Дневни ред 154. сједнице Великог вијећа

На основу чл. 10. и 36. Правила Уставнога суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 94/14), заказујем

154. сједницу Великога вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине
за 2. новембар 2022. године
са почетком у 9:30 сати
у Малој сали Уставнога суда Босне и ХерцеговинеДневни ред:

I    Разматрање и усвајање записника са 153. електронске сједнице Великог вијећа Уставнога суда Босне и Херцеговине од 18. 10. 2022. године

II    Меморандуми о преиспитивању

1.    АП-2642/20
2.    АП-60/21
3.    АП-1507/22
4.    АП-1809/22
5.    АП-2012/22
6.    АП-2258/22
7.    АП-2702/22
8.    АП-2880/22
9.    АП-2999/22
10.  АП-3001/22

III    Рјешења о преиспитивању

1.  АП-2492/22        

IV    Одлуке о меритуму

1.    АП-4163-20 (Хајрудин Чампара)
2.    АП-53-21 (Н. М.)
3.    АП-81-21 (Дражен Марић)
4.    АП-178-21 (Дариа Шимуновић)
5.    АП-241-21 (Д.О.О. Тргоцентар Градачац у ликвидацији)
6.    АП-250-21 ("Ел Тарик Оил" д.о.о. Мостар)
7.    АП-251-21 (Гордана Тодоровић)
8.    АП-305-21 (Елизабета Секулић)
9.    АП-319-21 ("ПЕТИ НЕПЛАН" д.о.о. Нишевци Омарска)
10.    АП-336-21 (Дојчин Пајић)
11.    АП-545-21 (Махир Смаилбашић)
12.    АП-652-21 (Владимир Станић)
13.    АП-875-21 (Драгиша Јокић)
14.    АП-1669-21 (М. Ш.)
15.    АП-3921-21 (Средо Вучановић)
16.    АП-3988-21 (Смиљка Ђукић)
17.    АП-1986-22 (Драган Шојић)
18.    АП-2165-22 ("МЕРКУР" д.о.о. Бања Лука)
19.    АП-2447-22 (Жељко Нестеровић)
20.    АП-2521-22 (Милорад Вуковић)
21.    АП-919-21 (Дарко Дујић)
22.    АП-3407-21 (Неџад Бродлић)
23.    АП-3632-21 (ЦЕНТРОТРАНС д.д. за пријевоз путника, туризам и трговину Сарајево (правни слиједник Центротранс - Eurolines д.д. Сарајево))
24.    АП-50-22 (Фадила Амиџић)
25.    АП-64-22 (Хазим Халилчевић)
26.    АП-81-22 (Јасна Топаловић)
27.    АП-93-22 (Т. В.-Х.)
28.    АП-119-22 (А. Ш.)
29.    АП-195-22 (Даут Хабиба)
30.    АП-208-22 (К. Д.)
31.    АП-293-22 (Фонд Кантона Сарајево за изградњу станова за чланове породица шехида и погинулих бораца, ратне војне инвалиде, демобилизиране борце и прогнане особе)
32.    АП-300-22 (Ј. С.)
33.    АП-382-22 (Ж. Б.)
34.    АП-386-22 (Вељко Баричанин)
35.    АП-394-22 (Шефик Гушић)
36.    АП-517-22 (Денис Ђечевић)
37.    АП-602-22 (Салих Аљић)
38.    АП-762-22 (Исмет Шаботић)
39.    АП-794-22 (МФ Банка а.д. Бања Лука)
40.    АП-935-22 (М. Ш.)
41.    АП-954-22 (Индира Фејзић)
42.    АП-1181-22 (ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево - Зависно друштво Рудник мрког угља "Абид Лолић" д.о.о. Травник - Била)
43.    АП-1353-22 (Ђевахира Алагић Рибо)
44.    АП-1414-22 (Аника Обрадовић)
45.    АП-1937-22 (Весна Шванцер)
46.    АП-2737-22 (М. Ћ.)
47.    АП-3197-22 (А. Н.)
48.    АП-3198-22 (И. Ж.)
49.    АП-3213-22 (Ј. Л.)
50.    АП-3268-22 (Иван Бубало)
51.    АП-3582-22 (Клуб спортских риболоваца Травник)

V   Одлуке о допустивости - prima facie

VI    Одлуке о допустивости - Одјел за допустивост

VII   Анализа - електронска комуникација у Уставном суду БиХ

VIII  Разно

Предсједница
Уставног суда Босне и Херцеговине
Валерија Галић