Дневни ред 138. пленарне сједнице

На основу чл. 9. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 94/14),
заказујем

138. пленарну сједницу Уставног суда Босне и Херцеговине
за 28. i 29. септембар 2023. године
с почетком у 9.30


Дневни ред:


I    Разматрање и усвајање записника

1.    Записник са 136. пленарне сједнице Уставног суда БиХ од 13. 7. 2022. године

2.    Записник са 137. електронске пленарне сједнице Уставног суда БиХ од 8. 8. 2022. године

II    Разматрање У предмета

1.    У-2-21
Захтјев Шефика Џаферовића (у вријеме подношења захтјева члан Предсједништва Босне и Херцеговине)  за оцјену уставности Закона о техничким прописима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 98/13.

2.    У-3-21
Захтјев седам делегата Вијећа народа Републике Српске за оцјену уставности члана 7, члана 8, члана 9 став (3), члана 19, члана 22, члана 30 став (1) тач. 6), 7), 8), 9), 10), 13) и 14), члана 33 став (1) тач. 5), 6),7) и 8) и став (2), члана 37, члана 48 став (1) тачка 3) и став (2) истог члана, те члана 50 Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању РС („Службени гласник РС“ бр. 67/20 и 16/23). Подносиоци захтјева сматрају да наведене одредбе нису у сагласности са Уставом Босне и Херцеговине и то чл. I/2, III/2б) и III/3б).

3.    У-12-23
Захтјев Општинског суда у Сарајеву  за оцјену уставности члана 20. Закона о платама и накнадама у органима власти Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, бр. 45/10, 111/12, 20/17, 22/19 и 94/20; и Уредбе о накнадама које немају карактер плаће („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ бр. 63/10, 22/11, 66/11, 51/12 и 99/22, ), са чланом I/2 и чланом II/4 Устава Босне и Херцеговине „у вези са чланом 14 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, чланом 1 Протокола број 12 уз Европску конвенцију и чланом 26 Међународног пакта о грађанским и политичким правима.

III    Одлуке о меритуму

1.    АП-172-21 (Д. К.)        
2.    АП-265-21 ("БОТЕ" д.о.о. Љубушки)        
3.    АП-285-21 (Адмир Муратовић)        
4.    АП-324-21 ("ГРАЂУС" д.о.о. Котор Варош)        
5.    АП-348-21 (Митар Новаковић)        
6.    АП-357-21 (Зоран Таланга)        
7.    АП-367-21 (М.Б.)        
8.    АП-381-21 (Сбербанк а.д. Бања Лука)        
9.    АП-384-21 (Е. Х.)        
10.    АП-396-21 (Босанка Бегановић)        
11.    АП-405-21 (Рад д.д. Цазин- у стечају)        
12.    АП-442-21 (Драган Ђајић и други)        
13.    АП-464-21 (Хамед Ћурић)        
14.    АП-469-21 (Осман Пекарић)        
15.    АП-582-21 (Ахмо Хрњић)        
16.    АП-1068-21 (Љубо Павковић)        
17.    АП-1149-21 (Славиша Дунђеровић)        
18.    АП-1191-21 (Raiffeisen Bank дд БиХ)        
19.    АП-2212-21 ("Планински бисер" д.о.о. Ракитно)        
20.    АП-2695-21 (С. А.)        
21.    АП-3993-22 (FACE д.о.о. Сарајево)        
22.    АП-1140-21 (Дневни лист д.о.о. Мостар)        
23.    АП-1776-21 (Решад Кршо)        
24.    АП-3765-21 (Тонћи Бошњак вл. С.О.Р. СЕМАФОР)        
25.    АП-4199-21 (Ђика Алић)        
26.    АП-207-22 (З. П.)        
27.    АП-421-22 (Анђелка Муса)        

IV    Одлуке о допустивости - prima facie

V    Одлуке о допустивости - Одјел за допустивост

VI    Одлуке о обустави поступка

VII    Административна питања

VIII    Разно

Предсједница
Уставног суда Босне и Херцеговине
Валерија Галић