Najava 67. sjednice Vijeća od pet sudija

Na osnovu člana 9. stav 1. i člana 34. stav 1. i člana 36. stav 1. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazujem 67. sjednicu VIJEĆA OD PET SUDIJA za 14. juli 2008. godine sa početkom u 9:30 sati
Dnevni red: I. Usvajanje zapisnika sa 66. sjednice Vijeća od pet sudija održane 12. juna 2008. godine II. PRIVREMENE MJERE 1. AP 1274/08 PODNOSITELJ: «GOLD EXPORT-IMPORT» d.o.o. Banjaluka Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Okružnog suda u Banjaluci, broj 011-0-Pž-07-000 310 od 30. januara 2008. godine. • Apelant je, 15. maja 2008. godine, podnio dopunu apelacije i zahtjev za određivanje privremene mjere. zatraživši da Ustavni sud naredi obustavu svih radnji u izvršnom postupku kod Osnovnog suda u Banjaluci, u predmetu broj 071-0-IP-07-000884 do konačne odluke Ustavnog suda o apelaciji. 2. AP 1441/08 PODNOSITELJ: Eldar Malinić Pobijani akti/predmet apelacije • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Kž-07-000 143 od 27. marta 2008. godine; • Apelant je, 28. maja 2008. godine, zatražio donošenje privremene mjere kojom bi Ustavni sud privremeno odložio izvršenje pravomoćne presude Okružnog suda u Banjaluci, broj 011-0-K-07-000 021 od 24. maja 2007. godine, do donošenja odluke o apelaciji. 3. AP 1505/08 PODNOSITELJ: Borislav Berjan Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Kž-08-000002 od 5. marta 2008. godine, i Presude Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 009-0-K-06-000088 od 15. oktobra 2007. godine. • apelant je, također, podnio zahtjev za donošenje privremene mjere kojom bi Ustavni sud prekinuo apelantu dalje izdržavanje kazne zatvora po pravosnažnoj Presudi Kantonalnog suda, broj 009-0-K-06-000088 od 15. oktobra 2007. godine, do okončanja postupka po predmetnoj apelaciji pred Ustavnim sudom. 4. AP 1604/08 PODNOSITELJICA: Zinaida Handžić Pobijani akti/predmet apelacije: • apelaciju protiv Rješenja Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Gž-08-000 159 od 6. maja 2008. godine, i Rješenja Općinskog suda u Visokom, broj 041-0-I-07-001 442 od 5. novembra 2007. godine. • apelantica je, također, podnijela zahtjev za donošenje privremene mjere kojom bi Ustavni sud naredio izvršenje po izvršnom prijedlogu apelantice. 5. AP 1719/08 PODNOSITELJ: Dragan Kuzmanović Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 118-0-Kžž-07-000 025, od 17. aprila 2008. godine; • apelant je, također, podnio zahtjev za donošenje privremene mjere kojom bi Ustavni sud naredio da se odloži izvršenje kazne zatvora apelantu do donošenja odluke o apelaciji. 6. AP 381/07 PODNOSITELJICA: Mirsada Mujadžić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Kž-296/05 od 7. decembra 2006. godine i Presude Kantonalnog suda u Bihaću, broj K-72/04 od 2. marta 2005. godine. • apelantica je podnijela i zahtjev za donošenje privremene mjere, kojom bi Ustavni sud obustavio izvršenje kazne zatvora do donošenja odluke o apelaciji. 7. AP 1660/08 PODNOSITELJ: Rudolf Cipetić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Širokom Brijegu, broj 008-0-Kž-08-000 005 od 27. marta 2008. godine. • apelant je, takođe, podnio zahtjev za donošenje privremene mjere, kojom bi Ustavni sud obustavio izvršenje kazne zatvora do donošenja odluke o apelaciji III. MEMORANDUMI POVODOM ZAHTJEVA ZA PREISPITIVANJE ODLUKA USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE 8. AP 988/06 MEMORANDUM POVODOM ZAHTJEVA ZA PREISPITIVANJE ODLUKE BROJ AP 988/06 OD 26. JUNA 2007. GODINE IV. ODLUKE O MERITUMU 9. AP 531/07 PODNOSITELJ: Udruženje za zaštitu deviznih štediša u Bosni i Hercegovini Pobijani akti/predmet apelacije: • apelacija podnesena zbog nedonošenja odluke u razumnom roku u predmetu Suda Bosne i Hercegovine, broj P-59/04. 10. AP 764/06 PODNOSITELJICA: Milena Črepnjak Pobijani akti/predmet apelacije: • apelacija protiv Presude Općinskog suda u Velikoj Kladuši, broj P-69/99 od 26. jula 2001. godine; • apelacija podensena zbog nedonošenja odluke u razumnom roku u predmetu Kantonalnog suda u Bihaću, broj Gž-96/03, o žalbi apelantice protiv presude Općinskog suda, broj P-69/99 od 26. jula 2001. godine. 11. AP 994/06 PODNOSITELJ: Hamza Pičar Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-490/04, od 8. decembra 2005. godine. 12. AP 1861/06 PODNOSITELJI: Rifat i Mediha Duraković Pobijani akti/predmet apelacije: • apelacija podnesena zbog nedonošenja odluke u razumnom roku u postupku o žalbi pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, podnesenoj protiv Presude Općinskog suda u Sarajevu, broj Pr-771/03 od 30. septembra 2003. godine. 13. AP 2369/06 PODNOSITELJ: «Drvo-Exim» dd Srebrenica Pobijani akti/predmet apelacije: • apelaciju zbog zbog nedonošenja odluke u razumnom roku u predmetu Osnovnog suda u Srebrenici, broj P-14/05. 14. AP 2381/06 PODNOSITELJICA: Nataša Vašalić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-1118/05 od 18. aprila 2006. godine. ODLUKE O DOPUSTIVOSTI 15. AP 1066/06 PODNOSITELJICA: Frida Ot Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Trebinju, broj Gž 291/06, od 16. februara 2006. godine, kojom je potvrđena presuda Osnovnog suda u Trebinju, broj P-46/04, od 15. februara 2005. godine. 16. AP 1114/06 PODNOSITELJ: Esad Salihović Pobijani akti/predmet apelacije: • presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-224/04, od 13. decembra 2005. godine. 17. AP 1300/06 PODNOSITELJ: „Brzaković Commerce“ Sarajevo Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-756/04, od 5. januara 2006. godine. 18. AP 1370/08 PODNOSITELJ: Ante Romić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda Mostar, broj Gž-964/05, od 9. februara 2006. godine. 19. AP 1806/06 PODNOSITELJ: Džemil Spahić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Gž-06-000-781 od 11. aprila 2006. godine; • rješenje Općinskog suda u Zenici, broj P-766/04 od 2. februara 2006. godine. 