Дневни ред 144. пленарне сједнице

На основу чл. 9. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр. 94/14 и 47/23),
заказујем

144. пленарну сједницу Уставног суда Босне и Херцеговине
за 30. и 31. мај 2024. године
с почетком у 10 часова

Дневни ред:

I Усвајање записника

1.    Записник са 142. пленарне сједнице Уставног суда Босне и Херцеговине од 21. марта 2024. године
2.    Записник са 143. електроничке пленарне сједнице Уставног суда Босне и Херцеговине од 18. априла 2024. године

II Допуна Правила Уставног суда Босне и Херцеговине

III Избор предсједника Уставног суда Босне и Херцеговине

IV Избор допредсједника Уставног суда Босне и Херцеговине

V Закључци о исправци

1.    АП-1607/23      

VI Разматрање У предмета

1. У-5/23
Захтјев Дениса Бећировића, члана Предсједништва Босне и Херцеговине, за оцјену уставности Закона о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти („Службени гласник Републике Српске“ број 16/23)

2. У-1/24
Захтјев Суда Босне и Херцеговине (суткиња Драгица Милетић) за оцјену усклађености члана 12 Закона о платама и другим накнадама у судским и тужилачким институцијама на нивоу Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ бр. 90/05, 32/07, 17/13, 5/14, 40/14, 48/15 и 77/20) са чланом I/2 Устава Босне и Херцеговине, чланом II/4 Устава Босне и Херцеговине и чланом 14 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода

3. У-2/24
Захтјев Кемала Адемовића, предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, за оцјену уставности Закона о производњи наоружања и војне опреме у Републици Српској („Службени гласник РС“ број 1/24)
Подносилац захтјева сматра да спорни закон није у сагласности са чл. I/2, III/1б) и III/3.б) Устава Босне и Херцеговине.

4. У-3/24
Захтјев Кемала Адемовића, предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, за оцјену уставности Одлуке о промјени намјене шумског земљишта и привременом коришћењу шумског земљишта у друге намјене Владе Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ“ бр. 89/23 и 100/23)

5. У-5/24
Захтјев Кантоналног суда у Сарајеву (судац Ади Исаковић) за оцјену уставности члана 147 став 1 Закона о пензионом и инвалидском осигурању („Службене новине Федерације БиХ“ бр. 13/18, 93/19 – одлука УСФБиХ, 94/20 – рјешење УСФБиХ, 90/21, 19/22 и 42/23 – одлука УСФБиХ) и члана 2 став 3 Правилника о накнади погребних трошкова у случају смрти корисника пензије („Службене новине Федерације БиХ“ бр. 47/18 и 48/22) с одредбама члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, те члана II/3м) Устава Босне и Херцеговине и члана 2 Протокола број 4 уз Европску конвенцију

6. У-6/24
Захтјев 13 посланика Заступничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за рјешавање спора с ентитетом Република Српска због доношења Одлуке о начину и условима продаје некретнина у власништву РС које се налазе у оквиру посебног подручја Јахорина јавним надметањем – лицитацијом („Службени гласник РС“ број 114/23 од 29. децембра 2023. године)

VII Одлуке о меритуму

1. АП-1795/21 (Емела Капиџија)

2. АП-705/22 (Расим Володер)

3. АП-3716/22 (А. В.)

4. АП-1773/23 (Ивица Косић)

5. АП-1921/23 (Нина Нинковић)

6. АП-1923/23 (А. М.)

7. АП-1959/23 (М. О.)

8. АП-2138/23 (Срђан Ступар)

9. АП-2251/23 (Бенеди Ђукановић)

10. АП-2662/23 (Разија Седић)

11. АП-2756/23 (Дражен Шиниковић)

12. АП-2950/23 (Хајрудин Вејзовић)

13. АП-3259/23 (Лука Брковић)

14. АП-3261/23 (С. Ј.)

15. АП-3561/23 (Срђан Ступар)

16. АП-3864/23 (Ненад Душанић)

17. АП-4922/23 (IAB Engineering – ИАБ Инжињеринг д.о.о. Горњи Вакуф-Ускопље)

18. АП-448/24  (Ранко Дебевец)

19. АП-2393/231 (Борислав Глиха)

VIII Одлуке о допустивости – prima facie

IX Одлуке о допустивости – Одјел за допустивост

X Административна питања

Предсједница
Уставног суда Босне и Херцеговине
Валерија Галић