Дневни ред 141. пленарне сједнице

На основу чл. 9. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст („Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр. 94/14 и 47/23),
заказујем

141. електронску пленарну сједницу Уставног суда Босне и Херцеговине
за 15. фебруар 2024. године
с почетком у 10.00 сати

Дневни ред:

I    Одлуке о меритуму

1.    АП-3910/21 (Ибран Мустафић)        
2.    АП-3839/22 (Ђана Хаџиахметовић)        
3.    АП-3874/22 (Иван Додиг)        
4.    АП-3979/22 (Г. Ј.)        
5.    АП-4168/22 (Алуетна вл. Анте Ћуже)        
6.    АП-4228/22 (Армела Дахић)        
7.    АП-4242/22 (Евелдита Хаџић)        
8.    АП-4376/22 (Мате Дуганџић)        
9.    АП-4499/22 (Шевал Мулалић)        
10.    АП-4506/22 (Н. А.)        
11.    АП-4704/22 (Ивица Гргић)        
12.    АП-4894/22 (Х. В.)        
13.    АП-395/23 (М. Б.)        
14.    АП-1607/23 (Злата Даутбеговић)        
15.    АП-2281/23 (Велида Мулабдић)       

II    Одлуке о допустивости - Одјел за допустивост

III    Одлуке о обустави поступка

IV    Разно


Предсједница
Уставног суда Босне и Херцеговине
Валерија Галић