20. AP 1256/06 PODNOSITELJ: Marko Musa Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-950/05 od 9. februara 2006. godine. 21. AP 1472/06 PODNOSITELJICA: Branislava Đuričić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-352/05 od 9. februara 2006. godine; • presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-1624/04 od 12. januara 2005. godine i Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-237/04 od 14. oktobra 2004. godine. 22. AP 2001/06 PODNOSITELJICA: Jelisavka Radić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-9/05 od 4. maja 2006. godine, • presuda Okružnog suda u Bijeljini, broj Gž-130/02 od 29. oktobta 2004. godine; • presuda Osnovnog suda u Zvorniku, broj Rs-18/00 od 6. septembra 2001. godine. 23. AP 2417/06 PODNOSITELJICA: Sabaheta Podbičanin Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-336/04 19. maja 2006. godine; • rješenje Općinskog suda u Sarajevu, broj P-748/00 od 26. decembra 2003. godine. 24. AP 1651/08 PODNOSITELJICA: Amra Hrnjić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Zenici broj 004-0-Gž-08-000 145 od 28. maja 2008. godine; • rješenje Općinskog suda u Visokom, broj 041-0-I-07-001 398 od 5. novembra 2007. godine. 25. AP 2207/06 PODNOSITELJICA: Spasoja Kezunović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, broj 014-0-GŽ-06-000-223 od 10. maja 2006. godine; • rješenje Osnovnog suda u Sokocu, broj R-I-11/05 od 30. novembra 2005. godine. 26. AP 1105/08 PODNOSITELJI: Siniša i Nada Davidović Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Banja, Luci broj 011-0-U-07-000 755 od 10. marta 2008. godine. 27. AP 1792/06 PODNOSITELJ: Milenko Gavrić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Banjaluci, broj 011-0-Ž-06-000 032 od 15. maja 2006. godine. 28. AP 2433/06 PODNOSITELJ: Remontmontaža d.d. Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-1040/05 od 30. maja 2006. godine. 29. AP 2475/06 PODNOSITELJ: Petar Međugorac Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-531/05 od 11. maja 2006. godine; • rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj RSŽ-127/04 od 20. decembra 2004. godine. 30. AP 394/08 PODNOSITELJ: Đoko Slijepčević Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-07-001 029 od 21. decembra 2007. godine; • presuda Okružnog suda u Trebinju, broj 015-0-Gž-06-000 073 od 17. augusta 2007. godine; • presuda Osnovnog suda u Trebinju, broj P-84/05 od 24. oktobra 2005. godine. 31. AP 1929/06 PODNOSITELJ: «MON BENZ» d.o.o. Doljani, Čapljina Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda Mostar, broj 007-0-Pž-06-000031 od 25. aprila 2006. godine. 32. AP 2692/06 PODNOSITELJ: RMU „Breza“ d.o.o Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-1175/05 od 15. avgusta 2006. godine. 33. AP 2770/06 PODNOSITELJ: Mustafa Suljić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda, broj Gž-1461/04 od 27. jula 2006. godine. 34. AP 2818/06 PODNOSITELJICA: Vahida Karahmet Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-913/04 od 18. avgusta 2006. godine; • presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj Mal-767/01 od 23. februara 2004. godine. 35. AP 2940/06 PODNOSITELJICA: Šefika Omeragić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj U-652/04 od 19. oktobra 2006. godine. 36. AP 3093/07 PODNOSITELJICA: Ruža Živković Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj 007-0-U-06-000 564 od 23. oktobra 2007. godine. V. ODLUKE O DOPUSTIVOSTI – ODJEL ZA DOPUSTIVOST 37. AP 80/07 PODNOSITELJ: Muhamed Mešić i dr. Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 003-0-Gž-06-000 592 od 26. oktobra 2006. godine. 38. AP 87/08 PODNOSITELJ: Đorđo Zečević Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Trebinju, broj 015-0-Kž-07-000 060 od 30. oktobra 2007. godine; • presuda Osnovnog suda u Trebinju, broj K-32/03. (N) od 7. maja 2007. godine. 39. AP 125/08 PODNOSITELJ: Esad Kobašlić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-07-000 961 od 7. decembra 2007. godine; • presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj 011-0-Gž-06-001 770 od 29. juna 2007. godine. 40. AP 217/08 PODNOSITELJ: «Aleks – Petrol» d.o.o. Bijeljina Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-1304/03 od 31. oktobra 2007. godine. 41. AP 353/08 PODNOSITELJ: Božo Dakić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-07-000 921 od 20. novembra 2007. godine; • presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj 011-0-Ž-07-000 295 od 12. juna 2007. godine; • presuda Osnovnog suda u Mrkonjić Gradu, broj 075-0-P-06-000 151 od 26. januara 2007. godine. 42. AP 455/08 PODNOSITELJ: Boro Bajić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Osnovnog suda u Banjoj Luci, broj I-2854/03 od 9. maja 2003. godine. 43. AP 475/08 PODNOSITELJ: «Svilevina» d.o.o. Bileća Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-07-001 002 od 21. decembra 2007. godine; • presuda Okružnog suda u Trebinju, broj 015-0-Gž-06-000 359 od 20. septembra 2007. godine i presuda Osnovnog suda u Trebinju. 44. AP 602/08 PODNOSITELJ: Spasoje Lukić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Osnovnog suda u Doboju broj P-441/2001 od 18. decembra 2003. godine. 45. AP 604/07 PODNOSITELJ: Milomir Stojnić Pobijani akti/predmet apelacije: • apelacija podenesena radi naknade štete za nezakonito angažovanje u ratu. 46. AP 637/08 PODNOSITELJ: DOO „MEŠIĆI-TRADE“ Kozarac Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske broj U-1063/04 od 22. novembra 2007. godine, • rješenje Odbora za rješavanje poreskih žalbi Poreske uprave Republike Srpske broj 01/0104/450-1020/03 od 20. avgusta 2004. godine; • rješenje Sektora istraga i kontrole velikih poreskih obveznika Poreske uprave Republike Srpske broj 01/0303/490-3-310-104/03 od 28. maja 2004. godine. 