Konkurentski zahtjev za nabavku ergonomskih stolica - 7.11.2013.

7. novembar 2013. godine - Predmet javne nabavke je nabavka ergonomskih radnih stolica za potrebe Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Formular Konkurentskog zahtjeva može se preuzeti ovdje ili u Pisarnici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine svakim radnim danom od 10-12 sati. Napomena: Svi ponuđači zainteresirani za učešće u postupku nabavke ergonomskih radnih stolica koji preuzmu konkurentski zahtjev za dostavu ponuda i obrazac za cijenu ponude sa web-stranice dužni su o tome obavijestiti Ustavni sud BiH na faks broj 033/561-134. To je neophodno zbog eventualne dalje komunikacije, posebno u slučaju da dođe do izmjene tenderske dokumentacije ili produženja rokova za dostavu ponuda.
Подијели