Извјештај о резултатима и позив на интервју - лектор

На основу Одлуке о попуњавању радног мјеста лектор у Уставном суду Босне и Херцеговин расписивањем јавног огласа број СУ-06-1242/22 од 20. децембра 2022. године, у Уставном суду Босне и Херцеговине је обављено тестирање кандидата који су приступили писменом дијелу испита знања.

Комисија за избор, у складу с Правилником о раду у Уставном суду Босне и Херцеговине, на сједници, одржаној 18. маја 2023. године, обавила је оцјењивање писмених радова кандидата.

Кандидати који су положили писмени дио испита знања у складу с наведеним одредбама Правилника имају право да приступе усменом дијелу испита знања, и то кандидати који су радили под шифром како слиједи:

Шифра:    Број бодова:

3110    76,33

3109    75,66

3108    75,33

3102    75,00

Кандидати који нису положили писмени дио испита знања су кандидати који су радили под шифром како слиједи: 

3106    63,33

3103    61,33

3101    55,66

3104    53,33

3107    51,66

3105    50,00

Кандидати који су положили писмени дио испита знања дужни су одмах контактирати Уставни суд Босне и Херцеговине путем телефона број 033/561-146 како би се идентификовали у складу са шифром под којом су радили писмени дио испита знања.

Усмени дио испита знања (интервју) одржаће се 24. маја 2023. године (сриједа) у просторијама Уставног суда Босне и Херцеговине, Улица Pеиса Џ. Чаушевића број 6/III, са почетком у 10.00 сати.

Приликом доласка на интервју кандидати су дужни да донесу оригинални доказ шифре под којом су радили писмени дио испита знања, као и важећи идентификациони докуменат (лична карта, пасош или возачка дозвола).

Кандидати немају право жалбе на резултате писменог дијела испита знања.