47. AP 671/08 PODNOSITELJ: Z. Z. «Vakufljanka» Bijeljina Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Bijeljini, broj 012-0-Pž-06-000 005 od 18. decembra 2007. godine. 48. AP 719/07 PODNOSITELJ: R.O. Zavod za zaštitu djece i omladine Pazarić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 009-0-PŽ-06-000 300 od 11. oktobra 2006. godine; • rješenje Općinskog suda u Sarajevu, broj UF/I-2234/05 od 16. maja 2006. godine. 49. AP 788/08 PODNOSITELJI: Milija, Goran i Zoran Jokić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske broj 118-0-Rev-07-000 518 od 4. januara 2008. godine. 50. AP 915/08 PODNOSITELJICA: Zdravka Marković Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-29/94 od 15. juna 1994. godine. 51. AP 952/08 PODNOSITELJICA: Milena Kušić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-06-000 891 od 15. januara 2008. godine; • presuda Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, broj 014-0-Gž-06 000 032 od 9. maja 2006. godine; • presuda Osnovnog suda u Sokocu, broj Rs-394/04 od 7. oktobra 2005. godine. 52. AP 957/08 PODNOSITELJICA: Radosava Jezdimirović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj 003-0-Gž-08-000 067 od 31. januara 2008. godine. 53. AP 971/08 PODNOSITELJICA: Ferida Krtolica Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 009-0-GŽ-07000669 od 30. januara 2008. godine, • presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj 065-0-P-06-003608 od 28. decembra 2006. godine. 54. AP 1003/08 PODNOSITELJ: Milun Živković Pobijani akti/predmet apelacije: • presude Kantonalnog suda u Sarajevu broj U-2684/05 od 30. januara 2007. godine. 55. AP 1004/07 PODNOSITELJ: Miroslav Pančić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj 097-0-Gž-06-000127 od 27. decembra 2006. godine. 56. AP 1051/08 PODNOSITELJ: Sead Jaganjac Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 003-0-GŽ-07-000570 od 29. novembra 2007. godine, • presuda Općinskog suda u Tuzli, broj P-2458/05 od 14. februara 2007. godine. 57. AP 1081/08 PODNOSITELJ: Rešad Smailović Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Zenici broj 004-0-GŽ-07-000 678 od 23. januara 2008. godine; • presuda Općinskog suda u Kaknju broj 036-0-P-06-000221 od 2. marta 2007. godine. 58. AP 1084/07 PODNOSITELJ: «Farmex» d.o.o. Bugojno i Tahir Plavac Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj 006-0-Pkž-06-000 007 od 30. novembra 20006. godine. 59. AP 1145/07 PODNOSITELJ: Momir Mihajlović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-07-000 043 od 2. marta 2007. godine; • presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj Gž-25/05 od 14. septembra 2006. godine. 60. AP 1237/07 PODNOSITELJ: Milan Bobić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj Už-594/04 od 14. februara 2007. godine; • rješenje Kantonalnog suda u Bihaću broj U-43/02 od 20. septembra 2004. godine, Rješenja Kantonalnog ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bihać broj 11/1-31-1294-UP-2/00 od 23. novembra 2000. godine; • rješenja Službe obnove i stambeno-komunalnih poslova Općine Bihać broj 3/36-372-1566/1 od 9. oktobra 2000. godine. 61. AP 1245/08 PODNOSITELJ: Milenko Kobas Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Okružnog suda Banja Luka, broj 011-0-Ž-08-000 094 od 12. marta 2008. godine. 62. AP 1251/08 PODNOSITELJICA: Ševala Selimbegović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-2761/04 od 25. januara 2008. godine; • rješenje Općinskog suda u Sarajevu, broj P-2746/03 od 25. oktobra 2004. godine. 63. AP 1300/08 PODNOSITELJ: Ekrema Duraković Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda Bihać, broj 001-0-Gž-06-000 281 od 21. januara 2008. godine; • rješenje Općinskog suda Cazin, broj Rs-573/05 od 4. maja 2005. godine. 64. AP 1333/08 PODNOSITELJI: Ratko Inđić i Stana Inđić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-08-000 124 od 12. marta 2008. godine; • presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj 011-0-GŽ-07-001608 od 4. decembra 2007. godine; • presuda Osnovnog suda u Prijedoru, broj P: 253/04 od 25. juna 2007. godine. 65. AP 1337/06 PODNOSITELJ: „Unipak-demining“ d.o.o Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, broj U-148/05 od 6. marta 2006. godine. 66. AP 1343/08 PODNOSITELJ: Vinko Petrović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Općinskog suda u Ljubuškom, broj 063-0-P-06-000 531 od 19. novembra 2007. godine; • presuda Općinskog suda broj 063-0-P-06-000 531 od 9. jula 2007. godine. 67. AP 1349/08 PODNOSITELJ: Ramo Mujkić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 003-0-GŽ-06-001147 od 12. februara 2008. godine. 68. AP 1387/07 PODNOSITELJ: Hasib Torlaković Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Komisije za implementaciju člana 152. Zakona o radu Republike Srpske, broj 05/5-173-1708/01/P.S. od 23. oktobra 2004. godine. 69. AP 1415/08 PODNOSITELJ: Enver Numanović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Okružnog suda u Doboju, broj 013-0-Gž-07-000 443 od 11. marta 2008. godine i broj 013-0-Gvl-07-000 002 od 15. maja 2007. godine; • presuda Osnovnog suda u Tesliću, broj P-167/05 od 14. novembra 2005. godine. 70. AP 1423/08 PODNOSITELJ: Teodor Zahorodni Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske broj 118-0-Rev-08-000 101 od 12. marta 2008. godine, • presuda Okružnog suda u Banjaluci broj 011-0-Ž-000 145 od 26. septembra 2007. godine; • presuda Osnovnog suda u Gradišci broj 072-0-P-06-000 239 od 8. decembra 2006. godine. 71. AP 1429/08 PODNOSITELJ: „Sarajevo-osiguranje“ d.d. Sarajevo Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Bihaću broj PŽ-85/03 od 15. maja 2006. godine; • presuda Općinskog suda u Bihaću broj PS-194/01 od 8. novembra 2002. godine. 