Дневни ред 149. сједнице Великог вијећа

На основу чл. 10. и 36. Правила Уставнога суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 94/14), заказујем

149. сједницу Великог вијећа Уставнога суда Босне и Херцеговине
за 22. јуни 2022. године
са почетком у 9:30 часова


Дневни ред:

I    Разматрање и усвајање записника са 148. сједнице Великог вијећа Уставног суда БиХ од 8. 6. 2022. године

II    Меморандуми о преиспитивању одлука Уставног суда БиХ

1.    АП-1980/20
2.    АП-4111/20
3.    АП-2953/21
4.    АП-3553/21
5.    АП-4188/21
6.    АП-511/22
7.    АП-627/22
8.    АП-853/22
9.    АП-943/22
10.    АП-1053/22
11.    АП-1161/22

III    Одлуке о меритуму

1.    АП-3935-20 (Шефик Ђогић)
2.    АП-3936-20 ("Трговина" д.о.о. Лакташи)
3.    АП-4033-20 (Муневера Зинхасовић)
4.    АП-4051-20 (Мира Ђурашиновић)
5.    АП-4112-20 ("Босанска књига" д.о.о. Сарајево)
6.    АП-4154-20 (Бранкица Лешић)
7.    АП-4178-20 (Лала Чеклић)
8.    АП-4181-20 (Ејуб Џино)
9.    АП-4212-20 (Милена Рајић)
10.    АП-4236-20 (Марија Варница)
11.    АП-4279-20 (Анте Бешкер)
12.    АП-4340-20 ("Sine Qua Non" д.о.о. Агенција за заступање и заштиту ауторских права)
13.    АП-4368-20 (Миланка Петровић)
14.    АП-4412-20 (Луца Крнић рођ. Жупан)
15.    АП-4439-20 (Старшпед д.о.о. Гацко)
16.    АП-4457-20 (Тихомир Ласић)
17.    АП-4528-20 (Нада Алијагић)
18.    АП-4563-20 (Самир Селимовић)
19.    АП-4673-20 (Дневни лист д.о.о. Мостар)
20.    АП-4730-20 (Раде Ивић)
21.    АП-16-21 (Тихо Топић)
22.    АП-568-21 (Б. Ч.)
23.    АП-731-21 (Адмир Џампо)
24.    АП-835-21 (Б. Ц.)
25.    АП-1215-21 (Кенан Никонтовић)
26.    АП-1148-22 (Сеад Жило Борос)
27.    АП-1237-22 (Миладин Видачковић)
28.    АП-1242-22 (Алма Пећанац)
29.    АП-1312-22 (Бојан Будиша)
30.    АП-1358-22 (Екрем Шарић)
31.    АП-180-21 (М. М.)
32.    АП-2110-21 (Славко Зелић)
33.    АП-2197-21 (С. Д.)
34.    АП-2328-21 (Суада Букић)
35.    АП-2359-21 (Robert Bosch д.о.о.)
36.    АП-2973-21 (Јово Каракаш)
37.    АП-3961-21 (М. А.)
38.    АП-4418-21 (Јасминка Чампара)
39.    АП-1128-22 (Удружење грађана "За Дољанку")

IV    Одлуке о допустивости – prima facie

V    Одлуке о допустивости - Одјел за допустивост

VI    Одлуке о обустави поступка

VII    Разно

Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине
Мато Тадић