Najava 40. plenarne sjednice

Na osnovu člana 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazujem 40. PLENARNU SJEDNICU USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE za 6. i 7. juli 2007. godine u 09:30 sati
Predlažem sljedeći Dnevni red: I. Usvajanje Zapisnika sa 39. plenarne sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, održane 23. i 24 maja 2007. godine II. Davanje svečane izjave III. Memorandum povodom zahtjeva za donošenje rješenja o neizvršenju odluka o meritumu broj AP 774/05 od 20. decembra 2005. godine i AP 557/05 od 12. aprila 2006. godine IV. Zahtjev za preispitivanje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 1. AP 3189/06 Zahtjev za preispitivanje odluke Ustavnog suda broj AP 3189/06 od 23 maja 2007. godine V. Zahtjevi za ocjenu ustavnosti 1. U 5/07 PODNOSITELJ: Čedomir Pejaković Pobijani akti/predmet apelacije:  zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske», br. 32/00, 40/00, 37/01, 47/02 i 106/05). 2. U 7/07 PODNOSITELJ: Udruženje za zaštitu ljudskih prava i sloboda «Sloga» Pobijani akti/predmet apelacije:  zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 4.b. Zakona o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 52/07). 3. U 8/07 PODNOSITELJ: Udruženje za zaštitu ljudskih prava i sloboda «Sloga», Doboj Zahtjev za ocjenu ustavnosti: zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 237. Zakona o parničnom postupku («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 58/03). VI. Razmatranje AP predmeta 1. AP 3191/06 PODNOSITELJ: Josip Merdžo Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Kž-06-000225 od 14. 9. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj K-29/02 od 3. 3. 2006. godine. 2. AP 2313/05 PODNOSITELJ: Mugdin Herceg Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Kž-118/05 od 29. 7. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj K-4/04 od 7. 1. 2005. godine. 3. AP 2281/05 PODNOSITELJI: Tihomir Gligorić i Stamenka Kozomara Spojeni predmeti: AP-2281/05 and AP-2465/05. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj KžK-03/05 od 13. 10. 2005. godine;  rješenje Suda BiH broj KžK-03/05 od 22. 11., 2005. godine;  presuda Suda BiH, broj KžK-03/05 od 13. 10. 2005. godine 4. AP 90/06 PODNOSITELJ: Besim Bojadžija Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Gž-148/05 od 8. 11. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj P-46/04 od 13. 5. 2005. godine. 5. AP 855/06 PODNOSITELJ: Gordana Kojić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj Rev-691/05 od 26. 1. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-271/04 od 29. 3 2005. godine. 6. AP 892/06 PODNOSITELJ: Tuzlanska Banka D.D. Tuzla Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine br. Rev-561/04 od 13. 12. 2005 i Pž 17/03 od 15. 4. 2004. godine. 7. AP 681/07 PODNOSITELJ: Jasmina Kulić Pobijani akti/predmet apelacije:  obavještenje Općinskog suda u Sarajevu, broj P-50/06 od 8. 2. 2007. godine. VII. Donošenje Pravilnika o sistemu interne kontrole VIII. Donošenje Pravilnika o postupku direktnog sporazuma IX. Finansijska analiza Budžeta Ustavnog suda BiH za 2007. godinu uz: a) Donošenje Odluke o plaćama sručnih saradnika u Sekretarijatu Ustavnog suda BiH ; b) Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o plaćama uposlenih u Sekretrijatu Ustavnog suda BiH; X. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o stalnim komisijama Ustavnog suda BiH XI. Razno
Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Hatidža Hadžiosmanović-Mahić
Подијели