72. AP 1483/06 PODNOSITELJ: Aldijan Daidžić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, 070-0-Kž-06-000 242-1 od 15. maja 2006. godine; • rješenje Vrhovnog suda, broj 009-0-Kv-06-000010 od 10. maja 2006. godine. 73. AP 1488/08 PODNOSITELJ: AD « Petrol » Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Trebinju, broj 015-0-Gž-07-000 255 od 24. marta 2008. godine; • presuda Osnovnog suda u Trebinju, broj 095-0-P-06-000-211 od 19. aprila 2007. godine. 74. AP 1561/08 PODNOSITELJ: Safet Kalesić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 003-0-K-06-000 002 od 5. aprila 2006. godine. 75. AP 1576/08 PODNOSITELJ: Slavko Matekalo Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda Novi Travnik, broj 006-0-Kž-07-000 095 od 18. juna 2007. godine; • presuda Općinskog suda u Travniku, broj K.1827/04 od 29. novembra 2006. godine. 76. AP 1580/07 PODNOSITELJ: Džafer Beširević Pobijani akti/predmet apelacije: • nije navedena i dostavljena osporena presuda suda u Bosni i Hercegovini. 77. AP 1595/07 PODNOSITELJ: Jure Jozić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-GŽ-06-001 568 od 14. marta 2007. godine; • presuda Općinskog suda u Zenici, broj P-763/04 od 6. juna 2006. godine. 78. AP 1609/08 PODNOSITELJ: F.D Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Mostaru. broj 58 0 I 0 11188 08 GŽ od 2. aprila 2008. 79. AP 1668/07 PODNOSITELJ: «Sa-Glorija» d.o.o. Sarajevo Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Suda Bosne i Hercegovine nabrojanih u operativnom dijelu odluke. 80. AP 1710/06 PODNOSITELJ: Dragan Janičić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-780/03 od 15. marta 2006. godine. 81. AP 1798/07 PODNOSITELJ: Sead Alijagić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Rev-06-000760 od 13. marta 2007. godine; • presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj Rsž-604/05 od 12. aprila 2006. godine, • presuda Općinskog suda u Bosanskoj Krupi, broj RS. 160/04 od 20. maja 2005. godine. 82. AP 1799/07 PODNOSITELJ: Zdenko Jurišić i dr. Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 003-0-Gž-06-001045 od 27. marta 2007. godine. 83. AP 1874/07 PODNOSITELJ: „Perutnina» d.d. Trn-Laktaši“ Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 805/05 od 13. aprila 2007. godine; • presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj Pž.227/03 od 19. augusta 2005. godine; • presuda Osnovnog suda u Banjoj Luci, broj PS-197/00 od 30. januara 2003. godine. 84. AP 1966/07 PODNOSITELJICA: Šefketa Jusufbašić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Doboju, broj 013-0-Gž-06-000 793 od 24. maja 2007. godine; • presuda Osnovnog suda u Doboju, broj, P. 658/02 od 18. septembra 2006. godine. <>b5. AP 1967/07 PODNOSITELJI: Mirsad Kljajić i Rasima Kljajić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Banjaluci broj 011-0-Gž-05-001 703 od 12. januara 2007. godine. 86. AP 1974/07 PODNOSITELJ: Senaid Mujabašić Pobijani akti/predmet apelacije: • odluka Komisije za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, broj CH/03/14950 od 19. decembra 2006. godine. 87. AP 2025/07 PODNOSITELJ: DOO «Global Ispat Koksna Industrija» Lukavac Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Tuzli broj 003-0-Pž-06-000 059 od 25. aprila 2007. godine; • presuda Općinskog suda u Tuzli broj Ps-2141/04 od 16. decembra 2005. godine. 88. AP 2045/07 PODNOSITELJ: Božo Marković Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Tuzli broj 003-0-Gž-06-001 902 od 25. januara 2007. godine; • presuda Općinskog suda u Tuzli broj P-891/05 od 17. oktobra 2006. godine. 89. AP 2133/07 PODNOSITELJ: Dragan Golub Pobijani akti/predmet apelacije: • apelacija podnesena radi naknade štete nastale zarobljavanjem u ratu. 90. AP 2183/07 PODNOSITELJICA: Jasmina Musa Pobijani akti/predmet apelacije: • apelacija podnesena zbog sticanja prava na starosnu penziju. 91. AP 2199/07 PODNOSITELJ: Goran Pandurević Pobijani akti/predmet apelacije: • presude Okružnog suda u Doboju, broj Gž-607/05 od 16. maja 2007. godine. 92. AP 2213/07 PODNOSITELJ: Đorđe Miladinović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Okružnog suda u Trebinju broj 015-0-Gž-06-000 438 od 29. maja 2007. godine; • presuda Osnovnog suda u Trebinju broj P-291/05 od 18. oktobra 2006. godine. 93. AP 2250/07 PODNOSITELJ: D.o.o. «Novošped» Tuzla Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj Uvl-5/07 od 4. juna 2007. godine i presude, broj U-1281/05 od 27. februara 2007. godine; • rješenje Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Banja Luka, broj 01/4-UP/II-2269/05 od 6. oktobra 2005. godine; • rješenje Regionalnog centra Banja Luka, broj 03/4-2/I-UP-78/04 od 25. maja 2005. godine. 94. AP 2264/07 PODNOSITELJ: Siniša Stanisavljević Pobijani akti/predmet apelacije: • odluka Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica broj R-513-1492-1/1-01-71-165-298-4/07 od 4. juna 2007. godine; • odluka Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica broj R-513-1492-1/1-01-71-165-298/06 od 1. decembra 2006. godine. 95. AP 2274/07 PODNOSITELJ: Nenad Malić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Kž-07-000 095 od 13. juna 2007. godine; • presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj 011-0-K-07-000-011 od 28. marta 2007. godine. 96. AP 2330/07 PODNOSITELJICA: Vera Ćosović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Okružnog suda u Trebinju, broj 015-0-Gž-06-000 380 od 11. juna 2007. godine; • rješenje Osnovnog suda u Trebinju, broj P-363/03 od 13. oktobra 2006. godine; • rješenje Okružnog suda u Trebinju, broj 015-0-Gž-06-000 219 od 7. jula 2006. godine; • rješenje Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-198/05 od 27. aprila 2006. godine. 97. AP 2416/07 PODNOSITELJICA: Mira Ninić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Banjaluci, broj 011-0-Kž-K-06-000 391 od 23. aprila. 