kantonalnog suda u Mostaru, broj 007-0-Pž-06-000099 od 31. augusta 2006. godine. 142. AP 3153/06 PODNOSITELJ: Dušan Banović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-06-000 311 od 8. septembra 2006. godine; • presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj Gž-408/04 od 9. novembra 2005. godine. 143. AP 3242/06 PODNOSITELJ: Ivo Petrušić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenja Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-352/05 od 12. septembra 2006. godine; • rješenje Okružnog suda u Banjaluci, broj Ž-344/02 od 3. decembra 2004. godine; • rješenje Osnovnog suda u Banjaluci, broj Rs-690/01 od 27. augusta 2002. godine. 144. AP 3499/07 PODNOSITELJ: Zvonko Fišer Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Uvl-26/04 od 3. oktobra 2007. godine; • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj U-1381/03 od 22. aprila 2004. godine; • rješenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša, broj UPII/05-23-5-633/02 od 27. marta 2003. godine i rješenja Uprave za stambena pitanja Kantona Sarajevo, broj 23-04/II-23-146/00 od 18. jula 2002. godine. 145. AP 3581/07 PODNOSITELJ: «Došlić» d.o.o. Kozarska Dubica Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-06-000 334 od 30. aprila 2007. godine; • rješenje Okružnog suda u Banoj Luci, broj P-347/03 od 23. decembra 2005. godine. 146. AP 1993/08 PODNOSITELJ: Fehro Habibović Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Tuzli broj 003-0-Gž-06-001 757 od 17. aprila 2007. godine; • presuda Općinskog suda u Živinicama broj P-430/05 od 12. oktobra 2006. godine. VII. OBUSTAVA POSTUPKA 147. AP 2404/06 PODNOSITELJ: Miroslav Straživuk Pobijani akti/predmet apelacije: • Apelacija podnesena zbog nedonošenja odluke u razumnom roku u predmetu Osnovnog suda u Banja Luci, broj P-471/01. VIII. Informacija o primjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine IX. Razno
Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Seada Palavrić
Подијели