2007. godine. 98. AP 2445/07 PODNOSITELJ: Sulejman Husić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj Gž-141/05 od 26. maja 2006. godine; • presuda Osnovnog suda u Mrkonjiću, broj P-15/03 od 15. oktobra 2004. godine. 99. AP 2449/06 PODNOSITELJ: «Bosnia hoteli i restorani» d.o.o. Sarajevo Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj Rev-897/04 od 16. maja 2006. godine; • presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj Pž-155/03 od 24. avgusta 2004. godine; • presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj Ps-389/02 od 9. aprila 2003. godine. 100. AP 2546/07 PODNOSITELJICA: Nevenka Garagić Pobijani akti/predmet apelacije: • obavijest Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, broj Kta. 2623/06 od 12. juna 2007. godine; • obavještenje Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, broj Kta. 2623/06 od 4. aprila 2007. godine. 101. AP 2603/06 PODNOSITELJ: Momčilo Ćufalić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Općinskog suda u Sarajevu, broj PR-298/05 od 2. marta 2005. godine. 102. AP 2651/06 PODNOSITELJ: Selim Šišić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Kž-06-000-132 od 21. jula 2006. godine; • presuda Općinskog suda u Žepču, broj 044-0-K-06-000 012 od 26. aprila 2006. godine. 103. AP 2774/07 PODNOSITELJ: Hazim Omerčić Pobijani akti/predmet apelacije: • apelacija podnesena radi naknade štete za pokretnu imovinu. 104. AP 2841/07 PODNOSITELJ: Sretko Šobot Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Okružnog suda u Banjaluci, broj 011-0-Gž-06-001 747 od 8. decembra 2006. godine; • rješenje Osnovnog suda u Banjaluci, broj P-1570/02 od 8. septembra 2006. godine; • presuda Okružnog suda broj Gž-1073/03 od 7. decembra 2005. godine; • presuda Osnovnog suda broj P-1570/02 od 6. februara 2003. godine. 105. AP 2954/06 PODNOSITELJ: Aleksandar Marković Pobijani akti/predmet apelacije: • apelacija zbog nedonošenja odluke u razumnom roku u postupku koji se vodi po prijedlogu apelanta za ponavljanje postupka pred Općinskim sudom Visoko u predmetu broj P-214/98. 106. AP 3014/06 PODNOSITELJ: Dragan Bogojević Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-06-000 245 od 21. jula 2006. godine; • presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj Gž-1677/03 od 18. novembra 2005. godine. 107. AP 3174/07 PODNOSITELJ: Vico Lekić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-07-000 676 od 7. septembra 2007. godine; • presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj 011-0-Gž-05-000 493 od 26. marta 2007. godine; • presuda Osnovnog suda u Gradišci, broj P-162/04 od 17. januara 2005. godine. 108. AP 3334/06 PODNOSITELJ: Mustafa Fejzić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Mostaru, broj 007-0-Gž-06-001 121 od 12. oktobra 2006. godine; • rješenje Općinskog suda u Čapljini, broj 07 53 000741 01 P od 17. jula 2006. godine. 109. AP 305/08 PODNOSITELJ: Svetislav Marjanović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenja Kantonalnog suda u Tuzli, broj 003-0-Gž-07-001346 od 23. novembra 2007. godine; • rješenje Općinskog suda u Tuzli, broj 032-0-P-06-00 1101 od 30. maja 2007. godine. 110. AP 400/08 PODNOSITELJI: Đorđo Miladinović i Ljilja Miladinović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Osnovnog suda u Trebinju, broj P-170/05 od 3. januara 2008. godine, presude Okružnog suda u Trebinju, broj 015-0-Gž-06-000 374 od 23. oktobra 2007. godine; • presuda Osnovnog suda u Trebinju, broj P-170/05 od 18. avgusta 2006. godine. 111. AP 503/08 PODNOSITELJI: Mujo i Džemila Bekan Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Trebinju, broj 015-0-Gž-06-000 303 od 20. septembra 2007. godine; • presuda Osnovnog suda u Foči, broj 094-0-P-05-000021 od 13. jula 2006. godine; • rješenje Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-469/05 od 27. decembra 2005. godine, • presuda Osnovnog suda u Foči, broj P-21/05 od 23. juna 2005. godine. 112. AP 572/07 PODNOSITELJ: Radojka Bakotić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-27/05 od 29. novembra 2006. godine; • rješenje Općinskog suda u Tuzli, broj P. 998/02 od 9. novembra 2004. godine. 113. AP 572/08 PODNOSITELJ: Branislav Bera Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj 011-0-Gž-06-001684 od 11. decembra 2007. godine. 114. AP 574/08 PODNOSITELJ: Ilija Barišić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje matični broj 02/1-1084227913 od 13. oktobra 2003. godine; • rješenje Kantonalne administrativne službe u Mostaru matični broj 10842277913 od 7. avgusta 2003. godine 115. AP 588/08 PODNOSITELJ: Tuzlanski kanton Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 009-0-Gž-06-001426 od 13. novembra 2007. godine; • presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj PR-1835/04 od 11. novembra 2005. godine. 116. AP 592/08 PODNOSITELJI: Đemila i Armin Arnaut Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj Gž-792/04 od 18. juna 2007. godine; • rješenje Općinskog suda u Bihaću, K broj 228/98 od 16. decembra 1999. godine. 117. AP 604/08 PODNOSITELJICA: Mensura Abazović Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda Novi Travnik, broj 06 0 U 000201 07 U od 19. decembra 2007. godine; • rješenje Ministarstva prostornog uređenja, obnove i povratka Srednjobosanskog kantona, broj 04-23-44/07 od 11. maja 2007. godine. 118. AP 796/08 PODNOSITELJICA: Nevenka Hodžić-Nović Spojene apelacije AP-796/08 i AP-1024/08. Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud), broj U-906/04 od 5. decembra 2007. godine; • rješenje Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, broj 05-050-01-615/04 od 13. maja 2004. godine; • rješenje Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, Odsjek Rogatica, broj 05-050-37-07/1/03 od 24. oktobra 2003. godine. 119. AP 889/08 PODNOSITELJ: Vilim Jurić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-635/04 od 25. augusta 2006. godine. 120. AP 1053/07 PODNOSITELJICE: Nizaheta Huseinčehajić i Fatima Kadić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Rev-06-000606 od 27. februara 2007. godine, • presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-611/05 od 23. februara 2006. godine. 121. AP 1067/08 PODNOSITELJ: Neil Turkanović Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-1266/04 od 20. februara 2008. godine. 122. AP 1083/08 PODNOSITELJ: Zufer Kadrić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-298/05 od 29. novembra 2005. godine; • presuda Općinskog suda u Tuzli, broj P-1443/01 od 22. decembra 2004. godine. 123. AP 1087/08 PODNOSITELJICA: Lana Bućin Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-06-001 073 od 20. februara 2008. godine; • presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj 011-0-Gž-06-000 886 od 30. juna 2006. godine; • presude Osnovnog suda u Banjoj Luci, broj 071-0-P-06-000 171 od 21. februara 2006. godine. 124. AP 1111/08 PODNOSITELJ: Zahid Herceglija Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj GŽ-2616/05 od 28. decembra 2007. godine. 125. AP 1189/08 PODNOSITELJ: Ladislav Prpić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-Rev-06-001 151 od 27. novembra 2007. godine; • presuda Kantonalnog suda u Mostaru broj Gž. 1252/05 od 6. aprila 2006. godine; • dopunske presude Općinskog suda u Mostaru broj P. 443/01-II od 18. avgusta 2005. godine; • presuda Općinskog suda u Mostaru broj P. 443/01-II od 2. juna 2004. godine. 126. AP 1193/08 PODNOSITELJ: Mirsad Halilović Pobijani akti/predmet apelacije: • odluke Kantonalnog suda u Zenici, broj K-7/05 od 29. marta 2005. godine. 127. AP 1313/08 PODNOSITELJICA: Šefika Muhadžić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj 011-0-Gž-06-001320 od 14. februara 2008. godine; • presuda Osnovnog suda u Banja Luci, broj P-87/02 od 8. maja 2006. godine. 128. AP 1344/08 PODNOSITELJ: Zoran Borjanović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-06-001 241 od 25. februara 2008. godine; • presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj 011-0-Ž-06-000 036 od 15. septembra 2006. godine; • presuda Osnovnog suda u Gradišci, broj Rs-72/2004 od 21. oktobra 2005. godine. 129. AP 1371/07 PODNOSITELJ: Milivoje Knežević Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-07-000 079 od 23. februara 2007. godine; • presuda Okružnog suda Banja Luka, broj Gž-1210/05 od 11. septembra 2006. godine; • presuda Osnovnog suda Prnjavor, broj P-86/98 od 12. maja 2005. godine. 130. AP 1377/08 PODNOSITELJ: Sead Huskić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-Kž-08-000018 od 26. februara 2008. godine; • presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj 001-0-K-RZ-07-000003 od 7. novembra 2007. godine, te rješenja Kantonalnog suda, br. 001-0-KPS-07-000 031 od 17. septembra 2007. godine, 001-0-Kv-0-000 113 od 10. septembra 2007. godine i 001-0-KPS-07-000 031 od 6. septembra 2007. godine. 131. AP 1417/08 PODNOSITELJ: Mujo Mehić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 009-0-Gž-07-000352 od 19. marta 2008. godine; • rješenje Općinskog suda u Sarajevu - Zemljišno knjižni ured, Odsjek KPU, broj Dn-I-4332/06 od 17. januara 2007. godine. 132. AP 1421/08 PODNOSITELJ: Smail Alivodić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1998/05 od 27. februara 2008. godine; • rješenje Općinskog suda u Sarajevu, broj P-367/96 od 11. oktobra 2004. godine. 133. AP 1433/08 PODNOSITELJ: «Bet Shop» d.o.o. Nevesinje Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Trebinju, broj 015-0-U-07-000 018 od 19. marta 2008. godine. 134. AP 1439/08 PODNOSITELJ: Dušan Vučić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj Gž-798/05 od 25. januara 2007. godine; • presuda Osnovnog suda u Banja Luci, broj P-632/03 od 11. marta 2005. godine. 135. AP 1451/08 PODNOSITELJ: Tuzlanski kanton Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1761/05 od 13. marta 2008. godine; • presuda Općinskog suda u Tuzli, broj P-3447/04 od 12. oktobra 2005. godine. 136. AP 1500/06 PODNOSITELJ: Akcionarsko društvo za osiguranje «Krajina Kopaonik» Istočno Sarajevo Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Uvl-120/04 od 29. marta 2006. godine, presude Vrhovnog suda, broj U-1088/03 od 22. septembra 2004. godine; • rješenja Ministarstva finansija Republike Srpske, Poreske uprave, Odbora za rješavanje poreskih žalbi, broj 01/0104/450-463/03 od 25. augusta 2003. godine; • rješenje Ministarstva finansija Republike Srpske, Poreske uprave, Sektora istrage, obavještavanja i kontrole velikih poreskih obveznika, Odjeljenja za kontrolu velikih poreskih obveznika, broj 01/0303/490-3-310.11/03 od 8. maja 2003. godine. 137. AP 1501/08 PODNOSITELJ: «CROTEC-M» Tehničko zaštitni radovi d.o.o. Maglaj Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-U-07-000 313 od 20. marta 2008. godine. 138. AP 1514/08 PODNOSITELJ: Petar Petrović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-07-000 002 od 4. aprila 2008. godine; • presuda Okružnog suda Banja Luka, broj 011-0-Gž-06-001 126 od 25. oktobra 2006. godine; • presuda Osnovnog suda Kotor Varoš, broj P-62/04 od 17. aprila 2006. godine. 139. AP 1594/08 PODNOSITELJ: Vehab Macanović Pobijani akti/predmet apelacije: • apelacija podensena zbog dužine trajanja postupka pred Kantonalnim sudom Bihać u predmetu broj 001-0-Gž-07-000672. 140. AP 1664/07 PODNOSITELJICA: Amra Merdžanić Pobijani akti/predmet apelacije: • odluke o prihvatljivosti i meritumu Komisije za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komisija za ljudska prava), broj CH/98/514 od 7. jula 2004. godine; • osporila presudu Kantonalnog suda, broj 009-0-U-07-000449 od 5. jula 2007. godine. 141. AP 1665/07 PODNOSITELJ: Slobodan Lukić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-U-06-000 513, od 18. maja 2007. godine; • rješenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okolice Zeničko-dobojskog kantona, broj 12-23-393/04 od 26. septembra 2006. godine; • rješenje Službe za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva Općine Zavidovići, broj 03/17-23-905/04 od 31. augusta 2004. godine. 142. AP 1685/08 PODNOSITELJ: I.P. Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Mostaru broj 07 0 U 001117 08 U od 8. aprila 2008. godine. 143. AP 1687/08 PODNOSITELJ: Lutvo Kurić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar broj 01/1-1130184289 od 27. decembra 2007. godine; • rješenje Kantonalne administrativne službe Travnik matični broj 1130184289 od 17. maja 2007. godine i 29. marta 2007. godine. 144. AP 1774/07 PODNOSITELJ: Dervo Mašić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž: 1622/04 od 23. febraura 2007. godine; • presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj P-2147/03 od 25. juna 2004. godine. 145. AP 1783/07 PODNOSITELJICA: Šaha Halilčević Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj U-712/02 od 19. aprila 2007. godine; • rješenje Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Sarajevo, broj 05-31-2-839/01 od 24. decembra 2001. godine; • zaključak Službe za geodetske i imovinsko pravne poslove Općine Banovići, broj UP 11/8-31-1628/99 od 17. oktobra 2001. godine. 146. AP 1880/07 PODNOSITELJ: Milanko Tomović Pobijani akti/predmet apelacije • rješenje Okružnog suda Istočno Sarajevo, broj 014-0-U-06-000 175 od 18. aprila 2007. godine. 147. AP 2179/07 PODNOSITELJ: Refik Agić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-739/05 od 16. maja 2007. godine, • presuda Općinskog suda u Živinicama, broj P-33/03-B od 4. marta 2004. godine. 148. AP 2209/07 PODNOSITELJ: Mehmedalija Badnjević Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Kž-06-000400 od 22. marta 2007. godine; • presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj K-64/05 od 24. aprila 2006. godine. 149. AP 2519/07 PODNOSITELJ: Dušan Lajšić Pobijani akti/predmet apelacije: • apelacija podnesena zbog nepostupanja Okružnog tužilaštva u Banja Luci u predmetu broj KT-II-479/04, 150. AP 2538/06 PODNOSITELJI: Nenad Pejić i Miljana Aleksić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj Rev-1365/05 od 25. maja 2006. godine; • presuda Kantonalnog suda u Tuzli broj Gž-1280/04 od 20. jula 2005. godine; • presuda Općinskog suda u Tuzli broj P-211/04 od 17. juna 2004. godine. 151. AP 2600/07 PODNOSITELJICA: Danica Arapović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Rev-06-001313 od 9. augusta 2007. godine; • presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj 007-0-Gž-06-000005 od 3. jula 2006. godine, • presuda Općinskog suda u Mostaru, broj P-1919/04-I od 7. novembra 2005. godine. 152. AP 2604/06 PODNOSITELJ: Ilija Šimić Pobijani akti/predmet apelacije: • apelacija podnesena zbog dužine trajanja postupka pred Općinskim sudom u Zavidovićima u predmetu broj P-521/86 (novi broj P-44/00). 153. AP 2815/07 PODNOSITELJ: Ivan Miličević Pobijani akti/predmet apelacije: • dopisa Evropskog suda za ljudska prava broj 41336/06 od 25. septembra 2007. godine; • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj Rev-1279/05 od 22. avgusta 2006. godine; • presuda Kantonalnog suda u Širokom Brijegu broj Gž. 216/05 od 13. jula 2005. godine; • presuda Općinskog suda u Ljubuškom broj P. 63/96 od 1. aprila 2005. godine. 154. AP 2842/07 PODNOSITELJICA: Arzija Karahodžić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Rev-06-001251 od 9. augusta 2007. godine; • presuda Kantonalnog suda Livno, broj 010-0-Gž-06-000-231 od 30. augusta 2006. godine. 155. AP 3114/07 PODNOSITELJ: Goran Šurlan Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj U: 2686/05 od 29. oktobra 2007. godine; • rješenje Ministarstva stambenih poslova Kantona Sarajevo broj 27/02-23-20796/05 od 23. novembra 2005. godine; • zaključak Uprave za stambena pitanja Kantona Sarajevo broj 23-04/II-23-367/05 od 17. oktobra 2005. godine. 156. AP 3184/07 PODNOSITELJ: N. Z. Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske broj 118-0-Uvp-06-000 049 od 24. maja 2006. godine; • rješenje Okružnog suda u Trebinju broj U. 80/05 od 13. marta 2006. godine; • rješenje Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, Odjeljenje za rješavanje o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja u drugom stepenu u Banjaluci broj 1051625495 od 26. decembra 2003. godine; • rješenje Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, Filijala Trebinje broj 1051625495 od 18. avgusta 2003. godine. 157. AP 3189/07 PODNOSITELJ: Spasoje Lukić Pobijani akti/predmet apelacije: • obavještenja Okružnog tužilaštva u Doboju, broj KT-1231/07 od 12. novembra 2007. godine i broj KT-1231/07 od 18. oktobra 2007. godine. 158. AP 3286/07 PODNOSITELJ: Ilija Barišić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Gž-06-001 841 od 23. maja 2007. godine; • presuda Općinskog suda u Visokom, broj 041-O-P-06-000 028 od 8. juna 2006. godine. 159. AP 3321/07 PODNOSITELJICA: Božica Batinić i dr. Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-Gž-07-000 014 od 20. septembra 2007. godine; • rješenje Kantonalnog suda u Mostaru broj 007-0-R-07-000 026 od 25. juna 2007. godine. 160. AP 3343/07 PODNOSITELJ: «Volkswagen Sarajevo» d.o.o. Vogošća Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj PS-1148/05 od 17. februara 2006. godine. 161. AP 3362/07 PODNOSITELJ: Jazid Bajramović Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Kž-06-000-095 od 12. juna 2006. godine i broj Kž-75/01 od 9. aprila 2001. godine; • presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj K.174/00-Z od 8. aprila 2005. godine i broj K.101/00 od 6. novembra 2000. godine. 162. AP 3401/07 PODNOSITELJICA: Iva Prusina Pobijani akti/predmet apelacije: • apelacija podensena zbog nemogućnosti povrata stare devizne štednje. 163. AP 435/07 PODNOSITELJ: LJ.T. Pobijani akti/predmet apelacije: • odluke Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica, broj R-511-102984-1/1-01-84-146/05 od 27. oktobra 2006. godine; • odluka Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica, broj R-511-102984-1/1-01-84 od 28. decembra 2004. godine. 164. AP 535/07 PODNOSITELJ: Vidomir Vukajlović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-06-000 949 od 29. novembra 2006. godine; • presuda Okružnog suda Banja Luka, broj Gž-299/05 od 30. juna 2006. godine. 165. AP 599/07 PODNOSITELJ: Milenko Borojević Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Okružnog suda Banja Luka, broj 011-1-Ž-06-000 651 od 27. novembra 2006. godine. 166. AP 856/08 PODNOSITELJ: Ahmet Ganjgo i dr. Pobijani akti/predmet apelacije: • apelacija podnesena zbog dužine trajanja postupka pred Kantonalnim sudom Sarajevo, broj Gž-1180/07. 167. AP 894/07 PODNOSITELJICA: Božana Martinović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Rev-06-000431 od 2. marta 2007. godine; • presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-1451/05 od 22. decembra 2005. godine; • presuda Općinskog suda u Mostaru, P-333/02-I od 8. septembra 2005. godine. 168. AP 1097/07 PODNOSITELJ: Džemil Ibrahimović Pobijani akti/predmet apelacije: • apelacija ne sadrži neophodne elemente u smislu člana 19. stav 2. tač. 1, 2. i 3. Pravila Ustavnog suda. 169. AP 1201/07 PODNOSITELJ: BOOS-Bosanska stranka Tuzla i Mirnes Ajanovića Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Rev-06-000104 od 16. januara 2007. godine; • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Gž-86/05 od 15. jula 2005. godine; • presuda Kantonalnog suda Tuzla, broj P.28/04 od 29. aprila 2005. godine. 170. AP 1262/07 PODNOSITELJI: Đorđe Pejić i Jefto Topić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-06-001 142 od 20. marta 2007. godine. 171. AP 1492/07 PODNOSITELJ: Vladimir Markotić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Fedearcije Bosne i Herecgovine, broj 070-0-Rev-06-000469 od 3. aprila 2007. godine; • presuda Kantonalnog suda Široki Brijeg, broj 008-0-Gž-06-000011 od 2. februara 2006. godine. 172. AP 1570/08 PODNOSITELJI: Boško i Dragica Ljubičić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Općinskog suda u Travniku, broj 51 0 I 007440 07 I od 20. maja 2008. godine; • zaključak Općinskog suda u Travniku, broj 51 0 I 007440 07 I od 15. maja 2008. godine. 173. AP 1630/08 PODNOSITELJ: Duran Halilović Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda Mostar, broj 007-0-Kž-08-000 002 od 21. marta 2008. godine; • presuda Općinskog suda Konjic, broj 07 56 K 006045 06 K od 22. juna 2007. godine. 174. AP 2024/07 PODNOSITELJ: Ante Bošnjak Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Rev-06-000844 od 29. maja 2007. godine; • rješenje Kantonalnog suda u Širokom Brijegu, broj Gž. 401/05 od 23. novembra 2005. godine i broj Gž. 471/04 od 15. februara 2005. godine; • rješenje Općinskog suda u Ljubuškom, broj P-39/93 od 24. augusta 2005. godine i broj P-39/93 od 13. oktobra 2004. godine. 175. AP 2168/07 PODNOSITELJ: «Žitozajednica» Sarajevo Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 009-0-GŽ -06-000898 od 4. aprila 2007. godine. 176. AP 2180/07 PODNOSITELJ: Hasan Pašagić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Uvl-76/05 od 16. maja 2007. godine; • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-1259/02 od 7. septembra 2005. godine. 177. AP 2441/07 PODNOSITELJICA: Velizara Dokića i dr. Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj, Rev-203/05 od 15. marta 2007. godine; • rješenje Okružnog suda u Banjaluci, broj 011-0-Gž-07-000 748 od 12. juna 2007. godine. 178. AP 2471/07 PODNOSITELJICA: Vera Ćosović Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Uvl-07-000 099 od 27. juna 2007. godine. 179. AP 2847/06 PODNOSITELJ: H.H. Pobijani akti/predmet apelacije: • apelacija podnesena zbog neizvršenja rješenja Općine Sapna, Služba za opću upravu-Sanitarni inspektor, broj 04-37-461/04 od 2. novembra 2004. godine. 180. AP 3019/07 PODNOSITELJI: Šemsa i Mustafa Huskić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Rev-06-001202 od 21. juna 2007. godine. 181. AP 3254/07 PODNOSITELJ: Hasan Džananović Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Rev-07-000077 od 19. jula 2007. godine; • presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 009-0-Gž-06-00648 od 25. septembra 2006. godine; • presuda Općinskog suda Sarajevo, broj Pr:273/05 od 5. januara 2006. godine. 182. AP 3348/07 PODNOSITELJICA: Hajrija Mujezinović Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-648/04 od 29. augusta 2007. godine; • rješenje Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, broj 05-050-01-429/04 od 14. aprila 2004. godine; • rješenje Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, Odsjek Višegrad, broj 09-050-09-16/02 od 26. maja 2003. godine. 183. AP 3404/06 PODNOSITELJ: Zoran Spasojević Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Suda Bosne i Hercegovine, broj Iž-43/06 od 25. oktobra 2006. godine. 184. AP 3505/07 PODNOSITELJ: «Biokovo» d.d. Sarajevo Vogošća Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 009-0-GŽ-06-001399 od 5. novembra 2007. godine i broj Gž-009-0-06-001399 od 16. februara 2007. godine; • rješenje Općinskog suda u Sarajevu, broj Pr-1159/02 od 23. augusta 2007. godine i broj Pr-1159/02 od 28. marta 2006. godine. VII. Razno
Potpredsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Galić
Подијели